Donald Trump lämnar över en ny världsordning till Joe Biden

  • Tisdag 15 Dec 2020 2020-12-15
E-post 839

I skuggan av räkningen av elektorsröster i USA har den avgående presidenten Donald Trump bäddat för stora förändringar i Mellanöstern. Att Abrahamavtalen, eller upprättandet av diplomatiska relationer med Israel, förändrar dynamiken är nu höjt över allt tvivel. Det psykologiskt viktiga Marocko kommer dessutom följas av ytterligare att ett land ansluter sig. 

Marocko blev det fjärde landet att ansluta sig till de s.k. Abrahamavtalen, de avtal som innebär att Israel formellt sluter fred och öppnar diplomatiska förbindelser med de olika staterna. En av de diplomatiska segrar som USA:s avgående president kan räkna hem som sin. President Donald Trump har signalerat att ytterligare ett land kan komma att ansluta sig innan Joe Biden installeras som USA:s 46:e president.

För Marocko var skrivningarna om att USA erkänner Marockos överhöghet över Västsahara en diplomatisk seger och ett steg på vägen att införliva territoriet med det övriga landet i vidare termer.

Även om alla avtal var för sig är viktigt intar avtalet med Marocko en form av särställning. Av fler skäl.

  • Kung Mohammed VI är inte bara det politiska överhuvudet i monarkin, som ättling i rakt nedstigande led är han även dess religiösa överhuvud vilket innebär att han har stort inflytande på hur islam utvecklas.
  • Marocko brukar nämnas som inkörsport för handelsrelationerna med fransktalande Afrika och även om landet idag är ett av världens fattigaste så pågår en intensiv utveckling av ekonomin.
  • Landet investerar för närvarande miljardbelopp i förnyelsebar energi och infrastruktur. Noor Solar Complex utanför Agadir räknas till att vara världens största koncentrerade anläggning för solenergi med en effekt på 500MW eller lika mycket som hälften av en av kärnkraftsreaktorerna vid Ringhals.
  • Sedan Casablanca- och Madridbombningarna 2003 respektive 2004 har Marocko tagit en avgörande roll i det globala arbetet mot terrorism. Även om flera attentatsmän de senaste åren haft marockanskt ursprung och Marockos utsatta geostrategiska läge har kampen krönts av framgångar. Flera attentat, bland annat riktade mot Danmark, har kunnat avvärjas redan i planeringsfasen i Marocko.

Men det absolut mest centrala är kung Mohammeds ställning. Som religiöst överhuvud har kungen sedan den nya konstitutionen infördes 2011 kunnat lotsa Marocko till en mer modern och mer liberal uttolkning av islam. Bland annat har blasfemilagarna upphävts samt att kvinnors ställning har stärkts.

Undervisning om Förintelsen är obligatorisk för grundskoleelever i Marocko sedan hösten 2019 efter ett beslut fattat av kung Mohammed.

Kung Mohammed VI har en unikt stark ställning och 80 procent av befolkningen står bakom monarkin samt den allt mer sekulära konstitutionen. Kung Mohammed har i det närmaste en kultstatus i landet.

Detta innebär att trots att det islamistiska PJD ursprungligen har kopplingar och samarbeten med det Muslimska brödraskapet så har partiet utvecklats i en sekulär riktning samt sedan 2014 distanserat sig från Brödraskapet. Ett moment som kan komma att förstärkas med kungens diplomatiska seger med att USA erkänner överhögheten över Västsahara.

För Marocko var Abrahamavtalet en skänk från ovan med USA:s erkännande av överhögheten. Avtalet stärker kungens positionoch försvagar de mer extrema islamistiska rörelsernas inflytande.

Vad avser det femte land som kan komma att ansluta sig i närtid pågår det förhandlingar fortfarande. Vilket land det slutligen blir är inte känt men det utkristalliseras tre kandidater; Saudiarabien, Tunisien och Jordanien.

Skulle det bli något av länderna Saudiarabien eller Jordanien kommer det bli en avgörande game-changer men på lite olika sätt. 

Saudiarabien är det land som ligger närmast till hands. Landet har redan ett inofficiellt samarbete med Israel på olika nivåer och utgör den ena av de två regionala stormakterna i Mellanöstern. Saudiarabien står mot Iran-Turkiet i en konflikt som handlar lika mycket om ekonomi som om teologi. Saudiarabien dominerar frihandelsområdet GCC och reformerar nu sin konstitution i snabb takt. Saudiarabien är dessutom en svuren motståndare sedan 2014 till Muslimska brödraskapet.

Jordaniens kungahus är släkt med det marockanska, de respektive monarkerna är sysslingar och därmed bägge i rätt nedstigande led ättlingar till profeten Mohammed. Även om den jordanske monarken Abdullah II, i rätt nedstigande led den 41 ättlingen till Profeten, ställning inte är lika stark som kung Mohammeds av Marocko är symboliken stark. Skulle ett fredsavtal tecknas är det en stor förlust inte bara för Brödraskapet utan främst för de stora grupperna av palestinska flyktingar.

Över 2,2 miljoner registrerade palestisnka flyktingar finns i Jordanien. Närmare en femtedel bor i något av de tio officiellt erkända lägren. Jordanien har som enda värdland erbjudit flyktingarna medborgarskap. Nära 50 procent av de 10 101 694 invånarna (2019) räknas till att vara palestinier, med eller utan medborgarskap.

Jordanien är en stor mottagare av bistånd från främst Saudiarabien som i sin tur samarbetar med Israel och UAE för bland annat teknik för att säkra vattenförsörjningen till de palestinska flyktinglägren.

Abrahamavtalen har inneburit att Mellanöstern går in i en ny fas, oaktat vad USA:s tillträdande president Joe Biden kan ha för synpunkter på det. Med en ny politisk realitet, där forna fiender nu öppnat för handel och diplomatiska relationer, har det Muslimska brödraskapet försvagats i sitt kärnområde. Och kommer försvagas ytterligare om Donald Trump går i mål med sina ambitioner innan han avgår.

Oavsett om det sedan blir Jordanien eller Saudiarabien som blir det femte landet att ansluta sig till Abrahamavtalen rör sig regionen i en riktning som kommer att präglas av både avspänning och upprustning. Detta då vare sig Iran eller Turkiet stillasittande kommer att se på hur deras inflytande hotas.

 

Årets julklapp köper du i webbshoppen 

Klicka på bilden för att komma till webbutiken och se vad den innehåller

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se