I skuggan av Corona förändras socialdemokraterna

  • Tisdag 22 Dec 2020 2020-12-22
E-post 702

I skuggan av Corona-krisen förbereder sig allt fler partier för valet 2022. En organisation, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, har sedan 1968 då den hette Broderskaparna i stor mån kommit att påverka inte bara Svenska kyrkan utan även Socialdemokraterna. Var den nu kommer att landa efter ordförandebytet kommer påverka hela det socialdemokratiska partiet.

Den svenska socialdemokratiska Broderskapsrörelsen bildades ursprungligen  i syfte att minska de kristnas misstänksamhet mot socialdemokratin. Men  denna socialdemokratiska sidoorganisation blivit allt tydligare med att lova en sak och sedan visa sig stå för något annat. Den har även, trots skillsmässan mellan kyrka och stat medverkat till att Svenska kyrkan gått från en stat i staten tlll att bli en uttalad politisk kraft. Genom personunioner men även genom att den s.k ersättningsteologin fick fäste i efterdyningarna efter studentrevolten 1968.

Mycket av den antisemitism som idag präglar Socialdemokraterna har sina rötter i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Rötter som först blev tydliga i tidningen Broderskap 1971. Carl Henrik Grenholm, idag professor emeritus i teologi vid Uppsala Universitet, menade i tidningen Broderskap (nr 10/1971) att 

”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”

För en socialdemokrat vid den tiden var uppfattningen apart för att inte säga extrem. Socialdemokraterna hade, under Erlander, under en lång tid hyst en beundran för den sionistiska Kibbutz-rörelsen som del av det israeliska samhälls- och statsbyggandet och Sveriges relationer med denna unga stat var vid tiden goda. 

Men Grenholms uppfattning slog sedan rot. Inte bara i sidoorganisationen utan kom att påverka moderpartiet. Det som Grenholm baserar sitt uttalande på är det som kallas för ersättningsteologi. Som till slut fick Sverige att gå från att vara en av Israels bästa vänner till dess värsta fiender.

Ersättningsteologi är uppfattningen att judendomen har varit en god och riktig religion, men att den vid en viss punkt i historien upphörde att vara detta, och då ersattes av kristendomen. Kristendomen är därför allt det som judendomen en gång var, och troligen ännu mer enligt de som erkänner sig till denna teologi. Att judarna ersatts av de kristna som utvalt folk.

Denna teologiska diskurs växte fram efter andra världskriget och staten Israels bildande.

Denna ståndpunkt förekommer ofta i xenofoba och antisemitiska framställningar, men de är inte identiska. Men med ersättningsteologin så öppnas möjgligheterna för xenofoba och antisemitiska framställningar som även möjlgigör för att andra uppfattningar kan accepteras i organisationer som Tro och Solidaritet. Såsom synen på homosexualitet.

Peter Weiderud, tidigare ordförande i förbundent men idag kansliråd på UD med ansvar för interreligösa dialoger, menade i ett debattinlägg på SVT Opinion 2011 att homofobi kunde accepteras av muslimska socialdemokratiska partiaktiva. Motivet var att dessa partiaktiva varit upptagna med annat för att kunna processa frågan om HBTQ-personer lika mänskliga värde.

Den tidigare socialdemokratiska övertygelsen samt inte minst definitionen om alla människors lika värde har inom ramen för Tro och Solidaritet inte längre är absolut utan relativ. Relativ var du kommer ifrån kan det mesta accepteras. Kanske allt. Som homofobi, xenofobi och antisemitism. En logisk fortsättning på Carl Henrik Grenholms tydliga ställningstagande som han sedan under decennier predikade från sin lärartjänst på Teologen på Uppsala Universitet för blivande präster.

Ett annat sätt att se på det är att ersättningsteologiska resonemang öppnar just för det som Peter Weiderud förde in i socialdemokratin. Att allas lika värde är ett relativt begrepp – inte absolut.

Resan till dagens Tro och Solidaritet, där den avgående ordföranden Ulf Bjereld lämnade över till duon Sara Kukka Salam och Jesper Eneroth är därmed inte ologisk och ger en indikation på hur i förlängningen den Svenska kyrkan kommer att utvecklas. Den socialdemokratiska broderskapsrörelsens historia, med att locka med ena handen och påstå sig stå för något för att sedan fylla detta något med den andra handen med annat innehåll kommer de inte bort ifrån.

Förbundets hemsida lovar höga målsättningar: en radikal klimatpolitik, ett solidariskt flyktingmottagande, ett icke-rasistiskt och rättvist samhälle samt motstånd mot vapenindustri och försvar. 

Men frågan är med vilken definition. För även om de fyra punkterna kan sammanfattas med fred på jorden, mänskliga rättigheter och mat åt alla är något som alla kan lockas av så återstår frågorna om vems fred och vilken definition av mänskliga rättigheter och på vilka villkor som mat åt alla skall uppnås obesvarade. Vinkningen med ena handen ser vi. Men vad som kommer sedan är mer oklart varför Carl Henrik Grenholms citat från 1971 fortfarande är aktuellt.

Det som sägs idag från förbundet låter fint men kan komma att visa sig innehålla något annat. En annan rörelse likt den som Grenholm lade grunden för 1971. Den ersättningsteologiska rörelse som till slut pressar ut det som inledningsvis lockade en medlem eller väljare till att representera en organisation som tillåter antisemitism och homofobi i stor utsträckning. 

En rörelse som i vissa hänseenden är mer lik Nordiska Motståndsrörelsens ideologiska irrfärder, med uttalad homofobi och ett explicit hat mot judar än den från början rent sekulära socialdemokratin.

Frågan är egentligen vilken väg som den nya duon kommer utveckla den forna broderskapsrörelsen i. Vad som blir ersättningsteologi 2.0. 

Vems fred och vems mänskliga rättigheter som kommer bli ledstjärnan för var socialdemokraterna i framtiden kommer att landa..

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se