Intervjun med Federley väcker fler frågor än den ger svar på

Avesta Tidning och Dalarnas Tidningar. Montage.
  • Måndag 14 Dec 2020 2020-12-14
E-post 1026

Europaparlamentarikern Fredrick Federley, C, har nu börjat kommunicera med sin omvärld. Men en kommunikation som resulterar i fler frågor än vad den ger svar på.

Helgens största inrikespolitiska nyhet kom att bli när den blivande f.d europaparlamentarikern Fredrick Federley, C, nu börjat ge sin version av det händelseförlopp som Stoppa pressarna avslöjat. Ett händelseförlopp som till slut ledde till att Federley aviserat att han lämnar alla sina uppdrag.

Federley har nu börjat kommunicera för att räta ut frågetecken och bemöta påståenden men kommunikationen väcker fler fler frågor än den ger svar. Stoppa pressarna gick under söndagen i en artikel i genmäle och pekade på några av anomalierna i Federleys version.

Att Federley väljer två lokala tidningar, Dalarnas Tidningar och Avesta Tidning, och inte någon av de större redaktionerna är i detta fall naturligt. Bägge varumärkena som idag ägs av Bonnierkoncernen står Centerrörelsen nära som tidigare tillhörde koncernen Mittmedia. Ansvarig utgivare för Avesta Tidning är Gabriel Ehrling Perers som även är politisk redaktör för Dalarnas Tidningar som även genomförde intervjun med Federley.

Ehrling Perers har tidigare varit redaktör för Vuxenskolans idéskrift ”En liten bok om framtiden” tillsammans med Vuxenskolans grundorganisationer Centerpartiet, Liberalerna och LRF samt varit vice ordförande Förbundet Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolan och aktiv i LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Studieförbundet Vuxenskolan grundades ursprungligen av Centerpartiets Ungdomsförbund föregångare.

Intervjuerna med Federley som publicerats bör dock inte betraktas som att de på något sätt sätter punkt för Centerpartiet eller Federleys vidkommande nu när den senare börjat kommunicera med omvärlden. Federleys beskrivning är inte så pass heltäckande och då Ehrling Perers inte ställer några följdfrågor eller täcker upp de tomrum som skapas väcks fler frågor än vad Federley ger svar på.

Federley menar i intervjun att

– Det finns en otrolig drift kring renhet och puritanism kring politiker. Samtidigt har jag alltid haft ett hem som är öppet för allt och alla, och det gör också att jag träffar en del människor som är mer eller mindre trasiga.

En naturlig följdfråga borde ha varit vad Federley menar med puritanism. Om det finns en politisk dimension i det begreppet. Federley har i dessa sammanhang en starkt liberalt präglgad grundposition där han som riksdagsledamot 2009 ville avkriminalisera prostitution. 

Federley drev även bland annat frågan om att legalisera månggifte när han ansvarade för 2013 års idéprogram för Centerpartiet. Ungdomsförbundet CUF, där han tidigare varit ordförande, drev dessutom nyligen igenom ett borttagande av skyddsålern på 15 år för sexuell debut. Den biologiska åldern är lagreglerad i syfte att skydda unga mot sexuella övergrepp av olika slag.

En annan naturlig och direkt följdfråga bör ha varit om varför så många trasiga personer som Federley släpper in nära har pedofila intressen. Federley berör i sin första egna återgivning av händelseförloppet endast en av de tre personer, alla med pedofila intressen som han det senaste året haft en nära relation med. Samtliga dömda för sexualbrott varav minst två fortfarande är under straffutmätning.

Frågor om säkerhetsrisk obesvarade

 

Inte heller ger Ehrling Perers intervju några svar på frågorna om hur det inträffade kunde ses som ett säkerhetsproblem. Federley har tidigare beskrivit sin position som europaparlamentariker en blandning av minister och riksdagsledamot och i mötet med Kriminalvården som ”en viktig person” enligt Aftonbladet och att han riskerade att förlora jobbet om relationen blev allmänt känd.

Enligt uppgift till Aftonbladet medverkade Federley redan i september i ett möte med Kriminalvården och mannen, något Expressen också har rapporterat. Syftet var att upplysa mannen om myndighetens beslut att informera andra i hans närhet om de brott han begått. Detta eftersom det rör sig om brott mot barn.

Federley ger därmed uttryck för att han var medveten om att han försatt sig i en situation där han kunde riskerat att utsättas för utpressning. Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, säger till DN att den folkvalde politikerns relation till en dömd brottsling kan vara en säkerhetsrisk.

– Detta är en klassisk säkerhetsrisk eftersom det öppnar för olika slags utpressningssituationer.

Några frågor om detta perspektiv ställdes aldrig.

Men det som överskuggar blottorna och informationsunderskottet i intervjuerna är valet av tidpunkt för publicering. Artiklarna publicerades av Avesta Tidning och Dalarnas Tidningar en lördag, lördagen innan Sverige inleder Luciafirandet och därmed de sista förberedelserna innan jul,  vid en tidpunkt då ingen av de stora redaktionerna hade sina ordinarie redaktioner fullbemannade. Med fullbemannade redaktioner hade sannolikt ansträngningar gjorts för att besvara de frågor som Avesta Tidning och Dalarnas Tidningar inte ställde. 

De redaktioner som gjorde enklare ”re-writes” eller sammanfattningar kom därmed att bidra till bilden som satts av Avesta Tidning och Dalarnas Tidningar.

Som intervju och reportage finns det med andra ord fortfarande en hel del frågetecken kring hela händelseförloppet kring en folkvald företrädare i Europaparlamentet i egenskap av Fredrick Federley som avslöjades av Stoppa pressarna. Resultatet av intervjun resulterar i fler frågetecken än tidigare nu när Federley börjat kommunicera.

Men som ett PR-trick, att förflytta fokus och sätta en annan bild och med Federley som offer så var det med timing och vinkel i det närmaste perfekt genomfört. 

Publicerad lördagen innan Lucia då ingen annan redaktion har kapacitet nog att följa upp utan nöjer sig med enklare sammanfattningar med samma vinkel och samma brister. Sammanfattningar utan tillägg eller med öppna följdfrågor för att reservera sig.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se