Islamiska staten växer – Afrika det nya slagfältet

  • Fredag 4 Dec 2020 2020-12-04
E-post 1298

Trots att den Islamiska staten inte längre kontrollerar ett sammanhängande territorium i Syrien och Irak växer dess inflytande. I Afrika ansluter sig allt fler tidigare löst sammanhängande terroristgrupper till IS. Under radarn har IS i Mocambique växt i styrka och utmanar kontrollen av en av landets viktigaste olje-hamnar.

Även om den Islamiska staten idag inte kontrollerar ett sammanhängande terrirorium längre ökar dess aktiviteter. I Afrika är nu flera länder drabbade av en rörelse som växer sig allt starkare. Förra lördagen dödade Boko Haram minst 43 lantarbetare och skadade sex nära den nordöstra nigerianska staden Maiduguri rapporterade AFP via VOA. Förra månaden mördades ytterligare 22 i samma provins. Boko Haram har tidigare svurit en trohetsed till Islamiska Staten.

Attentatet, eller attackerna, i Nigeria är ingen enskild händelse. IS, och dess allierade terrorgrupper, växer över hela den afrikanska kontinenten. Radikala muslimer från Kenya och Tanzania utvecklar vad som ursprungligen var ett lågintensivt uppror med främst etniska markörer till att bli ett fullt utvecklat religiöst krig, jihad, mot Moçambiques regering skriver bland annat Gatestone Institute i en studie.

Jihadister i norra Moçambique har intensifierat sina militära operationer i år i ett uppenbart försök att etablera ett sammanhängande territorium, eller islamiskt emirat, i provinsen Cabo Delgado. 

Den islamistiska upproret började i oktober 2017. Det eskalerande våldet har blivit ett säkerhetsproblem för Moçambiques regionala grannar, inklusive Sydafrika, Uganda, Tanzania, Kenya och Somalia. Radikala muslimer från Kenya och Tanzania har utvecklat det som ursprungligen var ett lågintensivt etniskt uppror till en fullt utvecklad islamisk jihad mot Moçambiques regering.

Klicka på annonsen för att komma till webb-butiken

 

Den sunni-islamistiska gruppen Ansar al-Sunna har svurit trohet till Islamiska staten och  är delvis inspirerad av Somalias ledande terroristorganisation, Al-Shabaab. Ansar al-Sunna, som uppskattas bestå av cirka 20 grupper är aktiva i nordöstra Moçambique och tillskrivs ansvar för morden på cirka 2000 personer, mestadels civila. Terrorgruppen har drivit cirka 200 000 människor från sina hem. 

Mozambiques muslimer beskrivs som övervägande moderata med ett stort inslag av sufis. Trots detta har den muslimska infrastrukturen, som moskéer, koranskolor (madrasas) samt de religiösa domstolarna på senare år radikaliserats. 

Ansar al-Sunnas taktik är i dagsläget samma taktik som användes inledningsis i Irak och Syrien. Attackerna är koncentrerade till städer och byar längs Cabo Delgados kust vid Indiska oceanen, och inkluderar halshuggningar, mordbränder av civilbefolkningens bostäder och tagandet av gisslan. Ansar al-Sunna finansieras genom handel med elfenben och narkotika. Rekryterna inkluderar inkluderar vanliga brottslingar och möjliggörs av en korrupt poliskår samt svag gränskontroll.

Terrorgruppens mest betydande territoriella framgång är Cabo Delgados hamn Mocimboa da Praia. Hamnen ligger i anslutning till olje- och naturgasreserver som har attraherat stora investeringar av oljebolagen Exxon och Andarko, samt det franska Total. 

Intensiferingen av Ansar al-Sunnas terroristoperationer har föranlett Moçambiques granländer att vidta åtgärder. Sydafrika bidrar med säkerhetsrådgivare tillsammans med Moçambiques regeljära arméenheter för att bekämpa terroristerna. Både Uganda och Tanzania idag skickar vapen och annan försvarsmateriel till Moçambiques försvarsmakt. 

I dagsläget är det internationella stödet till Moçambiques regering svagt men ökar. Europeiska unionen har meddelat sin avsikt att hjälpa till att upprätthålla Moçambiques regering med ekonomiskt stöd och nyligen har  amerikanska diplomater indirekt anslutit sig till ansträngningarna att hjälpa Moçambique genom att uppmuntra grannlandet Zimbabwe att utforska sätt på vilket det kan hjälpa regeringen i Moçambique att bekämpa jihadister.

Afrika är idag Islamiska Statens nya slagfält. En kontinent som präglas av svaga stater och omfattande korruption utgör idag en rik mylla för IS att växa i vilket ofrånkomligen kommer påverka flyktingströmmarna till EU men även på sikt råvarutillgången för stora delar av världens ekonomier.

Med tanke på den snabba radikaliseringen av Ansar al-Sunna finns det starka tecken på att detta blir en alltmer sannolik utveckling. Ansar al-Sunnas anslutning till Islamiska staten riskerar att replikeras i flera sydafrikanska stater på samma sätt som i västra Sahara, inkluderat Mali och Mauretanien, och Nigeria.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se