Muslimska brödraskapet stärker sitt inflytande över den amerikanska kongressen

Capitol Hill. Foto: Wikipedia
  • Torsdag 24 Dec 2020 2020-12-24
E-post 870

Muslimska brödraskapets mest inflytelserika nordamerikanska nätverksorganisation CAIR flyttar fram positionerna. Brödraskapet har nu stöd av ett trettiotal amerikanska kongressledamöter.

En av Muslimska brödraskapets största och mest inflytelserika nordamerikanska  nätverksorganisationer, Council on American-Islamic Relations (CAIR), uppmärksammade tidigare under december kongressledamoten Debbie Dingell (D-MI) – och ytterligare 29 kongresskollegor som tillsammans uppmanat Facebook att omedelbart vidta åtgärder för att eliminera anti-muslimska överdrifter plattformen.

I uppmaningen till Facebook angavs exempel på ”plattformen utnyttjats för att avhumanisera muslimer” samt hur Facebook förhållit sig passiva i relation till detta.

I brevet till Facebook VD Mark Zuckerberg krävde Dingell att Facebook omedelbart skulle genomföra följande åtgärder

  • Bilda en arbetsgrupp bestående av högre chefstjänstemänl med fokus på anti-muslimska frågor och ansvariga för att samordna arbetet inom företaget för att ta itu med hatgrupper och utbildning mot diskriminering.
  • Säkerställa att policyn förhindrar vita från att använda plattformen för evenemang och gruppsidor för att terrorisera muslimer och andra utsatta grupper..
  • Åta sig en oberoende granskning av tredje part av företagets roll för att möjliggöra anti-muslimskt våld och folkmord av muslimer.
  • Förbinda sig till att arbeta proaktivt med upptäckt och avlägsnande av anti-muslimskt innehåll och alla andra former av hat innan det ens ses.
  • Genomföra regelbunden utbildning mot diskriminering för hela Facebooks personal.
  • Utbildning av nyckelpersoner i medborgerliga rättighetsfrågor och vanliga ord, fraser, eller bilder som används av hataktörer för att avhumanisera och demonisera muslimer.

Muslimska brödraskapets nätverksorganisatin CAIR har ett starkt stöd i kongressen. Dingell fick stöd från ytterligare ett 30-tal ledamöter. CAIR har, sedan Black Lives Matter – rörelsen var som mest aktiv flyttat fram positionerna ytterligare. CAIR har officiellt ställt sig bakom BLM-rörelsen i flera delstater.

CAIR:s uttalande och Dingells brev publicerades endast fyra dagar innan al Azhar förklarade det Muslimska brödraskapet som ”haram” vilket Ledarsidorna som enda svensk media kunde rapportera om igår.

Mer läsning: Muslimska brödraskapet förklaras “haram” – förbjuds enligt sharia

Att Brödraskapets roll kommer att förändras, med ökat inflytande med en demokratisk president i Vita Huset bedöms som ofrånkomligt. Att CAIR flyttar fram positionerna kommer inte som någon överraskning. Ett inflytande som ökar med den majoritet Demokraterna har i den amerikanska kongressen.

Frågan är mer hur CAIR, och svenska organisationer som Ibn Rushd, Islamiska Förbundet i Sverige samt Islamic Relief väljer att tona ner sina band med det allt mer pressade Brödraskapet.

Men att Brödraskapet fortsätter att ställa krav på bland annat Facebook, med US Congress stöd, är en rimlig förväntad utveckling.  Huruvida det blir direkt via nätverksorganisationer som CAIR eller via andra nätverk som inte är lika tydligt associerade med Brödraskapet får framtiden utvisa.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se