När Centerpartiet blev till offer och de riktiga brottsoffren försvann

Bild: Infografics samt SR P4 av Almedalsveckan. Montage.
  • Lördag 12 Dec 2020 2020-12-12
E-post 2810

JOHAN WESTERHOLM: Centerpartiet lyckades med att göra sig själva och Fredrick Federley till offer eftersom politiken och den etablerade journalistiken gift sig med varandra. Ett giftermål som framkallat en näst intill explicit kommunicerad ovilja att granska sin bäste vän. En tystnadskultur samt ett förhållande som präglas av delikatessjäv och vänskapskorruption.

Fredrick Federley bryter tystnaden. I olika intervjuer med Falu Kuriren och Avesta Tidning berättar han om domen mot sin tidigare närstående.

– På midsommarafton berättar jag om det för ett par vänner och får mitt livs första panikångestattack. Jag förstår att det är svårt att ha en relation till någon som är dömd för brott, säger han.

Federley säger att det finns en drift kring renhet och puratism kring politiker, men att han alltid haft ett hem öppet för alla vilket gjort att han mött många mer eller mindre trasiga människor.

Intervjuerna genomförs i Falu Kuriren och Avesta Tidning och bär tydliga tecken på en noga planerad PR-kampanj. Att förflytta positionerna så att Fredrik Federley och Centerpartiet framstår som de största offren istället för Federleys tidigare partners brottsoffer. Att bädda för Federleys återkomst.

Och låta landsortstidningarna stå i rampljuset. En, vågar jag påstå, medveten tanke och handling. Från någon. En osynlig hand.

Det finns goda skäl för Federleys och Centerpartiets ompositionering. Och att det sker via ombud. Som tidningar i landsorten. Gamla centertidningar. Skickligt och helt rätt tänkt.

Av de senaste trasiga människor som haft en nära relation med Federley enligt Stoppa pressarna är tre dömda pedofiler varav endast en har avtjänat hela sitt straff. Federleys intresse för att inleda, om än vänskapliga,  relationer med pedofiler med sadistiska drag började dessutom långt tidigare. 

Federley genomförde en längre intervju 2013 med Tomas Quick, eller Sture Bergvall, som senare kom att frias för de mord han tagit på sig. En intervju som aldrig berörde de brott eller de brottsoffer som drabbats av Bergvalls brott. Mot minderåriga. Vad som nämligen inte framgår i Federleys vänskapliga samtal med Bergvall är att Bergvall hela tiden suttit internerad på en sluten avdelning för rättspsykiatrisk vård för sina våldtäkter på pojkar. Våldtäkter med sadistiska inslag.

Först två år efter samtalet med Federley bedömde rättspsykiatrin Bergvall som ofarlig för sin omgivning.

Hade Federley valt att öppna sig för en politisk journalist med mer erfarenhet än Falu Kuriren och Avesta Tidnings utsända kan det inte uteslutas att han fått hårdare, och mer precisa frågor, om detta. Av avsevärt mer erfarna journalister som inte lika lätt låter sig bländas av kända politikers personligheter.

Men helt säkert är det inte i just Federleys och Centerpartiets fall. Dessa erfarna politiska journalister är inte intresserade. För frågan är om det finns någon politisk journalist på riksnivå, på de stora redaktionerna SVT, SR, TV4, DN, SvD, Aftonbladet och Expressen  där det inte finns personliga vänskapsband med Centerpartiets partiledning i allmänhet och Fredrick Federley i synnerhet. Dessa redaktioner, Expressen undantagen men då med andra journalister än Niklas Svensson, har på sin höjd återgivit det som Centerpartiets kommunikatörer kommunicerat via sms, mail eller pressmeddelanden under de gångna veckorna.

Att Niklas Svensson, en av svensk politiks mest namnkunniga grävande politiska journalister inte märkts av i nyhetsbevakningen om Centerpartiet och turerna kring Federleys privatliv kan bero på att Federley var en av Niklas Svenssons två vigselförrättare när Svensson gifte sig. På direkta frågor om relationen hänvisade Svensson till sina chefer när han tillfrågades av Resumé. Utan att själv vilja svara på andra journalisters frågor.

Varför sedan de övriga redaktionerna visat nyheten, som nu resulterat i en av svensk politiks mest klart lysande stjärnors avgång, så svalt intresse innan han till slut avgick kan gemene man endast spekulera i. 

Men bilder från Almedalens olika mingelalbum ger en viss vägledning. På allt från DJ-battle till en AW-öl kring Donners plats ger en tydlig bild av hur makten och den oberoende media som ska granska makten lever i samspel och samförstånd med varandra. Förment oberoende media som i flera fall är beroende av makten i form av presstöd. 

Att en nyutnämnd minister hoppar sönder en soffa efter DJ-battle nämns inte, inte heller berörs raglande ministrar som halsar champagne ur den magnumbutelj han släpar med sig under kvällen. Trots att han i det fallet ansvarar för stora delar av det svenska våldsmonopolet. Hugade journalister vill gärna ta del av den sprutande champagnen. Och strålglansen.

Det som sker i Almedalen stannar i Almedalen. Gammalt Almedals-, medie- och politikerordspråk. 

Och den som inte ingår i detta samspel kan råka riktigt illa ut. Det är inte irrelevant att dra fram en process ur den politiska historiens skräpkammare för att åskådliggöra. Håkan Juholt.

Håkan Juholts förakt inför det han kallade ”Stockholms-klägget” är väl känt. Med det menade han det samspel som skedde utom tjänsten mellan PR-konsulter, journalister, politiska tjänstemän och förtroendevalda. Där det skapades osunda band som i de mest positiva termer kan kallas för delikatessjäv och vänskapskorruption. De mer negativa omdömena lämpar sig ej för publicering då de kan uppfattas som stötande eller kränkande.

Detta förakt, och direkta ovilja att foga sig i spelets regler fick för Juholt förödande konsekvenser.

Håkan Juholts sambo, eller ”kulbo”, dömdes för många år sedan för förskingring. Ett brott hon vid tiden hon lärde känna, och blev sambo med, Juholt hade avtjänat. Media, dvs kanske främst SvD, DN, Aftonbladet och Expressen var snabba med att sätta bilden av Håkan Juholt som en person med klandervärt omdöme. Att som statsministerkandidat flytta ihop med en dömd brottsling. Trots att straffet var avtjänat och hon, enligt teorin, skulle ges en ny chans.

Resultatet av det sammanlagda drevet vet vi om idag. Även om Juholt fått viss upprättelse och är inne på sin andra ambassadörspost. För närvarande i Pretoria, Sydafrika. Juvelen i Socialdemokraternas utrikespolitiska krona. Ett större ”förlåt oss” kan inte Juholt få.

I Federleys fall så har han haft dokumenterat tre nära relationer, varav en en sambo-relation, med dömda pedofiler varav två fortfarande är under straffutmätning för dels barnpornografibrott, dels fullbordade våldtäkter mot en sexåring respektive en nioåring med sadistiska inslag. Som sändes i realtid över internet.

Federley utmålas inte i någon etablerad media som en person med dåligt omdöme. Av samma media som åsatte Juholt en bild av att vara en person olämplig att inneha förtroendeuppdrag. Snarare sätts nu bilden av Federley som ett brottsoffer. Vem gärningsmannen är förefaller ointressant. Lika ointressant som de reella brottsoffren.

De reella brottsoffren för Federleys sambos brott, i detta fall en sexåring och en nioåring, nämns över huvud taget inte i Centerpartiets kommunikation eller i den utvalda lokalpressens intervjuer med Federley. Inte en enda fråga från dessa noga utvalda landsortstidningar.

Inte heller ställs det några frågor om Federleys numera dokumenterade dragning det senast året till personer som dömts för pedofili med sadistiska inslag. Trasiga personer enligt Federley. Sedan tillkommer de för en yttre betraktare omotiverade intervjuerna med Bergvall 2013. Dömd för bekräftad pedofili med sadistiska inslag.

Dessa nämns inte. Av goda skäl. Dras det in i historien om Centerpartiets kanske mest välprofilerade företrädares historia kan Federley omöjligen komma tillbaka. Något som alla de som har en historia från Timbros Stureakademin, Stureplanscenter samt Centerpartiets ledning nu arbetar för.

Alla de som numera återfinns som PR-konsulter eller politiska tjänstemän alternativt förtroendevalda arbetar för. Med viss framgång om vi läser eller tar del av SVT, SR, TV4, DN, SvD, Aftonbladet och Expressen.

Federleys omdöme är inte klandervärt. Han är ett offer. Det är bilden som satts. Med viss framgång om vi läser eller tar del av SVT, SR, TV4, DN, SvD, och Aftonbladet. Expressen klarar sig undan då de spelat fram andra journalister än de som har dokumenterade nära band med Federley sedan tidigare. 

Centerpartiet lyckades med den manövern då politiken och den absoluta merparten av den etablerade jorunalistiken gift sig med varandra. Ett giftermål som framkallat en ovilja att granska sin bäste vän. En tystnadskultur samt ett förhållande som präglas av delikatessjäv och vänskapskorruption.

Vinnare? En politisk elit och adel. Förlorare? You do the math.

 

De analyser och åsikter som kan kommuniceras eller på annat sätt uppfattas i artikeln är mina egna. Ingen annans.

 

Johan Westerholm

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se