Regeringen avslutar 2020 med att öppet hånflina mot sjuka och vårdanställda

Faksimil Aftonbladets löpsedel 2020-12-30, smittspridning Covid 19 2020-12-31, Källa ECDC. Montage.
  • Torsdag 31 Dec 2020 2020-12-31
E-post 2590

År 2020 års sista dag kan sägas sammanfatta hela året med regeringen Löfven. Men inte som krönika utan som en återgivning av vad världens första feministiska regering lyckats prestera de senaste två veckorna. En arbetarledd regering som hånar sjuka och vårdanställda med sitt agerande in i det sista trots att Sverige uppvisar bland den högsta smittspridningen av Covid 19 i Europa.

Dagarna innan jul upprepade statsminister Stefan Löfven sin förmaning till det svenska folket i sitt jultal.

”Andra är beroende av ditt agerande, din ansvarskänsla. Vi har varit mer isolerade, men varje person har också varit en del av något större. Varje dag, varje vecka, hela det långa året 2020. Vi har alla varit tvungna att göra uppoffringar”.

Sjukvården i landet är idag hårt pressad. Flera regioner har infört krislägesavtal och vårdpersonal tvingas nu att jobba övertid för att klara av att ta hand om det stora antalet covidpatienter. 

Att landets ledande politiker i det här läget inte följer råd och restriktioner är allvarligt, menar Johan Sand, anestesisköterska på Karolinska Huddinge, ett av de sjukhus som varit hårdast ansatta sedan april i år. 

– Covid-iva är näst intill fullbelagd, varje patient som skrivs ut ersätts av någon ny som behöver intensivvård. Att vara minister och vara ute och shoppa nu – det är motsatsen till att vara en förebild, säger Johan Sand.

Flera sjuksköterskor och undersköterskor som Aftonbladet talar med menar att ministrarnas agerande riskerar att undergräva förtroendet för den svenska strategin.

Damberg kastas ut till vargarna – Statsministern gömmer sig

 

Regeringen för nu fram Mikael Damberg för att kommunicera regeringens beslut, sannolikt för att vare sig statsminister Stefan Löfven eller justitieminister Morgan Johansson skulle kunna genomföra en presskonferens utan att någon av deras beteenden skulle ifrågasättas. 

Pressträffarna som Damberg kastats ut till journalisterna att hantera präglas ändå av att han tvingas försvara sina kollegors beteende.

Dambergs, och regeringens linje är att ingen av ministrarna Löfven, Johansson samt finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren har gjort något fel när de brutit mot eller gjort medvetna avsteg från regeringens rekommendationer utan agerat på ett sådant sätt att de inte bidragit till trängseln i julhandeln eller på annat sätt riskerat bidra till smittspridning.

Dagarna efter att Magdalena Andersson avfotograferades i Sälen i en skidbod bröt ett större utbrott av Covid 19 ut just i Sälen vilket fick till följd arbetsgivaren SkiStar nu isolerat ett 30-tal anställda.

En tunn försvarslinje då att stanna hemma är det enda som inte bidrar till ökad trängsel. Så fort en person till går in i en butik, köpcenter eller skidbod ökar trängseln med en, eller fler personer som till exempel medföljande livvakter, till. Utanför flertalet butiker finns numera uppmaningar att minimera sällskapen som handlar det nödvändigaste till en.

Vare sig statsministerns eller justitieministerns livvakter hade heller inte något annat val än att utsätta sig för risk. Säkerhetspolisens livvakter är utbildade och utrustade för att skydda sina objekt mot synlig aggression av olika karaktär. Inte mot Covid 19.

Respekten för livvakternas hälsa präglas av samma respekt som regeringen visar vårdanställda.

Och riskerna med regeringens agerande är kanske inte den direkta smittspridningsrisk som ministrarna bidrar till. Det är förtroendet för ledarskapet.

Sofia Lindström, sjuksköterska vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, kan sägas sammanfatta resultatet av regeringens agerande till Aftonbladet:

– Risken är att vi tappar förtroendet för politiker och att det här göder ett allmänt politikerförakt. Det har vi inte råd med just nu, vi behöver en stabilitet och behöver känna förtroende för dem som leder, säger hon, men påpekar att hon själv känner förtroende för politikerna.

En erfarenhet som finns även inom krigspsykologi. Soldater och stridande förband kan slåss mot en övermäktig fiende så länge de känner att de har ledningens och folkets förtroende. Men sviktar den politiska ledningens förtroende kollapsar i regel försvarsviljan.

Sverige är idag ett av de länder inom EU med högst smittspridning av Covid 19 enligt ECDC. Markant högre än de tidigare hårdast drabbade länderna Italien och Spanien och helt i nivå med Storbrittannien som vid midnatt till slut lämnar EU. Samtidigt visar den svenska regeringen föga intresse att själva bidra till att dämpa effekterna.

Det enda som kan rädda regeringens anseende

 

Regeringens agerande kan mest liknas vid ett hånflin mot den vårdpersonal som nu tvingas till att arbeta 48-timmarsveckor i tolvtimmarspass. Det mest remarkabla är att denna hånfulla inställning till vårdanställda kommuniceras av en arbetarledd regering. En socialdemokratisk regering.

Det enda som nu kan rädda anseendet för regeringen som kollektiv och ministrarna Löfven, Andersson, Johansson och Hallengren (som enligt uppgift även hon brutit mot anvisningarna) är att vaccineringsprogrammet fungerar klanderfritt samt att det markant lättar på trycket i vården.

Idag finns det få tecken på att detta skulle inträffa. Den svenska regeringen har sedan i mars inte visat att de utnyttjat tiden de fått genom tillfälliga åtgärder. Detta framgår i lagrådets remisssvar till den tillfälliga pandemilagstiftningen. Lagrådet kritiserar regeringen för senfärdigheten och att arbetet i onödan präglats av tidspress.

Till skillnad från Danmark införde aldrig Sverige en separat struktur för att testa befolkningen. Idag har varje dansk testats för Covid 19 1,7 gånger i snitt. Motsvarande siffra för Sverige är 0,4. Danmark, Norge och Finland införde tidigt aktiv smittspårning vilket slår igenom i spridningstakten. Motsvarande struktur skulle kunna införas för att vaccinera befolkningen. Danmark har nu erfarenheter som kan vara avgörande för att skydda befolkningen.

Sverige saknar dessa.

Israel har visat att detta är genomförbart. Med kvälls- och nattöppna vaccinationscenter klarar Israel idag av att vaccinera upp till 100 000 personer per dygn. I söndags slogs ett nytt rekord med 99 000 vaccinerade under ett dygn och Israel närmar sig nu en halv miljon vaccinerade och kan nu gå över till att börja vaccinera enskilda prioriterade yrkesgrupper. Näst i tur står nu lärare efter att vårdpersonalen och riskgrupperna börjat bli klara.

Vilken väg regeringen Löfven, världens första feministiska regering ledd av en riktig arbetare, väljer att gå återstår att se. Men att det nya året skulle innebära en attitydförändring i grunden är inget som ligger i korten för närvarande.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se