Så utvecklas Sverige till att bli en säker hamn för det Muslimska brödraskapet

Stockholms moské, Islamic Relief. Montage.
  • Fredag 11 Dec 2020 2020-12-11
E-post 2762

I Europa tar allt fler länder nu upp kampen mot Muslimska brödraskapet och dess nätverksorganisationer. Över tid sluter nu snart samtliga länger upp bakom Frankrike och Tyskland som leder kampen. Utom ett. Sverige. Som inte bara ökar statsanslagen utan genom att dela ut priser uppmuntrar organisationerna att fortsätta på den inslagna vägen.

Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd meddelade under veckan att årets Martin Luther King-pris går till projektet ”Goda Grannar” där Islamic Relief ingår. I motiveringen lyfter juryn särskilt fram Stockholms moské. Stockholms moské har tidigare, 2013, via tidningen ETC och Tunis News låtit förstå att de valt Muslimska brödraskapets ideologi som inriktning. 

Islamic Relief Sverige är grundat av Islamiska Förbundet som ursprungligen uppstod ur Islamiska Förbundet i Stockholm vilket är detsamma som Stockholms Moské.

Stockholms moské har varit arena för bland annat Muslimska brödraskapets andlige ledare Yussuf al Quradawi där han 2003 uttryckte sitt stöd för självmordsattacker riktade mot civila israeler, inklusive kvinnor och barn. Quaradawi menade vid konferensen att Israel är ett “helt militariserat” samhälle och att det därför inte finns några civila israeler. anser också att gravida kvinnor och deras ofödda barn är giltiga måltavlor.

Det svenska stödet till Muslimska brödraskapet och dess svenska och internationella nätverksorganisationer är starkt.

Sedan regeringsskiftet 2014 har Islamic Relief Sverige kunnat se sina statsanslag öka från 49 miljoner kronor per (2013) till drygt 159 miljoner kronor  (2019) av offentliga medel. Mellan 2018 och 2019 ökade anslaget med cirka17 miljoner kronor eller en uppräkning med drygt tio procent frеn ett år till ett annat.

Av de 159 miljoner kronorna som anslogs 2019 kanaliserades åtta via föreningen Forum Civ, tidigare Forum Syd. Denna tekniska lösning innebar att det för media och allmänhet är omöjligt att följa dessa medel. Även om Forum Civ i praktiken fullt ut är finansierat med skattemedel lyder de inte under offentlighetsprincipen. 

Sverige går dock på tvärs i relation till övriga Europa i kampen mot arabisk antisemitism och Israel-hat.

Under hösten beslöt Tyskland att avsluta stödet till Islamic Relief på grund av kopplingarna till Muslimska Brödraskapet. Islamic Relief Deutschland mister inte bara statsbidragen på grund av kopplingarna till Muslimska brödraskapet utan blir även suspenderade från organisationen Deutschland Hilft fram till slutet av 2021.

I Norge beslutade det norska Stortinget att frysa 30 miljoner norska kronor av biståndet till den Palestinska myndigheten, PA (i Sverige Palestina då Sverige erkänt PA som stat) under 2021 rapporterar The Algemeiner. Motivet är att PA fortsatt finansierar antisemitisk skolbokslitteratur med det bistånd de erhåller.

I Frankrike lade president  Emmanuel Macron under onsdagen, enligt tidigare plan, fram ett lagförslag som förbjuder ett brett spektrum av aktiviteter som som former av “islamistisk separatism”, från missbruk av hemundervisning till hatfylld propaganda.

Lagstiftningen, som kommer att debatteras och beredas av parlamentet i januari, är ett svar på spridningen av radikal islamism, en ideologi som den franska regeringen menar att den syftar till att bygga ett parallellt samhälle där religiösa regler åsidosätter civila.

Islamism undergräver den franska republikens värderingar och dess princip om laïcité, som skiljer religion och stat menar den franska regeringen.

”Republiken avser att försvara sig”,

sade premiärminister Jean Castex vid en presskonferens under onsdagen.

Det kan med andra ord innebära att den föreläsning som Yussuf al Qaradawi höll  i Stockholm 2003 skulle kunnat vara straffbar i Frankrike när lagen införs.

Sammantaget ger det en bild av att Europa nu tagit upp kampen mot islamismen på allvar. Norge och Tyskland stryper den offentliga finansieringen samtidigt som Frankrike agerar för skärpta lagar mot en rörelse som avser splittra landet. Endast ett land går i motsatt riktning. Sverige.

Sverige har sedan 2014 låtit tredubbla anslagen till Brödraskapet samt uppmuntrar Brödraskapet att fortsätta på den inslagna vägen genom det pris som Equmeniakyrkan nu delat ut i Martin Luther Kings anda.

Sverige utvecklas allt mer till en säker hamn, ”Safe Haven” för en rörelse, det Muslimska brödraskapet, som syftar till att splittra inte bara den europeiska sammahållningen utan även den nationella. 

Årets julklappar – Islamismen i Sverige och “Det här är en svensk rondellhund”.

 

Klicka på annonsen för att komma till webbshoppen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se