Eliasson och Wallmark i tjänst från och med idag – trots tveksamheter kring spridningen av Covid 19 på Kanarieöarna

Hans Wallmark (M), Dan Eliasson. Pressbilder. Montage.
  • Måndag 4 Jan 2021 2021-01-04
E-post 1723

Såväl generaldirektör Dan Eliassons som utrikesutskottets ordförande Hans Wallmark (M) avsteg från de rekommendationer som finns utfärdade för bekämpningen av Covid 19 har föranlett starka reaktioner från allmänheten. Skulle dessa avsteg gjorts av residenter i USA eller Storbritannien hade karantän i mellan tio och fjorton dagar väntat de bägge efter ankomst från Las Palmas. Nu menar bägge att de är fullt i tjänstdugliga från och med dagen idag.

Tio dagar före julafton skickade MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla svenska mobilabonnenter. De ville påminna om nya skärpta restriktioner.

Råd och rekommendationer från regering och myndigheter har lett till att många människor tvingats avstå från saker som tidigare varit en naturlig del av livet. Många väljare blir nu upprörda när de uppfattar att politiker och makthavare inte lever som de lär.

Efter söndagens välsignelse i Vatikanen kritiserade Påven Franciskus personer som åker på semester för att fly nedstängningar till följd av pandemin.

– De tänker inte på de som stannar hemma, på de som drabbats ekonomiskt av nedstängningarna, eller på de sjuka. De tänker bara på att åka på semester och ha roligt, säger påven rapporterar bland annat GP via TT.

– Det gör mig verkligen ledsen, tillägger han.

Några som gjort avsteg från de svenska rekommendationerna, som numera harmonierar med de europeiska, är ordföranden för riksdagens utrikesutskott Hans Wallmark (M) samt chefen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Dan Eliasson.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) generaldirektör Dan Eliasson flög till Kanarieöarna i jul, trots att Folkhälsomyndigheten avråder från icke nödvändiga resor. Eliasson försvarade sitt beslut för Expressen.

– Jag har avstått väldigt många resor under den här pandemin, men den här tyckte jag var nödvändig, säger han till Expressen. 

– Jag tar det här på väldigt stort allvar. Det här är ju dessutom ett av de allra säkraste ställena i Europa. Och jag behöver vara tillsammans med min familj över jul och nyårshelgerna.

Eliasson hänvisar även till att hans dotter arbetar och bor i Las Palmas. Kontroll i folkbokföringen ger dock en annan bild då dottern Eliasson hänvisar till är mantalsskriven på Södermalm i Stockholm. I formella termer bor och arbetar dottern fortfarande i Sverige och är inte utskriven till Spanien.

Denna resa var Eliasson inte ensam om att företa. Även utrikesutskottets ordförande, Hans Wallmark, M, bedömde resan lämplig. Han firade jul i Las Palmas tillsammans med sin hustru som även hon innehar ett officiellt ämbete såsom universitetsdirektör vid universitetet i Malmö. Wallmark menade att hans resa även motiverades av att hustrun förlagt sin arbetsplats till Las Palmas i sitt första uttalande samt att Wallmark varit tvungen att personligen transportera mediciner till sin hustru. Uttalandet, som publicerades på Wallmarks Facebook-sida raderades senare. 

Det är inte känt om Malmö universitet har öppnat en filial i Las Palmas men någon sådan information finns inte på universitetets hemsida. Personalen vid Malmö universitet har dock till 99 procent arbetat digitalt från bostaden sedan i mars 2020 och det har, såvitt känt, fungerat väl under den tid Wallmarks hustru arbetat från bostaden i Skåne.

Vilka mediciner det sedan är frågan om har inte framgått. Kanarieöarna tillhör Spanien och som del av den europeiska gemenskapen föreligger inga vare sig praktiska eller formella hinder för svenska medborgare att ha tillgång till alla de mediciner de har tillgång till i Sverige vid vistelse i annat EU-land. 

Tveksamheter kring Covid 19 spridning på Kanarieöarna

 

Sett till den rapportering som sker via den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC så ligger smittspridningen på Kanarieöarna i nivå eller till och med något under den svenska vilket då skulle ha kunnat motivera såväl Eliassons som Wallmarks respektive resor. Men från flera länder har rests frågetecken kring kvaliteten på just Spaniens rapportering från spridningen på Kanarieöarna. Kanarieöarna är helt beroende av turism och skulle skadas av högre siffror. Dessutom utgör Kanarieöarna idag en risk för spridning av den afrikanska mutationen av Covid 19 med allt fler flyktingar från Afrika.

Detta har föranlett bland annat den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC att utfärda en rekommendation för amerikanska residenter att helt undvika resor till Kanarieöarna.

Även Storbrittannien har reagerat på den spanska rapporteringen från Kanarieöarna. Den 12 december 2020 infördes nya karantänrestriktioner efter att Transportdepartementet noterade att det hade skett en “kraftig ökning” av antalet positiva coronavirustester på Kanarieöarna. För närvarande gäller 14 dagars karantän för ankommande resenärer från Kanarieöarna till Storbritannien. 

Vare sig ordföranden för riksdagens utrikesutskott, Hans Wallmark, eller chefen för Sveriges högsta krisledningsmyncdighet, tycks ha tagit in de brittiska och de amerikanska bedömningarna i sina beslut utan sett resan som direkt nödvändig. Wallmark tycks inte heller ha uttömt möjligheterna för svenska medborgare att via den spanska sjukvården få tillgång till livsnödvändiga mediciner trots att detta är fullt möjligt genom det gemensamma medlemskapet i den Europeiska Unionen.

Skulle de amerikanska och brittiska regelverken vara tillämpliga i Sverige skulle därmed vare sig Eliasson eller Wallmark kunna återgå i tjänst idag. I Eliassons fall skulle ytterligare 13 dygn i karantän vänta innan han var fullt i tjänst, för Wallmark är antalet dygn som återstår i tjänst mer oklart då hans ankomstdag till Sverige efter resan till Las Palmas är okänd för Ledarsidorna.

 

Johan Westerholm

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se