Folkbildningsrådet pressat – svänger i sitt försvar av självständigheten

  • Tisdag 26 Jan 2021 2021-01-26
E-post 644

Fler och fler ledande företrädare för Folkbildnigssvergie bejakar nu den ökade kontrollen från staten. I hopp om att slippa läggas ned. Men det kan vara för sent. Det alternativ som diskuteras i flera borgerliga partier är att flytta över ansvaret till MUCF, Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor och i den flytten kommer ingen ur dagens ledning och chefsled få följa med erfar Ledarsidorna.

Som Ledarsidorna först av all media rapporterat om studieförbunden så kan dessa tvingas återbetala flera miljoner kronor i tidigare utbetalat statsbidrag skriver nu Dagens Nyheter. Detta efter interna granskningar av fusk, bedrägeri och felaktigheter.

Mer läsning: Misstänkt fusk med folkbildningsanslagen visar ökande trend

Kritiker menar att bristande kontroll gör att stöden kan utnyttjas av kriminella eller antidemokratiska grupperingar.

– Det angår alla när skattemedel försvinner ner i ett slukhål, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.

Till kritikerskaran sällar sig nu professor Erik Amnå. Amnå var tidigare ordförande i Studieförbundet Bilda och har haft utredningsuppdrag för Folkbildningsrådet. Nu riktar han själv kritik mot branschen. Erik Amnå säger att han inte blir överraskad om fler börjar ifrågasätta hur förbunden hushållar med skattemedel menar han i kommentar till DN.

– Man försöker mota Olle i grind när man förstått att ifrågasättandet ökar. Tidigare har studieförbunden varit politiskt skyddade, inte minst på grund av att många i den äldre generationen av förtroendevalda själva har en bakgrund inom folkbildningsrörelsen.

– Det är allvarligt att man inte svarat upp bättre mot statens stora förtroende genom att vara öppnare och mer transparenta. Säkerligen utmynnar det här i en debatt om hela idén bakom statligt anslag till organisationer av det här slaget.

Erik Amnå, som likt den ansvarige generalsekreteraren för Folkbildningsrådet Maria Graner som fördelar statsbidragen har en bakgrund inom civilsamhälle. Amnå som ordförande för utbildningsförbundet Bilda, Graner med en bakgrund från utbildningsförbundet Sensus. Sensus var det förbund som var mentorförbund åt Ibn Rushd under dess tvååriga inskolningstid som varje utbildningsförbund går igenom innan de kan agera som ett självständigt förbund.

Folkbildning och demokratins gränser diskuterades i Almedalen 2019 vid ett seminarium som Folkbildningsrådet arrangerade. Medverkade gjorde professor Erik Amnå som inledde med att berätta om en studie av studieförbundet Ibn Rushd som han gör på uppdrag av Folkbildningsrådet. På seminariet lyftes frågor om vilka risker staten kan ta i sin bidragsgivning samt folkbildningens viktiga roll för att stärka demokratin.

I samtalet diskuterades vikten av att folkbildningen är fri och frivillig, och att folkbildningen har en funktion som är att utmana demokratin för att säkra dess överlevnad. En fråga som ställdes var vilka risker man kan ta med det statliga stödet till civilsamhället.

– Folkbildningen måste ha en särskild frihetsgrad och ge utrymme för debatter där åsikter som ifrågasätter demokratin måste få finnas, säger Erik Amnå under samtalet. 

Retoriken från Amnå, att han nu är förvånad över att staten inte engagerat sig mer i utbildningsförbunden, skiljer sig sedan 2019 då han med flera inte ville se ökad statlig intervention och kontroll. Även Graner låter idag annorlunda då hon tidigare värnat om den s.k. tillitsmodellen, att förbunden svarar för egen kontroll och revision. 

Vårvintern 2020, när Amnå presenterade sin rapport där Magnus Ranstorp var opponent pekade hon särskilt på att en ökad kontroll kunde hota den personliga integriteten hos kursdeltagare och kursledare.

Så sent som i december 2020, när Maria Graner kallats till kulturutskottet för utfrågning, menade Graner att en upphöjelse till statlig myndighet inte var något hon direkt motsatte sig då det skulle kanske öka förutsättningarna för Folkbildningsrådet att få ordning på sin verksamhet.

Civilsamhället i allmänhet och de som lyfter skattemedel via skenmyndigheten Folkbildningsrådet är pressade nu. De känner att dess existens är hotad och

Men Graner kan mycket väl missta sig. Den förändrade attityden till extern revision och kontroll kan komma för sent. 

Det alternativ som diskuteras i flera borgerliga partier är att flytta över ansvaret till MUCF, Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor erfar Ledarsidorna efter samtal med de ledamöter som var närvarande i utfrågningen av Graner och i den flytten kommer ingen ur dagens ledning och chefsled få följa med.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se