Ibn Rushd till motangrepp – avslöjas av egen dokumentation

Muslimska brödraskapet, studieförbundet Ibn Rushd. Montage.
  • Tisdag 19 Jan 2021 2021-01-19
E-post 1376

Studieförbundet Ibn Rushd har kommit att ifrågasättas i allt fler kommuner och regioner. För att möta detta har förbundet låtit publicera såväl debattartiklar som en sammanställning av vanliga frågor och svar om förbundets verksamhet. Beskrivningar och svar om verksamheten som har väldigt lite substans om deras egna redovisningar läggs vid sidan av dessa.

Studieförbundet Ibn Rushds verksamhet har kommit att ifrågasättas i flera kommuner och regioner. Vissa kommuner eller regioner har tillfälligt fryst det kommunala föreningsstödet, andra har minskat det medans vissa har låtit de tveksamheter som omgärdat verksamheten bero.

För att möta detta har studieförbundet på sin hemsida sedan en tid låtit publicera en Q & A, eller frågor och svar om studieförbundets verksamhet.

Studieförbundet påstår bland annat att   

Asyl och etablering är ett viktigt verksamhetsområde hos Ibn Rushd. För att korta ner tiden det tar för nyanlända och asylsökande att etablera sig i samhälls- och arbetslivet arbetar vi med studiecirklar i svenska och samhällsorientering för asylsökande. 

Bilden som ges, vilket förstärks i flertalet debattartiklar, är att studiecirklar i svenska och samhällsorientering skulle utgöra  någon form av bas för verksamheten vilket är ett direkt missvisande påstående. Ibn Rushd egen verksamhetsberättelse ger samma felaktiga bild eftersom årsredovisningen ger en diametralt annorlunda bild.

Studieförbundet utgör en inkapslande miljö

 

Av årsredovisningen från 2019 går att utläsa att svenska utgjorde en av de minsta posterna inom utbildningsområde ”Kultur”. Undervisning i svenska genomfördes vid 242 arrangemang, eller 12 323 studiecirkeltimmar att jämföra med arabiskan som fick 1 289 tillfällen eller 80 880 studietimmar för en grupp som i huvudsak har arabiska som modersmål. För varje studiecirkeltimme i svenska genomfördes sju timmar i arabiska.

Görs sedan en jämförelse mellan samhällskunskap och ämnet ”Folkbildning om islam” blir bilden minst lika tydlig;

Samhällskunskap kunde räkna ihop 1 121 arrangemang eller 42 093 cirkeltimmar att jämföra med ”Folkbildning om islam” som kunde räkna ihop i praktiken det dubbla antalet. 2 843 arrangemang som spände över 79 377 studiecirkeltimmar. Eller, samhällskunskap om det svenska samhället samlade endast hälften av timmarna jämfört med ”Folkbildning om islam”.

Vidare menar studieförbundet att ämnet livsåskådning endast svarar för en mindre andel. En mindre andel är enligt Ibn Rushd 25 procent av verksamheten. Läggs antalet arrangemang och timmar i arabiska till detta, som tidigare motiverades med att den enskilde skulle förstå Koranen och religionsundervisningen bättre, utgörs hälften av verksamheten vid Ibn Rushd av aktiviteter som direkt kan härledas till religiös verksamhet och inte har något med den integration som studieförbundet vill ge bilden av att vara huvudverksamhet.

I den jämförelsen skulle endast c.a 12 procent av studieförbundets verksamhet, det vill säga undervisning i svenska samt samhällskunskap, utgöra integrationsfrämjande verksamhet.

Merparten utgörs av verksamhet som tvärtom kapslar in den muslimska gruppen i mentala och kulturella enklaver präglade av arabiska och islam.

Arena för våldsbejakande och radikala åsikter

 

Studieförbundet menar även i underlaget att de motverkar våldsbejakande extremism och antidemokratiska strömningar på flera sätt. Historien ger inte stöd för detta.

Under en tio-årsperiod genomförde Ibn Rushd de ”Muslimska familjedagarna” som metodiskt och strukturerat bjöd in sharia- och jihadistpredikanter. Ibn Rushd var även delaktiga i att bjuda in den internationellt kände antisemiten Yvonne Ridley till Familjedagarna 2013 tillsammans med Sveriges Unga Muslimer och Islamiska Förbundet i Sverige.

Ridley har beskrivit judendomen som en dödskult vars syfte är att erövra världen. Hon har också gett uttryck för att sionister, eller anhängare till en judisk statsbildning, borde spåras och dödas.

“De muslimska familjedagarna” upphörde hastigt 2019 och kom att ersättas av “Arabiska bokmässan” som kunde uppvisa i praktiken samma innehåll även om den senare 2020 fördes över till extern part som fortsatte att marknadsföra bland annat antisemitisk litteratur.

Studieförbundet Ibn Rushd har även arrangerat träningsläger vid kursgården Granhedsgården så sent som 2015 vid Granhedsgården anläggning för International Solidarity Movement, ISM visar dokumentation som Ledarsidorna kommit i besittning av. ISM är en aktiviststyrd organisation under palestinsk ledning som protesterar bland annat mot Israels bosättarpolitik.

ISM står BDS-rörelsen nära som enligt Angela Merkel, den avgående tyska förbundskanslern, är att klassificera som antisemitisk.

Mer läsning: Studieförbundet Ibn Rushd förvärvar kursgård med hjälp av skattemedel

Islamiska Förbundet i Sverige har genom imamen i Stockholms moské Mahmoud Khalfi, som företräder medlemsorganisationen Islamiska Förbundet i Stockholm, öppet deklarerat att de ansluter sig till Muslimska brödraskapets ideologi vid flertalet tillfällen. Bland annat i tidningen ETC samt i Tunis News vilket forskaren Sameh Egyptson kunnat avslöja.

 

Klicka på bilden för att komma till webbutiken och se vad den innehåller

 

Förbundet förnekar organisatoriska kopplingar trots att det är Islamiska Förbundet i Sverige som en gång grundade Ibn Rushd vilket framgår av förbundets egna stadgar. Men förbundet tillstår att det finns personal som kan ha

”viss ideologisk anknytning i form av att enskilda personer hos Ibn Rushd kan vara inspirerade av Muslimska brödraskapet”. 

Samtidigt påstår studieförbundet i sina svar att motsvarande anknytningar till det Muslimska brödraskapet finns i de flesta organisationer utan att på något sätt identifiera vilka organisationer det är.

Om det är organisationer som ligger utanför det svenska Muslimska brödraskapets kluster, som t.ex Sensus, ABF eller IOGT/NTO eller om det endast begränsas till de organisationer som redogörs för i ”Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm (Greycat 2020).

Det finns därmed, som tidigare, goda skäl att ifrågasätta relevansen i studieförbundets motargument om vad de är för form av organisation. Studieförbundets egen dokumentation, i form av årsberättelser, verksamhetsplaner och uttalanden, bekräftar snarare bilden av en organisation där integration närmast är en störande bisyssla och att fokus ligger på religion, arabiska samt att skapa förutsättningar för att enklavisera det svenska samhället.

Det samtidigt som studieförbundet utgjort en motor och den historiskt viktigaste plattformen för Muslimska brödraskapets budskap och för radikala islamistiska budskap att slå rot.

 

Extramaterial:

Ur Ibn Rushd egen årsredovisning för 2019.

Skärmavbild studieförbundets egen årsredovisning från 2019.

 

 

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se