– “Jag vill föra den gamla fina svenska ämbetsmannatraditionen vidare”

Dan Eliasson. Pressbild.
  • Onsdag 6 Jan 2021 2021-01-06
E-post 1463

Vem är Dan Eliasson? Borgerliga kritiker menar att Eliasson är en socialdemokratisk maktspelare men ingenting kan vara mer felaktigt. Det finns idag få, eller inga, vid sidan om Dan Eliasson som har en såpass bred förankring, och omfattande nätverk, i svensk statsförvaltning som han. Ett nätverk och en förankring som spänner över parti- och blockgränser samt är förankrat även utanför den politiska sfären. Bland annat inom rättsområdet i särskilda nätverksorganisationer.

Regeringen har fortfarande inte gett något officiellt besked om Dan Eliassons framtid som generaldirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Enligt inrikesminister Mikael Damberg (S) ska Eliasson kallas till samtal senare under veckan för att diskutera hans resa till Kanarieöarna över jul och nyår.

”Alla har ett ansvar att följa myndigheternas rekommendationer, undvika trängsel och hålla nere smittspridningen”,

har Damberg meddelat i ett skriftligt uttalande till flera redaktioner.

Något besked om Eliassons framtid är dock ej att vänta före torsdag kl 16:30. Regeringen Löfven har satt i system att förlägga obekväma besked så sent som möjligt under dagen och beskedet från inrikesminister Mikael Damberg om att han skulle genomföra ett samtal med Eliasson kom 16:42 under måndagen efter att han på morgonen utlovat ett ”besked under dagen”.

Fördelen med valet av tidpunkt är att det då hinner komma med i SR Ekots sändning 16:45 men samtidigt för sent för att redaktionerna skall kunna hinna med att ställa följdfrågor under kvällen. 

Detta öppnar för att regeringen kan koppla ett initiativ, om så skulle behövas, i kommunikationen eftersom de mest erfarna politiska journalisterna, som skulle kunnat följa upp och genomföra behövliga efterforskningar även över kvällar och helger, är lediga de med.

Det är dessutom helt orimligt att anta att Damberg inte kunnat finna en tidigare tid i sin kalender än i slutet av veckan för ett möte med den kanske mest kritiserade och en av de högst ansvariga generaldirektörerna i den mest långtgående nationella kris som drabbat Sverige sedan det andra världskriget. 

Med snart 9 000 dödsoffer och 10-tusentals skadade av Covid-19 och ett förtroende bland väljarna för Eliasson som nu är nere i ensiffriga tal finns det ingenting som borde vara mer angeläget för ansvarstagande och erfaren minister att ta tag i än just rikets krisledning. Istället tog det Damberg en hel arbetsdag att komma fram till att ett möte i slutet av veckan var en lämpligare väg framåt.

Men påståendet att det skulle föreligga en socialdemokratisk ”djup stat” som skyddat Eliasson genom åren finns det ingen grund för även om moderaternas partiledare nu kräver Eliassons avgång i ett inlägg på Facebook under gårdagen.

MSB-chefen Dan Eliasson bör lämna sitt jobb

Vi vet nu att det är den höga smittspridningen i Sverige som är det…

Publicerat av Ulf Kristersson Tisdag 5 januari 2021

 

Ett nätverk över parti- och blockgränser

 

Före detta försvarsministern Mikael Odenberg (M) är ett exempel. Även om Odenberg i första hand kritiserar stats- och justitieministrarna på Facebook för hur de efterlever regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer omfattas även Dan Eliasson av kritiken:

 “Jag har arbetat tillsammans med honom i Arbetsgivarverkets styrelse och uppfattat honom som en klok karl”.

Eliasson omfattas av Odenbergs kritik men samtidigt med en respekt som kan sägas styrka vidden av det nätverk som Eliasson besitter. Och med nätverk följer maktbas. Dan Eliassons karriär som statstjänsteman tog egentlig fart först efter att Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten 2006. 

Eliassons tjänstetillsättningar efter det han lämnade som Thomas Bodströms (S) statssekreterare är tydligt på den punkten:

  • Biträdande ställföreträdande chef Säkerhetspolisen (underrättelse- och analyschef) 2006. Beslut och ansvarig minister: Justitieminister Beatrice Ask (M).
  • Generaldirektör Migrationsverket 2007-2011. Beslut och ansvarig minister: Migrationsminister Tobias Billström (M).
  • Generaldirektör Försäkringskassan 2011-2014. Beslut och ansvariga ministrar: Socialminister Göran Hägglund (KD)/Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Idag är Ulf Kristersson partiledare för Moderaterna.
  • Rikspolischef 2014-2018. Beslut och ansvariga ministrar: Inrikesminister Anders Ygeman (S)/Justitieminister Morgan Johansson (S).
  • Generaldirektör Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Beslut och ansvarig minister: Justitieminister Morgan Johansson (S).

Det vill säga; Eliassons karriär som statstjänsteman tog ordentlig fart med en moderatledd regering. Inte en socialdemokratisk. Och hans kontaktnät är bredare än så. I Advokaten menade Eliasson i en intervju från 2007, i anslutning till att han tillträtt sin första generaldirektörstjänst att 

– Jag vill föra den gamla fina svenska ämbetsmannatraditionen vidare.

Att det var tidskriften Advokaten som intervjuade Eliasson är ingen slump. Det är Advokatsamfundets egen tidning och Dan Eliasson ingår som en av de ursprungliga medlemmarna i nätverket ”Ruben” som organiseras av Advokatsamfundet efter Anne Rambergs initiativ vid sidan av det kvinnliga nätverket ”Hilda”.

Nätverksorganisationerna Hilda och Ruben

 

”Hilda” och ”Ruben” har granskats tidigare av Ledarsidorna och organiserar jurister eller motsvarande från hela rättsområdet. I nätverket återfinns inte bara myndighetschefer som Dan Eliasson och hans tidigare chef på Säpo Anders Danielsson, som kom att efterträda Eliasson som generaldirektör för Migrationsverket utan även justitieråd från Högsta domstolen (inklusive ordförande), vice riksdagsdirektören, rättschefen för statsrådsberedningen (statsministerns stab), flertalet hovrättspresidenter, generaldirektören för Domstolsverket, tidigare generaldirektören för Kriminalvården (idag GD för Försäkringskassan) med flera.

Men även renodlat politiska tjänstemän som Catharina Espmark (S), statssekreterare i Justitiedepartementet hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Också riksåklagare Petra Lund återfinns i nätverksorganisationen ”Hilda” vilket i praktiken fullbordar nätverket att omfatta hela rättsområdet..

Konceptet med nätverksorganisationerna ”Hilda” samt ”Ruben” har i praktiken suddat ut gränserna mellan de olika rollerna inom rättsområdet och gränsen till den politiska miljön där samtliga idag samverkar, oavsett yrkesroll, under Advokatsamfundets paraply.

Hur Eliassons torsdag kommer gestalta sig är därmed högst osäkert och det är inte helt självklart att han kommer tvingas bort från sin post. Och skulle han göra det, trots allt, så är förutsättningarna för en mjuklandning goda.

Det finns idag få, eller inga, vid sidan om Dan Eliasson som har en såpass bred förankring, och omfattande nätverk, i svensk statsförvaltning som han. Ett nätverk och en förankring som spänner över parti- och blockgränser samt är förankrat även utanför den politiska sfären inom rättsområdet genom Advokatsamfundets nätverksorganisationer ”Hilda” och ”Ruben”.

 

Bli prenumerant

Gillar du det vi gör?

Till skillnad från många traditionella medier och numera även en rad alternativa medier tar Ledarsidorna inte emot presstöd. Ett principiellt beslut då vi är explicita motståndare till den formen av statliga subventioner och måste leva som vi lär. Detta principiella förhållningssätt är inte alls längre självklart ens bland nya alternativa medier.

Det betyder att vi finansieras av de som läser oss och ser ett värde i det vi gör.

Om du vill hjälpa oss att fortsätta, bli prenumerant och få samtidigt tillgång till all vår journalistik.

Då kan du även ta del av samtliga artiklar och den granskning som Ledarsidorna gjorde av Anne Rambergs och Advokatssamfundets nätverksorganisationer "Hilda" och "Ruben". Ett unikt material som du endast kan läsa här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se