Så lägger Aftonbladet ut statistiska dimridåer

Foto: Krisinformation.se
  • Onsdag 27 Jan 2021 2021-01-27
E-post 1110

Aftonbladet nöjer sig med att räkna de vuxna som ska ta vaccinet i Sverige  och jämför detta med hela befolkningsmängden i andra nordiska länder. Detta bör anses vara ett försök till statistiska dimridåer som borde leda till vaksamhet från övrig media och allmänhet.

Om vaccinationstakten fortsätter som den gör nu kommer Sveriges vuxna befolkning inte ha vaccinerats förrän hösten 2023. Men vaccinationsstrategin ligger i nivå med resten av Nordens rapporterar Aftonbladet.

– Den står sig väl, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Sammanlagt 192 700 vaccinationer mot covid-19 har rapporterats till det Nationella vaccinationsregistret.

Danmark är det land i Norden som utan tvekan lyckats bäst hittills. Av befolkningen på 5,8 miljoner har 183 295 personer fått sin första dos vaccin enligt siffror från danska smittskyddsinstitutet SSI. Drygt 30 000 har dessutom fått dos nummer två, och kan därför anses vara färdigvaccinerade mot covid-19.

Av drygt 5,3 miljoner norrmän har enligt norska folkhälsoinstitutet 78 100 personer fått den första dosen. Uppföljningsdosen har delats ut till 1 903 personer.

På Island har 5 646 vaccinerats, enligt landets hälsomyndighet . Av dem har 4 789 personer har fått ett fullgott skydd med en andra dos.

Finlands institution för hälsa och välfärd har registrerat 110 047 vaccineringar mot covid-19 bland sin befolkning på 5,5 miljoner. Hur många av dem som fått en eventuell andra dos framgår inte.

Aftonbladets sammanställning brister dock i att de rapporterar i Sveriges fall hur många vuxna som skall vaccineras och jämför det med hela befolkningsmängden i Danmark, Finland respektive Norge. Korrekta siffror är:

  • I Danmark har 183 295 personer vaccinerats ur en befolkning på 5,8 miljoner, eller 3,2 procent
  • I Finland har 110 047 vaccinerats ur en befolkning på 5,5 miljoner, eller två procent.
  • På Island har 5 646 vaccinerats ur en befolkning på 364 164 eller 1,4 procent
  • I Norge har 78 100 vaccinerats ur en befolkning på 5,3 miljoner eller 1,5 procent
  • I Sverige har 192 700 vaccindoser rapporterats in till det nationella vaccinregistret på en befolkning om 10 352 390 eller 1,8 procent.

I klartext innebär det kanske inte någon större skillnad, Sverige befinner sig i mittfältet av de nordiska länderna efter Danmark, som sticker ut på ett positivt sätt och Finland som redan från början av bekämpningen av Covid 19 valt en tuffare strategi med nedstängningar  av samhället i olika utsträckning. Tidiga och hårda nedstängningar som fick omfattande och hård kritik från såväl regeringen som av den svenska Folkhälsomyndigheten.

Men framför allt Danmark har nyttjat den tiden bättre än de övriga nordiska länderna och byggde under den första hårda nedstängningsperioden upp nationella testcenters, separerade från vården i övrigt. Detta slår igenom i antalet genomförda tester.

I Danmark har varje dansk medborgare testat sig för Covid 19 drygt. 2,2 gånger i snitt att jämföra med Sveriges 0,5. Även Finland ligger på i snitt 0,5 tester per invånare men uppvisar avsevärt lägre insjuknade och avlidna i Covid 19 än Sverige (Worldometer).

När det avser dödstalen är siffrorna förödande för Sverige. Sverige kan uppvisa 1 100 dödsfall i Covid 19 per en miljon invånare att jämföra med Finlands 118 och Danmarks 350. På en vecka dör det lika många i Covid 19 i Sverige som Finland kan rapportera in totalt för närvarande. 

I relativa tal dör det nästan tio gånger så många svenskar som finländare i Covid 19 eller mer än tre gånger så många danskar. Såväl den danska som finska strategin att bekämpa Covid 19 har fått kraftig kritik från Sverige.

När nu vaccinationerna har kommit igång blir skillnaderna mellan de olika nordiska ländernas Corona-strategier uppenbara – och lika uppenbara blir försöken att blanda bort korten av aktörer som Aftonbladet. Försöket att jämföra hur framgångsrika de respektive länderna är med varandra är ett exempel även om det inte i slutet direkt motsäger Folkhälsomyndighetens slutsats.

Men att bara räkna de vuxna som ska ta vaccinet i Sverige  och jämföra detta med hela befolkningsmängden i andra nordiska länder är ett försök till statistiska dimridåer som bör leda till viss fortsatt vaksamhet från övrig media och framför allt allmänhet.

I praktiken är Aftonbladets rapportering i det aktuella fallet ett försök att jämföra ett äpple med en ko eller valfritt annat däggdjur.

 

Bli prenumerant Stöd en visselblåsare

Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi på Ledarsidorna kan fortsätta med vår journalistik,och fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier.

Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik.

För även om vi har möjligheten att söka presstöd numera, och med antalet prenumeranter sannolikt kommer beviljas detta så är vi principiella motståndare mot den formen av mediasubventionering.

Över tid kommer alltid en statlig subvention alltid följas av ett motkrav.

Ledarsidorna är oberoende och kommer så förbli.

Oberoende eller inte alls. Det går inte att vara lite oberoende precis som det inte går att vara lite gravid.

Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se