Terrororganisationen GWAHC (r) hotar europeisk säkerhet

  • Tisdag 5 Jan 2021 2021-01-05
E-post 1036

En tidigare okänd terrororganisation plågar Europa. En terrororganisation – mer ett avancerat nätverk – som med ny teknik, taktik samt och gammal kunskap om hur ett samhälle kan instabiliseras, skördar framgångar som historiskt varit omöjliga att uppnå. En terrororganisation vars syfte är att kasta tillbaka världen till en förindustriell tid i en avgrund av kaos.

Det började uppskattningsvis veckorna innan jul för drygt ett år i ett land i Fjärran Östern. Folk började plötsligt dö i stora tal. Det visade sig vara en ny, tidigare okänd terrorgrupp – den sekulära GWAHC (r) som bestämt sig för att den västerländska civilisationen, som dessutom exporterats till tredje världen och influerat det forna östblocket, skulle raderas.

Och kasta världen tillbaka 400 år i tiden.

Terrorgruppen vann snabbt anhängare världen över. Propagandamaterial och övertygade anhängare kunde ta sig till Europa och USA inbäddade bland turister och affärsresenärer. För att bilda nya celler. GWAHC (r) är en renodlat sekulär, i praktiken ateistisk organisation utan band till någon religion. Snarare har terrornätverket kommit att fokusera sina mest bestialiska attentat till religiösa sammankomster av olika slag, inklusive något så makabert som begravningsceremonier.

Väl etablerade i respektive land fokuserade GWAHC (r) inledningsvis med att lönnmörda äldre och de med svagare hälsa. Detta för att skapa största möjliga press och oro i samhällskroppen och i vårdsystemen. De som överlevde mordförsöken av mordpatrullerna blev ofta så pass allvarligt skadade att de var i behov av kvalificerad vård.

Ett stort antal så allvarligt skadade att de var i behov av intensivvård under längre perioder.

GWAHC (r) plan har visat sig vara extremt svårt att infiltrera och få ett grepp om men deras plan visar sig vara lika diabolisk som genial. Enheterna ser ut att arbeta med stor autonomi och en i det närmaste unik förmåga till taktikanpassning. Ett uppträdande som bitvis helt går emot tidigare erfarenheter.

Att inledningsvis slå mot grupper med svag hälsa och därmed maximera belastningen på vården har dock givit effekt. Med en maximalt belastad livsuppehållande vård skapas sekundäreffekter där andra grupper trängs undan. Genom terror mot utvalda grupper få de oförklarliga dödsfallen och svårt skadade skapa en skräck i samhället. 

Och ett sviktande stöd för vård, samhälle och de demokratiska institutionerna. Den västerländska livsstilen och demokratiska modellen. Allt som GWAHC (r) hatar.

Att slå mot vård och underhållskedjor är en väl beprövad metod som även används i konventionell krigföring för att sänka stridsmoralen hos motståndaren.

Sverige är ett av de länder som GWAHC (r) varit särskilt framgångsrika i. Terroristgruppen har noga analyserat och nyttjat de blottor som lämnats i den svenska försvarsförmågan under de senaste decennierna av såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar. Den tidigare statsministern Reinhold Fredrikfeldt menade att svensk försvarsförmåga bara var ett särintresse bland andra.

Antalet genomförda med mordförsök med dödlig utgång närmar sig nu 9 000. Antalet skadade, varav många med permanenta men för livet, räknas idag i 10-tusental.  Totalt beräknas GWHC (r) ha genomfört mer än en halv miljon mordförsök i Sverige. På ett år.

Dödsfall GWHC (r) attentat.

 

I den andra våg av nya terroristcellers etablering finns även terrorister med ny, och utvecklad, utrustning och taktik. Dels har denna visat sig vara effektivare men det synes som om denna andra våg av terrorister har riktat in sig på andra grupper. Skolelever och resande i kollektivtrafiken.

Känslan sprider sig i samhällskroppen att du inte går säker någonstans. 

För att möta detta förklarade statsminister Staffan Bladén, (S) innan julen ett år efter att de första dödsfallen noterats att

Sverige är under hård prövning. Det kommer att bli värre. Gör din plikt ta ditt ansvar för att stoppa GWAHC (r) härjningar.

Med detta avsågs bland annat minimering av större folksamlingar, inte fler än åtta personer samt undvika resor utomlands och att undvika röra sig i publika miljöer. Som restauranger, teatrar, idrottsevenemang men även konferenser och begravningar. Att hålla avstånd från okända personer, personer som mycket väl kan vara en av GWAHC (r) i samhällskroppen inbäddade terrorister och lönnmördare. 

För att stärka den psykologiska motståndskraften fick generaldirektören för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Elias Danielsson, ett särskilt uppdrag. Att med SMS hålla moralen och krismedvetenheten hos befolkningen uppe. Dagarna innan jul gick ett särskilt sms ut till 22 miljoner svenska mobilabbonemang med riktad information.

Statsminister Bladén har ett starkt stöd från oppositionen, bland annat från moderaternas utrikespolitiske talesperson Mark Hanswall.

Befolkningen finner sig såväl rekommendationer som restriktioner, få familjer har undkommit att bli drabbade och många som sett fram emot att få träffa nära och kära sluter upp bakom statsministerns ord. Tills i mellandagarna.

I mellandagarna detta mörka år framkommer att inte bara statsminister Staffan Bladén utan även den ytterst ansvarige för krisberedskapen, generaldirektör Elias Danielsson, tagit sig rätten att frångå de råd och anvisningar de själva tagit fram för att skydda befolkningen. Råd och anvisningar som menligt inverkat på varje medborgares vardag och integritet.

Råden, och anvisningarna, är så långt det går koordinerade med övriga Europa. Ett arbete som inte löpt på friktionsfritt eftersom den svenska utrikesministern Linda Andé bitvis gått emot sina europeiska kollegor. Något som hon fått kritik för från oppositionens utrikespolitiske talesperson Mark Hanswall.

I julhandeln märktes inte bara statsministern i vimlet i en av huvudstadens många köpgallerior utan även justitieminister Johan Morgansson följde statsministerns exempel. Bägge drog med sig sina respektive livvaktsskydd, livvakter som ännu inte hunnit få adekvat utbildning och utrustning för att skydda regeringen och nedkämpa celler ur  GWAHC (r).

Men de kraftigaste reaktionerna kom från allmänheten när det visade sig att generaldirektör Elias Danielsson tillsammans med moderaternas utrikespolitiske talesperson Mark Hanswall, som känner varandra genom sina barn, exponerat sig själva för en ökad risk genom ett julfirande i Las Palmas, Kanarieöarna. 

Kanarieöarna pekas ut av såväl brittiska som amerikanska myndigheter som en särskilt osäker zon där nya terrorceller, tränade i Afrika, nu mobiliserar och dit de smugglas i skyddet av båtflyktingar. Terrorceller som visar upp en vidareutvecklad, och farligare, utrustning och taktik.

Reaktionerna hos den svenska allmänheten blev kraftiga. Europa går nu igenom den värsta krisen sedan beredskapsåren under andra världskriget. Ett krig som Sverige lyckades undvika.

Men denna gång lyckades inte Sverige undvika den slakt som terrorgruppen GWAHC (r)  nu genomför. En slakt på människoliv samtidigt som taktiken innebär att medborgarnas förtroende för den västerländska demokratin och de välfärdssystem, som vård, sjunker dramatiskt. Med sjunkande förtroende för samhället, de demokratiska institutionerna och de folkvalda lurar sedan anarkin runt hörnet. Det som GWAHC (r) strävar efter.

Anarki.

I denna stund av allvar valde statsminister Bladén, det oppositionsledande partiets utrikespolitiska talesperson Hanswall och inte minst generaldirektören och den ytterst ansvarige för det psykologiska försvaret Elias Danielsson att själva sätta sig över de krav som de ställt ut på befolkningen.

Hanswall och Danielsson övergav dessutom det svenska folket i en av de mörkaste stunderna i svensk historia för en renodlad nöjesresa. Som Danielsson ansåg vara direkt nödvändig och som väckte även internationell uppmärksamhet.

Den svenska regeringens, oppositionens och krisledningens agerande spelade GWAHC (r) direkt i händerna. Särskilt när organisationen stod i begrepp att släppa lös en tredje, ännu mer välförberedd och dödlig våg av terror än tidigare över Europa.

Den psykologiska motståndskraften bröts och GWAHC (r) kunde utdela ett dödligt slag mot den europeiska och svenska samhällsstabiliteten samt mot den västerländska demokratin och samhällsmodellen.

 

GWAHC (r) Global War Against Humanity - Corona (revolutionary section)

För de som inte förstått det ännu är GWAHC (r) inte en terroristorganisation i egentlig mening och hela denna historia och artikel är i praktiken uppdiktad från början till slut.

Det enda som tagits från den verkliga världen är statistiken för döda i Covid 19 som presenteras i grafen i artikeln vilket korresponderar, som av en ren slump, med utvecklingen av de svenska dödsoffren i den återgivna helt fiktiva historien.

Eventuella likheter mellan personer i verkliga livet och virusrelaterade händelseförlopp är endast slumpartade sammanträffanden. Lika slumpartat som förkortningen GWAHC (r) innebörd.

GWAHC (r) står för Global War Against Humanity - Corona (revolutionary section).

Hade detta scenario varit verkligt hade vare sig den verklige statsministern Stefan Löfven eller generaldirektören för MSB Dan Eliasson valt att göra avsteg från rekommendationer, än mindre åka på nöjesresor tillsammans med moderaternas utrikespolitiske talesperson, riksdagsledamoten Hans Wallmark.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se