Ibn Rushd under press – manar medlemmar till beslutspåverkan

Ibn Rushd upprop på Facebook/Göteborgs stad. Montage.
  • Torsdag 18 Feb 2021 2021-02-18
E-post 516

Den 23 februari väntas Socialnämnd Centrum i Göteborgs stad ta beslut om att dra in det kommunala bidraget till studieförbundet Ibn Rushd. Studieförbundet är nu starkt pressat och mobiliserar nu för såväl manifestationer som annan yttre påverkan av nämnden inför beslutet.

Våren 2020 skickade studieförbundet Ibn Rushd distrikt Västra in en ansökan om bidrag för verksamhet i Göteborg stad. Ibn Rushd ansökte om ett ökat stöd, cirka en halv miljon kronor mer i kommunalt bidrag för 2020 jämfört med 2019. Istället för att bevilja ansökan beslöt en majoritet i den sociala resursnämnden att frysa alla utbetalningar av bidrag, och beställde en extern granskning av ekonomin hos Ibn Rushd.

Efter granskningen föreslog tjänstemännen att politikerna i Göteborg ska stoppa bidragen till studieförbundet Ibn Rushd.

Detta menar studieförbundet blev startskottet på en lång och omfattande granskning av Ibn Rushd. Ibn Rushd hävdar att denna granskning präglas och problematiska utgångspunkter. Studieförbundet befarar att granskningen nu blir en modell för vad de menar är en avfinansiering av civilsamhällesorganisationer i Göteborg och resten av landet.

Hur andra civilsamhällesorganisationers finansiering hotas framgår inte av Ibn Rushd egen utredning. Ibn Rushd argumentation vilar på professor Erik Amnås rapport  om studieförbundet Ibn Rushd “När tilliten prövas” (2020) som fått omfattande kritik för såväl sakfel som motsägelser. Senare har Amnå vitsordat i olika sammanhang att han funnit personunioner mellan studieförbundet och det Muslimska brödraskapet.

Studieförbundet menar även att docenterna Magnus Ranstorp och Aje Carlbom är klandervärda genom att påstå att de inte bedriver forskning utan opinionsbildning. Ett allt igenom falskt påstående av studieförbundet.

Såväl Ranstorp som Carlbom har granskat och granskar Muslimska brödraskapet i Sverige i enlighet med de myndighetsuppdrag de har och redovisar endast forskningsresultaten.

Uppmanar medlemmar till aktivism riktad mot nämnden

 

Studieförbundet gick under gårdagen ut på sociala media och bad om hjälp för att hindra eller förändra beslutet som väntas tas av ansvarig nämnd den 23 februari. Beslutet har då skjutits upp två gånger, ursprungligen skulle beslut fattats innan jul.

Studieförbundet manar nu sina medlemmar till aktivism, att varje enskild person på ett eller annat sätt sätter press på tjänstemän och förtroendevalda. De skriver på Facebook

Ring, ta debatten och mobilisera! Du kan:

1. Ring Socialnämnd Centrum i Göteborg och förklara vad du tycker står på spel

2. Ring Göteborgsposten och andra medier, fråga varför de inte skriver om det som pågår i Göteborg

3. Skriv en debattartikel eller ett inlägg på Facebook om hur civilsamhällets krympande utrymme och granskningshetsen påverkar dig och din organisation. Tagga Göteborg stad!

4.  Visa politikerna att de inte fattar beslut i ett corona-vakum. Ta fysisk plats, bär mask och håll alltid corona-säkert avstånd. Kom till Göteborgs stadsdelsförvaltning på Skånegatan 9A den 23 februari och gör din röst hörd.

5. Dela ditt engagemang på sociala medier tillsammans med den här listan.

 

Skärmavbildning Facebook.

 

Det finns stora likheter med den handlingsplan som studieförbundet nu officiellt går ut med och med hur personer som ingår i andra av Muslimska brödraskapets kluster av nätverksorganisationer agerade i samband med att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB publicerade sin första kunskapsöversikt om Brödraskapet i Sverige.

I tidningen Fokus redogörs för vilken utomparlamentarisk press och opinionsbildning som riktades mot MSB och ansvarig forskare doktor Magnus Norell efter att publicering skett.

Det finns även likheter med hur den Corona-kritiska facebook-gruppen MEWAS rekommendationer till agerande till sina medlemmar samt hur flera medarbetare på Myndigheten för press, radio och TV utsatts för påverkansförsök efter fattade beslut. Ett flertal anställda vid myndigheten har under vintern fått namn och bild publicerade av medier som nekats bidrag. 

I MEWAS facebookgrupp utpekades ansvariga politiker och tjänstemän som mer eller mindre brottslingar. En konsekvens av kritik som gått över styr är de dödshot som nu riktas mot enskilda tjänstemän på Folkhälsomyndigheten vilket Aftonbladet rapporterar om nu på morgonen.

Skillnaden mellan Ibn Rushd och de senare exemplen är att studieförbundet är helt öppna med vad de avser uppmana enskilda till men effekterna, i form av obehag för enskilda tjänstemän och förtroendevalda, kan sannolikt bli desamma. Det bör understrykas att denna form av utomparlamentarisk belsutspåverkan är vare sig klandervärd eller olaglig utan fullt möjlig inom de vida ramar som Yttrandefrihetsgrundlagen medger.

Men effekterna kan komma att bli obehagliga för enskilda som utsätts och om någon enskild medlem eller sympatisör går för långt föremål för andra bedömningar.

Studieförbundet Ibn Rushd agerande bör nu, när de riskerar att förlora mångmiljonbelopp i skattefinansierade bidrag, anses präglat av en viss desperation. Likt andra studieförbund och kanske främst Folkbildningsrådet ser de skattemedel som sin egen fullt legitima tillgång som inte kan ifrågasättas, än mindre dras in även om beslutet tas i demokratisk ordning av i detta fall förtroendevalda i Göteborg.

Reaktionerna blir då kraftiga. Som nu.

Att studieförbundet nu aktivt uppmanar sina medlemmar till samma form av aktivism som präglade MSB-rapporten och som uppbär likheter med vad såväl MEWAS som vad Myndigheten för press, radio och tv utsatts för i form av yttre påverkan kan sägas styrka hur pressade de är.

 

BOKREA PÅ GREYCAT

 

Klicka på bilden för att komma till erbjudandet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se