Islamic Relief går under jorden – Vill inte riskera att förlora miljonanslag från biståndsbudgeten

Islamic Relief, Independent Commission. Montage.
  • Onsdag 10 Feb 2021 2021-02-10
E-post 796

Den utbredda antisemitism som avslöjats i det Muslimska brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief Worldwide har lett till en rad effekter. Bland annat har en oberoende brittisk kommission avslutat en granskning. En granskning som trots en tung svensk representation från Sida fortsätter att förneka banden till det Muslimska brödraskapet. Samtidigt ser den svenska delen av Islamic Relief ut att ha gått mer eller mindre under jorden inför att Sida skall förlänga det strategiska samarbetsavtalet med organisationen.

Ett avtal som kan komma att omsätta mer än en halv miljard kronor de kommande åren.

I Aftonbladet skriver 45 biståndsorganisationer till nye ministern Per Olsson Fridh (MP) att denne inte skall lyssna på de krafter som vill minska anslagen till det biståndsindustriella komplexet. Uppropet, som undertecknats av civilsamhällesorganisationer som hålls samman av det SIDA-finansierade Concord finns samtliga Concords medlemssorganisationer med. Förutom en.

Islamic Relief. 

Och det sannolikt på goda grunder. Trots att Islamic Relief är en av SIDA:s absolut största enskilda biståndsförmedlare utanför FN-systemet och som skall omförhandla det strategiska samarbetsavtal som binder dem samman under 2021. Ett avtal som överstiger 100 miljoner kronor per år – exklusive tilläggsanslagen som beviljats.

Sidas humanitära anslag till Islamic Relief Worldwide. Källa: Sida.

 

Biståndsorganisationen Islamic Relief Worldwide, IRW, ledning och delar av styrelse under sommaren 2020 avslöjats med att ha spridit och representerat antisemitiska värderingar och budskap tillsattes en utredning av organisationen, Independent Commission into Governance and Vetting within Islamic Relief, för att klarlägga styrningen och kontrollen inom organisationen. 

Efter att hela styrelsen efter avslöjandet avgått bara dagarna innan årsmötet 2020 valdes en ny styrelse. Den tidigare styrelseordföranden Lamia el Amri, tillika ordförande i Islamic Relief Sverige samt verksamhetsledare vid studieförbundet Ibn Rushd återvaldes men i rollen som vice ordförande trots hennes tidigare garantier att hon inte skulle ingå i den nya styrelsen.

Detta då den tidigare styrelsen, där el Amri varit ordförande, var ytterst ansvarig för missförhållandena och rekryteringarna som genomförts historiskt. El Amri har suttit i IRW styrelse sedan 2014.

I samband med de avslöjade missförhållandena i IRW kunde bland annat document.no avslöja att samma antisemitiska värderingar präglade Islamic Relief Norway varvid organisationen i Norge i praktiken upplöstes. Detta efter att två av tre styrelseledamöter tvingades att avgå. 

Som konsekvens av det inträffade i Islamic Relief i allmänhet beslutade bland annat Tyskland och USA att strypa de skattefinansierade anslagen och exkludera organisationen från biståndssamarbete.

Tidigare biståndsminister Peter Eriksson (MP) lät i samband med detta förstå att IRW bäst kunde utredas av Storbritannien och att Sverige inte kunde ha några synpunkter på en sådan utredning då det inte berörde Sverige. Trots att IRW ordförande var svensk medborgare och dessutom ordförande för Islamic Relief Sverige.

I utredningen kommer granskningskommissionen fram till att även om Islamic Relief har haft problem med förtroendet för enskilda företrädare så representerar organisationen en verksamhet som bedöms vara värd att finansiera vidare. Den menar att IRW även måste genomföra en administrativ åtskillnad mellan Islamic Relief UK och IRW samt bredda styrelsen med oberoende representanter för att undvika att motsvarande återupprepas.

Men.

Sverige vet – men säger ingenting

 

Trots att Peter Eriksson vid tiden lät förstå att Sverige inte skulle vara del av utredningen är Sverige det land som är tyngst representerad av granskarna med tre anställda tjänstemän från SIDA samt att även en representant från Muslimska brödraskapets nätverksorganisation Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa deltog.

Sverige står för c.a 10 procent av IRW totala budget. Med det övriga stöd som bland annat Islamic Relief Sverige erhåller av skattemedel är Sverige att betrakta som Islamic Reliefs största finansiär.

SIDA har konsekvent valt att förneka Islamic Reliefs band till det Muslimska brödraskapet, trots att sådana band i form av stadgar och personunioner kunnat presenteras. Eriksson frånsade sig i praktiken allt ansvar i sitt uttalande i samband med att IRW styrelse avgick:

– Jag vet att Islamic Relief är en organisation som Sida anser fungerat väl, varit effektiv och ofta varit först på plats vid katastrofer. Moderorganisationen är brittisk, så det är britterna som har huvudansvar att kontrollera att organisationen är möjlig att samarbete med. Det görs också en sådan granskning nu, sade Peter Eriksson.

Den oberoende kommissionens utredning tog därmed inte hänsyn eller in de faktiska administrativa banden, via stadgar, och de svenska personunioner som binder IRW samman med det Muslimska brödraskapet. Något som docent Magnus Ranstorp berört tidigare tillsammans med docent Aje Carlbom och analytikern Peder Hyllengren i bland annat Expressen.

Ranstorp uppdaterade nyligen detta på Twitter.

Kunskap om personunioner är centralt för att förstå hur Brödraskapet är uppbyggt. Lamia el Amris make, Temmam Asbai avgick nyligen som ordförande i Islamiska förbundet och ersattes av Abdulgani Ali. Asbai har suttit med i Ibn Rushd:s företag Eventeq AB som administrerade nu nedlagda Muslimska Familjedagarna.

Islamiska förbundet har genom imamen i Stockholms moské (Islamiska förbundet i Stockholm, reds anm) öppet deklarerat sin tillhörighet till Muslimska brödraskapet vilket tidigare är väl känt. 

Mer läsning: Om Sverige gör som Frankrike: Dessa moskéer skulle stängas

De Muslimska familjedagarna lades ner 2019 men var mest kända för att metodiskt och strukturerat bjudit in internationellt kända antisemitiska sharia- och jihadistpredikanter såsom Yvonne Ridley, Kamal el Mekki, Nourredine Khademi (AKA ”Imam Jihad”) med flera.

Det är fullt naturligt att granskningskommissionen inte kunnat väga in hur IRW och Islamic Relief Sverige har en naturlig koppling till Muslimska brödraskapet då SIDA inte velat ta till sig den formen av information, än mindre vidareförmedla den trots att den kommer från bland annat Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan, CATS. Centrum för Assymetriska hotbildsstudier.  

Orsakerna varför Islamic Relief Sverige nu inte uppträder tillsammans med Concords övriga medlemsorganisationer kan vara ett av två möjliga:

Islamic Relief har blivit en politisk belastning för regeringen som kommer att likt Tyskland och USA avsluta eller frysa samarbete och finansiering av Muslimska brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief. 

Detta är dock mindre sannolikt utan snarare, vilket Ledarsidornas källor i Regeringskansliet vittnar om, lutar det åt att Islamic Relief nu ombetts att ”ligga under radarn” intill dess att Per Olsson Fridh  låtit SIDA förlänga det strategiska samarbetsavtalet med organisationen och inte väcka onödig uppmärksamhet innan förhandlingarna, och därmed upp till fem års finansiering, är klara.

Fem år som mycket väl kan handla om totalt en halv miljard svenska skattemedel. Eller mer.

 

Extramaterial för Premiumkunder och prenumeranter:

 

Den oberoende granskningskommissionens slutrapport (75 sidor).

NITEK Publicism som driver Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Tycker du att vi gör skillnad bli gärna prenumerant. Som prenumerant och premiumkund kan du ta del av hela artikeln samt arkivet på mer än 3 000 artiklar, källmaterial samt poddar.

Bli gärna prenumerant, då stödjer du fri media. Vill du bara läsa prova så kan du göra det genom att bli prenumerant för en krona i 14 dagar. Du har under den tiden samma tillgång till allt material som alla andra prenumeranter.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du hittar här.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se