Muslimska brödraskapet: Vi kan sköta vaccineringen av arabisktalande i Stockholm

Stockholms moské, Muslimska brödraskapet Montage
  • Måndag 8 Feb 2021 2021-02-08
E-post 1816

Muslimska brödraskapet i Stockholm erbjuder sig nu att sköta vaccinationen mot Covid 19 i Stockholms moské. En moské vars ledning öppet vid flertalet tillfällen bekänt sig som anhängare av Brödraskapet. Moskén och Islamiska förbundet har vid flera tillfällen bjudit in såväl Brödraskapets andlige ledare som internationellt kända antisemiter och jihadist-predikanter.

Islamiska förbundet vill öppna upp Stockholms moské för massvaccinationen.  En anledning är att nå folk som Folkhälsomyndigheten annars har svårt att informera rapporterar Expressen.

– Det finns fördelar med att ta det här, säger imam Mahmoud Khalfi.

– Vi har informerat stadsdelen, de vet om det. Och vi har informerat Stockholms stad och Region Stockholm som också vet om det. Om de behöver hjälp är de välkomna att höra av sig, menar Khalfi vidare. 

Stockholms moské i allmänhet och Mahmoud Khalfi i synnerhet är en del av det Muslimska brödraskapet i Sverige. Nalin Pekgul, tidigare ordförande för S-kvinnor har beskrivit Brödraskapets och Islamiska Förbundets agenda med att: 

”Deras mål är att muslimer i Sverige ska leva i ett parallellt samhälle med egna skolor, egna vårdcentraler, egen äktenskapslagstiftning, egen arvsrätt och en total underordning av kvinnan”.

Islamiska Förbundet i Sveriges tidigare ordförande, moderaten Abderizak Waberi, driver just separata skolor för muslimer och har varit opinionsbildande för särlagstiftning för svenska muslimer med egen äktenskapslagstiftning och egen arvsrätt.

Islamiska Förbundet i Stockholm, medlemsorganisation och grundare till Islamiska Förbundet i Sverige, som nu är aktuella som eventuell vaccinationscentral har de senaste två decennierna kontinuerligt bjudit in kända jihadist- och antisemitpredikanter till olika former av arrangemang. Moskén är känd numera för att vara en av Sveriges mest radikala.

Bland annat Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Qaradawi som i Stockholms Moské lät församlingsmedlemmarna förstå att israeliska kvinnor och barn var fullt legitima mål i Hamas krig mot Israel. Hamas var vid tidpunkten Muslimska brödraskapets officiella väpnade palestinska gren.

I ett uttalande som sändes på TV-kanalen Al-Jazeera den 28 januari 2009, i samband med Gazakriget, gjorde al-Qaradawi även följande uttalande:

Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.

Detta förhållningssätt till judar bör inte vara okänt för ledningen i Stockholms moské som vid upprepade tillfällen offentligt tillkännagivit sin ideologiska hemvist till Brödraskapet av Mahmoud Khalfi personligen.

Mahmoud Khalfi förnekar inte ett ideologiskt släktskap till Muslimska Brödraskapet. Khalfi har tvärtom i intervjuer bekräftat tillhörigheten. 

”Ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till Brödraskapet, vi väljer det som riktning”

(Tidningen ETC 14/6-2013).

Religionsforskaren Sameh Egyptson påpekade i april 2016, och återpublicerade så sent som förra veckan hur Khalfi efter regeringsskiftet 2014 skrivit i en artikel i Tunisnews, när Khalfi beskrev ett ”genombrott för islamisterna i svensk politik”. Där hette det att Sverige sedan regeringsskiftet

”har normaliserat relationerna med Islamiska Förbundet som är kända för sin tillhörighet till Muslimska Brödraskapet”. (Egyptsons översättning)

Andra kända gäster till Islamiska förbundet har varit den internationellt kände antisemiten Yvonne Ridley, Kamal el Mekki samt inte minst Noureddine al-Khademi som internationellt är känd under namnet ”Imam Jihad”. Noureddine al-Khademi har aktivt uppmanat troende muslimer att genomföra väpnad jihad.

Mer läsning: Imam Jihad gästar de Muslimska familjedagarna

Stockholms moské har även varit hemmaförsamling till minst en öppen sympatisör till vid sidan av Mahmoud Khalfi. Mannen som i Syrien vid slaget om staden Idlib . Mannen tjänstgjorde under denna tid som befäl i Fath-armén som var en del av al Nusra-fronten och därmed al Qaida. Under denna tid genomfördes en etnisk rensning på kristna i Idlib. Av 1 200 kristna överlevde endast två.

Stockholms moské har även fungerat som arena för insamlingar till al Nusra-fronten, dock ej med moskéns godkännande enligt deras egna avståndstaganden.

Muslimska brödraskapet har dessutom blivit förklarade som “haram” eller förbjudet av sunni-islams mest inflytelserika religiösa råd, det vid al Azhar-universitetet i Kairo nyligen.

Mer läsning: Al Azhar förklarar Muslimska brödraskapet förbjudet – Haram.

Muslimska brödraskapet i Sverige är satta under press. Att kärnan i nätverksorganisationen, Islamiska förbundet, nu erbjuder sina tjänster bör betecknas som ett försök att tvätta bort tidigare ställningstaganden men bör rimligen ses som ett lika generöst erbjudande som om Nordiska Motståndsrörelsen erbjöd sina tjänster till Region Dalarna från en av de gårdar de disponerar för sina utbildningsläger.

Något som sannolikt den politiska majoriteten i Region Dalarna skulle motsätta sig.

Det som förenar NMR och Muslimska brödraskapet är att de bägge representerar uttalat antisemitiska ideologier som strävar efter enklavisering d.v.s ett eller flera etniskt, religiöst och kulturellt homogena parallellsamhällen i Sverige.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se