USA går Iran och Teheran till mötes för att återuppta kärnteknikavtalet

Ali Khamenei / president Joe Biden. Foto: Wikipedia
  • Tisdag 16 Feb 2021 2021-02-16
E-post 743

USA häver nu den tidigare terroristklassificeringen av Yemens Houthi-rebeller och förändrar nu på kort tid förhållningssätt till de olika aktörerna i Mellanöstern. Och med den snabbhet som USA nu visar upp är det inte säkert att hela besluts- och analyskedjorna hänger ihop utan kan öppna för att aktörer som Iran och Turkiet ges manöverutrymme som dramatiskt kan komma att förändra dagens maktbalanser.

USA:s nya administration under president Joe Biden meddelade i fredags att den ​​att den tar bort terroristklassificeringen för den iranskstödda Houthi-milisen i Jemen och därmed upphäver ett av president Trumps sista beslut. Beslutet från den nya administrationen vittnar om en förändring av USA:s Mellanösternpolitik.

“Efter en omfattande granskning kan vi bekräfta att [utrikesminister Antony Blinken] avser att återkalla beslutet [om terrorklassiciering] av den utländska terrororganisationen”, sade en talesman för utrikesdepartementet som meddelade vidare att

 “Vi har formellt underrättat kongressen om utrikesministerns avsikt att återkalla dessa klassificeringar och kommer att återkomma med mer information under de kommande dagarna.”

Sedan tidigare har president Biden meddelat att USA kommer upphöra med sitt stöd för Saudiarabiens offensiva operationer i Yemen.  USA har givit stöd till Saudiarabien i konflikten och den tidigare utrikesministern Mike Pompeo införde sanktioner mot Houthi-rebellerna samt utsåg dem till en “utländsk terroristorganisation” (FTO; Foreign Terrorist Organization). Det steget var en del av regeringen Trumps ansträngningar att isolera Iran och även stödja saudierna i regionen.

USA:s nya administration tar beslutet trots att det sedan en längre tid funnits växande bevis inom FN på Irans leveranser av vapen och annat stöd till Houthi-rebellerna vilket bland annat Washington Institute kunnat rapportera om.

En av den nytillträdde presidenten Bidens mest pressande utrikespolitiska frågor kommer att vara huruvida och hur USA ska återvända till JCPOA, eller det kärnkraftsavtal som tidigare tecknades med Iran och som USA lämnade tidigare.  Flera bedömare menar att en omförhandling om ett bättre avtal för närvarande är orealistiska och att tidsfönstret inte kommer att vara öppet under någon längre tid.

JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action

Joint Comprehensive Plan of Action eller JCPOA är allmänt känt som Irans kärnkraftsavtal eller Iranavtalet, ett avtal om det iranska kärnkraftsprogrammet som nåddes i Wien den 14 juli 2015 mellan Iran och P5 + 1 (de fem permanenta medlemmarna av FN: s säkerhetsråd - Kina, Frankrike, Ryssland, Storbritannien, USA - plus Tyskland) tillsammans med Europeiska unionen.

Planen syftar till att begränsa Irans kärnteknikprogram och i utbyte häva de ekonomiska sanktionerna mot Iran.

Formella förhandlingar om JCPOA inleddes med antagandet av den gemensamma handlingsplanen, ett interimsavtal som undertecknades mellan Iran och P5 + 1-länderna i november 2013.

Iran och P5 + 1-länderna deltog i förhandlingar doch i april 2015 enades de om en ram för det slutliga avtalet.

I juli 2015 bekräftade Iran och P5 + 1 överenskommelse om planen tillsammans med "Färdplansavtalet" mellan Iran och IAEA.

Det är inte självklart längre att Iran har någon som helst ambition att återvända till avtalet.

Irans religiösa och politiska ledare har gjort ett flertal uttalanden och vidtagit flera åtgärder som har skapat förvirring angående deras troliga svar på ett erbjudande från den kommande Biden-administrationen om att båda parter ska återvända till villkoren för JCPOA från 2015. 

Fler uttalanden och beslut från den iranska regimen ger viss vägledning om om Irans troliga handlingssätt:

  • Den 14 december 2020 uppgav Irans president Hassan Rouhani att Iran skulle återförenas med JCPOA “inom en timme” efter att USA gjorde det.
  • Två dagar senare meddelade högsta religiösa ledaren Ali Khamenei i ett tv-tal att ”om vi kan ta bort sanktionerna får vi inte fördröja det beslutet en timme”. Khamenei  har under hela tiden varit kritisk mot JCPOA – vilket har väckt frågor om att han kanske inte alls är intresserad av att återvända till det även om Biden-administrationen är det vilket gör uttalandet svårtolkat.
  • Dessa uttalanden kom efter att Irans parlament, Majlis, antog ett lagförslag den 1 december vilket gav de europeiska länderna fram till början av februari att lyfta de amerikanska sanktionerna.  Annars skulle Iran ”ställa in FN-inspektionerna av sina kärnkraftsanläggningar och kräva att regeringen ökar dess urananrikning. ”
  • Lagförslaget överensstämmer med Irans ”hard-liners” ståndpunkt, som har gjort klart att de motsätter sig alla förhandlingar eller samarbete med USA, inklusive återgång till villkoren för det ursprungliga JCPOA.

Iran har dessutom under de senaste veckorna återupptagit anrikning av uran till nästan 20 procents renhet och börjat bygga ut sin verksamhet vid både kärnkraftverken Natanz och Fordow.

Sammantaget tyder dessa tecken på att Iran med ena handen försöker välkomna USA: s återkomst till det ursprungliga JCPOA, samtidigt som den iranska administrationen varnar Joe Biden för alla ansträngningar att försöka utvidga avtalet.

USA förändrar kort tid sitt tidigare förhållningssätt till de olika aktörerna i Mellanöstern. Och med den snabbhet som USA nu visar upp är det inte säkert att hela besluts- och analyskedjorna hänger ihop utan kan öppna för att aktörer som Iran och Turkiet, med dess stöd till Hezbollah och Muslimska brödraskapet  ges manöverutrymme som dramatiskt kan komma att förändra dagens maktbalanser.

Med ett större manöverutrymme som en följd av USA:s nya utrikespolitiska inriktning i Mellanöstern kommer de senare organisationerna, Hezbollah och Brödraskapet, sannolikt även agera mer offensivt i EU och Sverige.

 

BOKREA PÅ GREYCAT

 

Klicka på bilden för att komma till erbjudandet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se