Beslutet om Bromma flygplats sätter fokus på en post-Corona strategi

Bromma flygplats. Foto: Wikipedia.
  • Torsdag 22 Apr 2021 2021-04-22
E-post 598

Gårdagens besked från regeringen, att Bromma flygplats nu kommer att stängas, väcker en rad med följdfrågor. Dels om hur regeringen ser på utvecklingen av besöksnäringen efter Corona-krisen där Stockholm i sådana fall har en kraftig överkapacitet av hotellnätter men även i bredare perspektiv. Eller om allt var ett resultat av politisk kohandel och där frågan är då vad Socialdemokraterna fick i utbyte. Eller slapp förlora.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) föreslog under gårdagen på en pressträff en stängning av Bromma flygplats. Istället vill de säkerställa ”nödvändig kapacitet” på Arlanda, och styra om trafiken dit.

– Det är tveksamt om volymerna på inrikestrafiken kommer bli detsamma som tidigare, säger miljöminister Per Bolund, med hänvisning till pandemin.

– En ökad miljömedvetenhet kommer sannolikt påverka flygresandet framöver, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

De bägge ministrarna tycker det är ”rimligt att anta” att järnvägens konkurrenskraft stärks, och menar att det inte är affärsmässigt motiverat att fokusera på två flygplatser i Stockholmsområdet. 

Beskedet firades med tårta bland flera miljöpartister i landet samtidigt som det kritiserades från inte bara oppositionen utan även från såväl Centerpartister som Socialdemokrater ute i landet. Swedavia, som driver Bromma flygplats menar att det saknas idag under Corona-krisen ekonomi i verksamheten.

Förutom att ministrarna inte har något annat att gå på än antaganden och sannolikheter samt egna bedömningar om vad som är en rimlig utveckling finns det inget underlag som tar fram färdriktningen för det svenska samhället efter Corona-krisen. Om, vilket är rimligt att anta likt ministrarna, svenska res- och mötesvanor kommer förändras efter Corona-krisen är det minst lika rimligt att se över stödet till besöksnäringen i stort.

Med ett sjunkande antal tjänsteresor till och från Stockholm via Bromma flygplats samt att flygresandet generellt, vilket är en grundförutsättning för ministrarnas resonemang, minskar innebär det att huvudstaden på kort och medellång sikt kan ha en överkapacitet vad avser hotellnätter. Hotellbranchen är den sektor som fram tills idag fått den största delen av statens omställningsstöd genom de krispaket som tagits fram för att inledningsvis dämpa effekterna av Corona-krisen. På andra och tredje plats hamnar branscherna transport och handel.

Skall beslutet som presenterades under gårdagen genomföras måste det följas upp med andra beslut om uttrappning av omställningsstödet till hotell- och restaurangbranschen eftersom vad regeringen egentligen säger är att besöksnäringen i Stockholm tappat så pass mycket att en återgång till tidigare volymer är osannolik. Den tågtrafik som finns tillgänglig som regeringen hänvisar till har i praktiken nått sitt kapacitetstak.

Ledarsidorna har sökt näringsminister Ibrahim Baylan (S) som ansvarar för besöksnäringen.

Gårdagens beslut öppnar i varje fall upp för en snabb uttrappning av omställningsstödet till denna sektor för att den skall gallras ut på naturlig väg genom konkurser samt att fastigheter inne i Stockholms stad kan byggas om från hotell till flerbostadshus. En utveckling som sannolikt tilltalar många unga som söker bostäder i attraktiva lägen men är mindre tilltalande för storägare som Petter Stordalen med flera hotell i centrala lägen. Stordalen, som har goda relationer med socialdemokraterna, är en av de som mest intensivt har argumenterat för omfattande stödpaket riktat till hotellen som en del av besöksnäringen.

Men.

Även om beslutet från regeringen igår, som i dagsläget bara baserar sig på två ministrars gissningar, på sikt kan visa sig korrekt – att kanske framför allt besöksnäringen i en post-Corona ändrat karaktär så pass mycket att persontransporterna endast kräver en flygplats i huvudstaden är beslutets utformning en påminnelse om att det saknas en relevant debatt och utredning om hur Sverige reser sig efter Corona-krisen.

Om behovet av persontransporter till huvudstaden sjunker så som regeringen förutser så sjunker även efterfrågan på hotellnätter. Om efterfrågan på hotellnätter sjunker minskar underlaget för restauranger och konferensanläggningar. Totalt sett en miljardindustri där 10 000-tals personer måste karriärväxla på något sätt och som idag lever på konstgjord andning i form av omställningsstöden.

Bylunds och Eneroths besked igår, att stänga Bromma flygplats, innebär att regeringen måste veta mer om kringliggande faktorer än de kommunicerat. Faktorer som i allra högsta grad påverkar människors vardag i hela Sverige. Alla de som på ett eller annat sätt är verksamma i besöksnäringen vilket är en miljardindustri för region Stockholm.

Om inte det finns några sådana, att beslutet är ett resultat av något så simpelt som politisk aktivism och kohandel så visade i annat fall Miljöpartiet upp en för dem viktig seger och frågan är då vad Socialdemokraterna fick i utbyte. 

Eller slapp förlora.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se