Öppet fält den dag Socialdemokraterna ska välja ny partiordförande

  • Måndag 26 Apr 2021 2021-04-26
E-post 291

Lena Mellin, Aftonbladet, listade under gårdagen möjliga alternativ till en ny partiordförande den dagen som Stefan Löfven väljer att lämna sitt uppdrag. Något som bedöms ske under nästa mandatperiod oavsett valutgång. Och efter en historiskt hård intern maktkamp eftersom partiet saknar en naturlig efterträdare om finansminister Magdalena Andersson skulle avböja att efterträda Stefan Löfven.

I januari åtta månader före valet 2022 har Stefan Löfven varit partiledare i tio år. Det är den genomsnittliga omloppstiden för en svensk partiledare. Sitter han kvar en bra bit efter nästa val har han i praktiken åtagit sig att leda partiet även över valet 2026. Det kommer inte att hända menar Lena Mellin.  Om Stefan Löfven och Socialdemokraterna lyckas behålla posten som statsminister efter valet 2022 kommer Löfven sitta kvar något år efter valet är hennes bedömning.

Men partiet har problem. Det finns inte idag en naturlig efterträdare om finansminister Magdalena Andersson avböjer.

Jobbet är Anderssons om hon vill ha det men det är långt ifrån säkert. Att hon är trakterad av statsministerposten bedöms som sannolikt men glädjen att få ett partiledarskap för ett i grunden trasigt parti är långt ifrån säker. Snarare tvärtom, att det kan vara så att bara tanken på att behöva ta över partiet är avskräckande för Andersson som redan förberett en reträttpost i IMF, Internationella Valutafonden, för den dag hon bestämmer sig att dra sig undan från den svenska politiken.

Magdalena Andersson är dessutom den enda kandidaten på Mellins lista som saknar egentlig partiförankring. Redan i unga år klev hon in som politisk chefstjänsteman på Finansdepartementet och har inte i egentlig mening varit engagerad i det vardagliga partiarbetet.

Och utan en naturlig tronpretendent har successionsordningen aldrig varit så osäker som nu. De kandidater som Lena Mellin identifierat utöver Magdalena Andersson är

  • Mikael Damberg, inrikesminister,
  • Anders Ygeman, energiminister,
  • Lena Hallengren, socialminister,
  • Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister samt
  • Ibrahim Baylan, näringsminister.

Oavsett vem det kan slutligen bli är det med en sannolikhet gränsande till visshet efter en intern kampanj som kommer präglas av tjuvnyp och smutskastning av olika grader. Så kallad “Dirty Campaigning” via ombud är något som huvuddelen av kandidaterna behärskar till fullo, i varje fall de som har sin bakgrund i SSU.

Och Lena Mellin bortser från en person som på kort tid etablerat en stor maktbas i partiet. Annika Strandhäll.

Mikael Damberg

 

För en yttre betraktare är Damberg i det närmaste perfekt. Damberg är född in i partiet med sin far som tidigare partikassör och sin mor som kommer från det finska socialdemokratiska partiet. Damberg är frammatchad för en spikrak politisk karriär och bara valet av post-gymnasial utbildning, förvaltningsekonomi, vittnar om en noga planerad och genomförd karriär.

Dambergs bakgrund i skolfrågor och nu som inrikesminister har varit i relativa termer avsevärt mycket mer lyckosam än någon av hans företrädare. Men. Det som talar emot Damberg är hans partiinterna historia inom SSU.

Som ordförande för SSU höll ungdomsorganisationen att splittras i två förbund under hans tid. När han blev omvald för en andra mandatperiod lämnade SSU:s vänsterfalang salen och deltog inte i beslutet i protest mot hans ledarskap. Sprickorna inom förbundet kunde bara lagas genom en medlingsinsats av tidigare utrikesminister Anna Lindh, som tidigare varit ordförande, tillsammans med tidigare vice statsminister Jan Nygren, även han tidigare SSU-ordförande. Sedan denna medlingsinsats går ordförandeposten till den största falangen medans den mindre får förbundssekreterarposten för att balansera förbundet.

Traditionellt är det SSU:s högerfalang som är den större.

Antipatin mot Damberg lever dock kvar i de mer vänsterorienterade partidistrikten som Skåne och Stockholms Stad. Antipatin är så stark att när Berit Andnor fick uppdraget att ta fram en ny ordförande att efterträda Mona Sahlin var ett av kraven att det fick bli vem som helst – Bara inte Damberg.

Detta kunde fler av varandra oberoende källor nära valberedningen meddela till Ledarsidorna.

Anders Ygeman

 

Lena Mellin för fram digitaliseringsminister Anders Ygeman som förslag. Ygeman är idag ordförande för det vänsterorienterade partidistriktet Stockholms Stad eller mer formellt Stockholms Arbetarekommun.

På pluskontot kan Ygeman räkna även han sin SSU-träning men med honom som ordförande, och statsministerkandidat, skulle Sverige få en statsminister som haft det politiska ansvaret för det största informationsläckaget till främmande makt i modern tid. Som inrikesminister förde Ygeman aldrig informationen vidare om IT-skandalen på Transportstyrelsen där bland annat ett trettiotal skyddsidentiteter riskerar att ha röjts. Identiteter på den personal vid MUST som arbetar med informationsinhämtning.

Generellt så sänks tröskeln för varje minister som en gång stått inför ett fullbordat misstroende från riksdagen och att Ygeman skulle klara sig bättre än andra inför en andra chans är inte troligt.

Det var partidistriktet Stockholm stad som öppnade upp för bland annat Mahmoud Khalfis och Omar Mustafas politiska plattformar. Ygemans företrädare Veronica Palm var en ofta sedd gäst på det av Islamiska Förbundet i Sverige arrangerade Muslimska familjedagarna.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritets stockholmsavdelning, Föreningen Hjärta, sorterar under Stockholms Arbetarekommun och har ett stort inflytande på den förda politiken.

Lena Hallengren

 

Socialminister Lena Hallengren har sina rötter i SSU som förbundssekreterare samt ordförande för SSU Kalmar-distrikt och tillhör därmed vänsterfalangen i ungdomsförbundet. Under hennes tid i förbundsstyrelsen samt som distriktsordförande avslöjades hur SSU i allmänhet och Kalmar-distriktet i synnerhet fuskat med medlemsantalet och hade på falska premisser fått statsbidrag utbetalt.

Polisutredningen som öppnades mot Kalmar-distriktet lades ner då brott inte kunde styrkas men SSU-distriktet tvingades betala tillbaka 400 000 kronor till staten.

Lena Hallengren var fram tills hon blev socialminister ledamot i Folkbildningsrådets styrelse där hon aktivt motsatte sig en större transparens och extern granskning av statsbidragens nyttjande. Hallengren är att bedöma som medansvarig för dagens avslöjade, mer eller mindre okontrollerbara, miljardrullning i Folkbildningsrådet.

Hallengren har tidigare under sin tid i Folkbildningsrådets styrelse uttalat explicita sympatier för utbildningsförbundet Ibn Rushd.

Hallengren är politiskt ansvarig för hur regeringen hanterat Corona-krisen, Corona-komissionens rapport som aviserats till hösten 2021 kommer vara avgörande. Hallengrens eventuella kandidatur kommer även påverkas av hennes nuvarande behandling för cancer.

Ardalan Shekarabi

 

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi var tidigare Mikael Dambergs protegé men står nu på en helt egen plattform med Uppsala partidistrikt som bas. Internt, och externt, gjorde han sig känd för att ha överutnyttjat SSU:s partikassa för den egna kandidaturen och tvingades avgå som SSU-ordförande efter avslöjandet.

Ardalan Shekarabi har även han en nära relation med de islamistiska grupperingarna i partiet och har uppträtt tillsammans med Omar Mustafa, då ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, vid Palestina-demonstrationer på Sergels torg i Stockholm. I publikhavet märktes symboler för såväl Muslimska brödraskapet som terrororganisationen Hezbollah.

Ardalan Shekarabi har dock förvaltat sin tid som minister väl. Som civilminister, med ansvar för kommunerna, kunde han bygga upp personliga relationer med merparten av partiets lokala företrädare och nu som socialförsäkringsminister har han en plattform för att kunna bygga en solid relation med fackföreningsrörelsen.

Frågan är om Socialdemokraterna är redo för en utrikesfödd partiordförande när de under stark vånda till slut enades om Mona Sahlin som första kvinnliga ordförande.

Ibrahim Baylan

 

Näringsminister Ibrahim Baylan avslutar Lena Mellins lista över tänkbara kandidater till ny partiledare för socialdemokraterna. I likhet med Ardalan Shekarabi är Baylan utrikesfödd och i likhet med Hallengren har Baylan en bakgrund i det statligt finansierade civilsamhället som ABF-ombudsman. ABF är ett av de studieförbund som idag kunnat avslöjas med stora oegentligheter i förbrukningen av skattemedel under senare år.

Ibrahim Baylan är även medlem i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet vilket inte framgått tydligt nog tidigare. Baylan bör därmed rimligen dela sidoorganisationens värderingar och politiska inriktning trots sin partitillhörighet i det mer högerorienterade partidistriktet i Stockholms län.

Tro och Solidaritet organiserar även diakonen vid Equmeniakyrkan Anna Ardin samt Maryam Osman Serafay, rektor vid Kista folkhögskola. Kista folkhögskola är intimt förbundet med det Muslimska brödraskapet i Sverige.

Annika Strandhäll

 

Men då det saknas en naturlig efterträdare, förutsatt att Magdalena Andersson avböjer, så är fältet öppet för kompletteringar. En sådan är Annika Strandhäll, tidigare socialminister och med stor sannolikhet nästa ordförande för S-kvinnor. Som riksdagsledamot, tidigare minister och sedan som ordförande för en sidoorganisation blir Strandhäll automatiskt inadjungerad i det Verkställande utskottet.

Dagens ordförande för S-Kvinnor, Carina Ohlsson, har enligt uppgifter från källor med insyn i processerna inom S-Kvinnor till Ledarsidorna meddelat att Ohlsson ombetts att flytta på sig för att bereda vägen för Strandhälls avancemang.

Detta är i praktiken en förutsättning för att komma ifråga som partiledare, att den enskilde är ledamot, suppleant eller inadjungerad i det Verkställande utskottet sedan reformeringen av partiorganisationen genomfördes vid partikongressen 2013.

Strandhäll saknar partierfarenhet i traditionell mening men har kunnat kompensera detta med sin fackliga bakgrund som ordförande för det tidigare SKTF, idag fackförbundet Vision men även en hög närvaro på sociala medier. Det senare tilltalar främst SSU.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se