Allt är till salu på en politisk marknad

Bild: Centerpartiet
  • Måndag 3 Maj 2021 2021-05-03
E-post 1571

I en förvånansvärt känslosam debatt mellan riksdagens åtta partiledare i SVT börjar nu två regeringsalternativ utkristallisera sig och i denna nya konstellation blir det mer och mer uppenbart att Centerpartiets Annie Lööf nu positionerat sitt parti som mer lutande åt vänster. Eller förhandlingsbenäget. Allt är till salu på en politisk marknad.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson fick låga tittarbetyg efter debatten som inte var hans absolut bästa på något sätt, något lägre än Stefan Löfven som inte trivs alls i formatet. Högst betyg fick föga förvånande Ulf Kristersson, moderaterna, följt av vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.

Dadgostar har mycket medvetet, och skickligt, tonat ner de tidigare aktivistiska dragen och manövrerat in sitt parti att bli mer attraktivt för LO-medlemmar och mer traditionella socialdemokrater som tröttnat på Socialdemokraternas ibland allt för svajiga politiska linje.

För egen del anser jag det som är mest intressant i svensk politik just nu är att följa de partier jag sympatiserar minst med. Centerpartiet respektive Miljöpartiet. Utvecklingen i och av dessa är det som kommer fälla avgörandet om vem som väljs till statsminister av riksdagen i september 2022.

Centerpartiets Annie Lööf skall lyckas med konststycket att i sin vänstersväng få med sig traditionella centerväljare. Lantbrukare, det vill säga jordbrukare och skogsägare, samt glesbygdsväljare och jägare. Hon skall för dessa väljare motivera varför hon ingår i ett regeringsunderlag som på alla punkter går emot dessa väljargruppers behov. Som stödhjul åt Miljöpartiet kommer hon tvingas svälja inte bara begränsningar i äganderätten utan även gå med på en politik där svenska politiska beslut konkurrerar ut svensk livsmedelsproduktion till förmån för importerade livsmedel.

Miljöpartiet är det parti som verkat för att svensk livsmedelsproduktion begränsas i nyttjandet av växtbearbetningsmedel (gödsel samt bekämpningsmedel) och gör det dyrare att producera olika former av grödor eller animaliska produkter uppfödda i Sverige. Det är ingen slump att mat har blivit en klassfråga i Sverige. Svenskuppfött eller svenskproducerade livsmedel är dyrare än importerade som produceras med lägre kvalitet i övriga Europa. Miljöpartiet är det parti som samman med Vänsterpartiet driver på för en de facto expropriationslagstiftning i Sverige, eller kraftiga begränsningar för främst skogsägare i äganderätten.

Denna politik har ett visst stöd i främst socialdemokraternas storstadsdistrikt och är viktiga frågor för såväl Miljöpartiet och Vänsterpartiet. En politik och risker att den implementeras som inte helt kan negligeras.

Nooshi Dadgostar fick tidigare förtroendet att utreda just expropriationslagstiftning åt regeringen Löfven. Ett regeringsuppdrag med stark symbolik. Frågan är fullt möjlig att den kommer upp under en tredje mandatperiod för Stefan Löfven om så skulle bli fallet. Stat och kommun skulle då kunna tvångsinlösa mark från markägare om det av en politisk majoritet anses vara av bättre nytta för kollektivets behov.

Detta skall Annie Lööf hantera på något sätt. Lööf, som för Centerpartiet tidigare fört Ayn Rands libertarianska linje skulle därmed tvingas till att svara upp för en politik där individens rätt alltid är underordnad kollektivets behov. Som stödparti i ett regeringsunderlag har hon inte mycket att säga till om i fall S-V-MP beslutar sig för att införa denna principiella hållning till individens friheter och förutsättningarna för jord- och markägande.

Lööf har så här långt visat sig mer än förhandlingsvillig efter det att den av Centerpartiet frampressade reformen av Arbetsförmedlingen stod på näsan och istället resulterade i en historisk expansion av myndigheten. I en process som med benäget bistånd från Centerpartiet blev mer eller mindre kaosartad då nedmonteringen av myndigheten kommit halvvägs innan den hejdades.

Och att Centerpartiet redan underkastat sig Socialdemokraterna stod klart i förra veckans debatt om granskningen av Folkbildningsrådets miljardrullningar av skattemedel. Moderaterna – som drivit på för en extern och vid granskning av Folkbildningsrådet – fick se sig besegrade efter att Centerpartiet tillsammans med Liberalerna bytt fot. Under debatten hade Centerpartiets Per Lodenius inget att tillföra utan fokuserade i debatten på hans minnen från studiecirklar i folkdans. Trots att sakfrågan handlade om förskingring av hundratals miljoner av skattemedel.

Miljöpartiet är det andra partiet som är värt att följa. Det är de facto det parti i regeringsunderlaget som fått den högsta utdelningen i sin politik. Inte bara i relation till frågor som migration och kärnkraft utan även i relation till Muslimska brödraskapet. Miljöpartiet har under den senare mandatperioden fördjupat relationerna och med utnämningen av Per Olsson Fridh till biståndsminister har detta samarbete tagit ytterligare steg inom ramen för internationellt bistånd. Samarbetet med Islamic Relief Turkey är ett av flera exempel, en organisation som har samarbete med bland annat turkiska IHH som i sin tur försett Islamiska Staten med vapen och andra krigsförnödenheter.

Även det skall Centerpartiet nu förhålla sig till men problemen med det är sannolikt ett mindre hinder då partiet tidigare har visat en hög grad av tolerans mot intolerans. Såväl vad avser islamistiska totalitära ideologier som i frågan om skyddsålder för sexuella debuter.

Med gårdagens debatt utkristalliserades två tydliga regeringsalternativ och valrörelsen kan sägas ha börjat ett år för tidigt. Men i denna mer än ett år långa valrörelse kommer det hända mycket och mest av allt kommer ske i Centerpartiet där Annie Lööf nu kommer tvingas till ett indiskt reptrick i den högre skolan.

Ett trick där frihetligt sinnade mark- och jordägare skall finna det attraktivt att underkasta sig kollektivets behov. Att genom att rösta på Centerpartiet så blir de fria i den konstellation som Annie Lööf manövrerat partiet in i.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se