Så är tyska “Die Grünen” Miljöpartiets direkta motsats

Die Grüne/Miljöpartiet. Montage.
  • Lördag 15 Maj 2021 2021-05-15
E-post 878

Det tyska miljöpartiet, som dess svenska motsvarighets språkrör Märta Stenevi ser som förebild i en intervju i Expressen, har få eller inga likheter med sin svenska motsvarighet. Och det finns goda skäl till att ”Die Grünen” blir inbjudna på riktigt till viktiga bilaterala samarbeten och inte som regeringens miljöminister Per Bolund som måste tjata sig till ett inbjudningskort när viktiga frågor skall avhandlas.

Att Miljöpartiet sätter sig i en ny S-regering är inte givet menar Märta Stenevi i en intervju om regeringsfrågan i Expressen där hon kommenterar, raketkarriären och planerna för att MP på sikt ska bli ”ett statsbärande parti”. Kortfattat går den ut på att bredda partiet i väljarnas ögon och visa på hur den gröna ideologin kan genomsyra alla delar av samhället – allt från sjukvård till rättsväsende.

– Jag tycker inte att vi ska ha lägre ambitioner än att vara ett statsbärande parti på sikt, säger Stenevi till Expressen.

Stenevi jämför med De Gröna i Tyskland som nu är största parti i mätningarna inför höstens val.

– Det är väldigt inspirerande. De har suttit ett varv i regering, lämnat och gjort en knagglig resa. Sedan verkligen hittat sin roll i den tyska politiken. Vi har också gått in i regering, vi har gjort en ganska tuff resa de senaste åren, och min förhoppning är att vi också ska kunna landa i en tydlig och bra position i svensk politik som vi kan växla upp.

Stenevi får dock inga följdfrågor av Expressen om vad det är som förenar Die Grüneb och det svenska miljöpartiet. För i grunden så representerar dessa partier helt olika utgångspunkter i dels hur att arbeta med miljö- och klimatfrågorna, dels synen på en rad andra politikområden och då främst synen på hedersrelaterat våld och islamism.

Vem är Märta Stenevi?

 

Märta Stenevi kommer från en djupt troende miljö med en uppväxt i Svenska kyrkan. På så sätt är hon i sitt politiska anslag lik Gustav Fridolin som kommer från Missionsförbundet. De delar det missionerande anslaget samt fokuserar på känslor som individens skuld och skam i sin politiska retorik. Sett till hur Die Grüne hanterar miljöfrågorna så är det som dag och natt.

Die Grünen, och för all del det finska miljöförbundet, Vihreä liitto, har ett annorlunda anslag. Det som förenar dessa partier, och som ligger till grund för val- och opnionsframgångar är att dessa identifierar vad som måste göras men söker aktivt samarbete med de som berörs för att hitta fungerande lösningar. Detta leder till att politiken möjligen blir mindre progressiv och aktivistisk men når en bredare väljarbas i och med att dessa partier inte söker skuldbelägga vare sig individer eller industrier.

Det skuldbeläggande perspektivet, som blivit det svenska miljöpartiets kanske främsta signum och ofta med en religiös underton, saknas helt. Det är ingen slump att Svenska Kyrkans miljödiplomerare Joakim Kroksson, aktiv i Miljöpartiet, tillsammans med Socialdemokraternas Tro och Solidaritet Anna Ardin menat att Greta Thunberg skall profetförklaras.

Ardin tillhör, i likhet med Gustav Fridolin och tidigare kulturministern och numera Europaparlamentarikern för Miljöpartiet Alice Bah Kuhnke, Equmeniakyrkan. De senare från Missionsförbundet som numera är en del av Equmeniakyrkan.

Det religiösa anslag och kopplingar till trossamfund som finns i det svenska Miljöpartiet saknas helt i Die Grünen.

Vidare har Die Grünen en helt annan syn än Märta Stenevi på hedersrelaterat förtryck och hedersrelaterade brott. Tvärtom menar Die Grüne, som framhåller kopplingen mellan migration från utomeuropeiska kulturområden och hedersrelaterat förtryck.

Die Grüne – i första ledet i kampen mot islamister

 

Sven Lehmann, queerpolitisk talesperson för Die Grünen har varit en av de som gått främst av alla partier i kritiken mot islamism tillsammans med sin partikamrat Berivan Aymaz. De har båda i kraftiga ordalag fördömt bland annat den turkiska myndigheten Diyanets moskéer för att sprida HBTQ-fientliga åsikter i samband med fredagsbönen. Samma kritik riktas mot de av Muslimska brödraskapet kontrollerade moskéerna där såväl Aymaz som Lehmann varit tydliga med att rörelserna som sådana är antikonstitutionella och att alla former av religiöst motiverade eftergifter mot islamister är oacceptabla.

Mot detta kontrasterar det svenska Miljöpartiet där Gustav Fridolin uttryckte förvåning över att kvinnor kunde känna sig kränkta över att muslimska män vägrar hälsa på kvinnor i hand.

Mehmet Kaplans nära relationer med den tyska islamistiska organisationen Milli Görus skulle heller aldrig ha accepterats av Die Grünen på något sätt. Milli Görus är nära knutet till både den turkiska regimen och är att betrakta som en turkisk avlöpare av det Muslimska brödraskapet. Milli Görus har under flera år riskerat att förbjudas i Tyskland då de likställs med det förbjudna nazistpartiet.

Sven Lehmann är initiativtagare och ledare för organisationen Heroes, den mest kända organisationen i Tyskland som arbetar mot hedersrelaterat förtryck i de former som Märta Stenevi menar inte existerar.

Die Grünen sluter dessutom upp fullt och fast bakom de krav på repressiva åtgärder mot islamistiskt radikala och radikaliserande miljöer samt kampen mot terrorism. Även detta kontrasterar mot det svenska Miljöpartiet.

Miljöpartiet – Die Grünens motsats på alla områden

 

Maria Ferm är en av Miljöpartiets mest erfarna parlamentariker och var tidigare migrationspolitisk talesperson. Ferms meritförteckning följer en tydlig linje där hon konsekvent har arbetat för Muslimska Brödraskapet och Cage intressen.

Mer läsning: Så för Amanda Lind arvet efter Alice Bah Kuhnke vidare

Ferm har bland annat, tillsammans med Mehmet Kaplan, i riksdagen verkat för att Säpo via budget och regleringsbrev istället skall vara en myndighet som fokuserar i arbetet mot islamofobi och klimatförändringarnas konsekvenser. Inte då enbart via Justitieutskottet, där bägge satt under perioden 2010-2014 under justitieminister Morgan Johansson (S) ordförandeskap och motionerade öppet om detta i motion 2011/12 Ju399.

Motionen ifrågasatte även öppet själva motiven till repressiv lagstiftning mot terrorism i form av islmamism. De ansåg 2011 att detta var en form av åsiktsbrott som inte kan straffbeläggas och ville att Sverige skulle verka för en annan definition av terrorism på EU-nivå. Detta synsätt blev mer offentligt i Almedalen 2014 då den ene av motionärerna, Mehmet Kaplan, ville förminska de svenska resande jihadisterna till att vara “engagerade ungdomar”. Kaplan har sedan dess fördjupat sitt engagemang i Muslimska Brödraskapet genom att ha varit med och grundat den svenska delen av “Muslim Aid“.

Mer läsning: Kaplan lämnade partipolitiken – men nätverken finns kvar

Maria Ferm är för närvarande en av statsminister Stefan Löfvens statssekreterare i Statsrådsberedningens samordningskansli. Inget beslut eller handling når statsministern utan att Ferm fått säga sitt.

Detta skulle omöjligen kunna ha hänt i ”Die Grünen” som fullt ut står bakom den tyska regeringens beslut att helt strypa statsbidragen till den andra av Muslimska brödraskapets biståndsorganisationer Islamic Relief.

Mer läsning: Så nära står Mehmet Kaplan det Muslimska brödraskapet

Och i fallet med Islamic Relief går den svenske biståndsministern Per Olsson Fridh (MP) även där i motsatt riktning än ”Die Grünen” och har sedan han tillträdde valt att fördjupa samarbetet.

Det tyska miljöpartiet, som Märta Stenevi ser som förebild, har få eller inga likheter med sin svenska motsvarighet. Och det finns goda skäl till att företrädare för ”Die Grünen” blir inbjudna på riktigt till bilaterala samarbeten och inte som Per Bolund som måste tjata sig till ett inbjudningskort när viktiga frågor skall avhandlas.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se