Tro & Solidaritet tillät antisemitismen växa i Socialdemokraterna

Muslimska brödraskapet, Tro och Solidaritet. Montage.
  • Torsdag 27 Maj 2021 2021-05-27
E-post 918

Professor Ulf Bjereld, tidigare ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet menar i en kommentar till DN att förståelsen för Israels situation har vuxit över tid. En kommentar vars relevans det finns all anledning att ifrågasätta. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har de senaste decennierna varit en aktiv del i partiets antisemitiska och Israel-fientliga utveckling.

”Förståelsen för Israels situation har vuxit över tid inom Socialdemokraterna”, säger Ulf Bjereld, som är professor i statsvetenskap och före detta ordförande för S-organisationen Tro & Solidaritet till Dagens Nyheter i en kommentar till Ewa Stenberg i en intervjun. Han beskriver hur den växande antisemitismen påverkat socialdemokraternas syn, ingen vill formulera sin kritik mot Israel på ett sådant sätt att de framstår som antisemiter.

För att förstå den senare rörelse som Ewa Stenberg, DN,  beskriver i en omfattande beskrivning av Socialdemokraternas utveckling av relationerna till staten Israel i allmänhet och dess judiska befolkning och identitet i synnerhet måste klockan vridas tillbaka till valnatten 2006. Det val som Socialdemokraterna förlorade och som innebar slutet på Göran Perssons tid som ordförande. Persson hade, som bekant, en i allt väsentligt positiv syn på staten Israel vilket slog igenom i relationerna till såväl Israel som USA. 

Med Perssons sorti kunde framför allt SSU, som allt mer kommit att domineras av ungdomar med rötterna i Mellanöstern samt kanske framför allt Socialdemokrater för Tro och Solidaritet öka sitt inflytande.

Den första riktigt tydliga signalen på att Tro och Solidaritet, som under den tiden gick under namnet Broderskap, ville utveckla partiet i en annan riktning, var en demonstration den 26 januari 2008. Där Peter Weiderud, dåvarande ordförande för Broderskaparna, deltog i en manifestation sida vid sida med företrädare för det Muslimska brödraskapet.

Med som talare på manifestationen, som anordnades av International Solidarity Movement-Stockholm (ISM-Stockholm), Palestinska föreningen i Stockholm och Islamiska förbundet. Islamiska förbundet är enligt sig själva, vilket Ledarsidorna kunnat avslöja och som ytterligare styrker de avslöjanden som forskaren Sameh Egyptson redovisat, själva kärnan i Muslimska brödraskapet i Sverige.

Mer läsning: “Så arbetar vi i Sverige” – med Brödraskapets egna ord

Talare var bland annat  Andreas Malm, författare och journalist, Mehmet Kaplan, riksdagsledamot miljöpartiet, Yvonne Ruwaida, miljöpartiet, Mohammed Amin, Islamiska förbundet, Nael Touqan, ordförande Palestinska föreningen i Stockholm, Sofia Aouiti, Sveriges unga muslimer samt  Peter Weiderud, ordförande Broderskapsrörelsen.

Sveriges unga muslimer förlorade 2020 rätten till statsbidrag av demokratiskäl genom att en dom i Förvaltningsöverdomstolen vunnit laga kraft efter att Högsta förvaltningsdomstolen nekat prövningstillstånd efter överklagande.

Mer läsning: Det här är en svensk panter

Och att Brödraskapets inflytande på Broderskaparna var stort märktes några år senare, 2011. Weiderud menade då i en artikel på SVT att homofobi och andra extrema vanföreställningar hos muslimska socialdemokrater kunde accepteras.

Weiderud valdes till ordförande för Tro och Solidaritet 2005 och har en bakgrund som utrikespolitisk chef vid Kyrkornas Världsråd i Genève, utrikeschef i Svenska kyrkan, chef för enheten för fred, miljö och rättvis vid Sveriges Kristna Råd samt generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

Läs mer: Litet nätverk driver Kyrkornas världsråd i antisemitisk riktning

Det är under Peter Weideruds tid som ordförande som Adrian Kaba kunde publicera starkt antisemitiska utspel på bland anna ledarplats i sidoorganisationens tidning ”Tro och Politik”. Kaba tvingades bort från sina politiska uppdrag i Malmö stad men kunde kvarstå i förbundsstyrelsen då inga avgångskrav riktades mot honom. Förbundsstyrelsen, och även förbundet Tro och Solidaritet hade fortsatt fullt förtroende för Kaba.

Kaba har sedan dess numera förbehållslöst bett om ursäkt för sina uttalanden som bland annat gick ut på att den Islamiska staten skapats av israeliska underrättelsetjänsten Mossad samt att terrorrörelsen bottnade i en judeo-europeisk statligt förankrad högerkonstpiration.

Weiderud blev efter Stefan Löfven tillträtt som statsminister i april 2015  utsedd till direktör på Svenska institutet i Alexandria med uppdrag att bredda, fördjupa och utveckla dialogen med ett område som sträcker sig från Marocko till Persiska viken. Weiderud avgick under hastiga former utan förvarning 2019 varvid institutet lades ned. Weiderud anställdes sedan som kansliråd vid Utrikesdepartementet av tidigare utrikesminister Margot Wallström och är idag ansvarig för Sveriges interreligiösa dialoger.

Weiderud kom 2015 att ersättas med Ulf Bjereld som ordförande för Broderskaparna som då hade bytt namn till Tro och Solidaritet.

Inget av detta kan rimligen vara okänd materia för professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld som satt i förbundsstyrelsen under denna tid när han nu menar att han fått ökad förståelse för Israels situation. Bjereld själv ett av frontnamnen i svenska “Ship to Gaza” som samarbetade med bland annat den turkiska biståndsorganisationen IHH som tidigare avslöjats med vapensmuggling till al Qaida och med sina starka band till Hamas.

Och Muslimska brödraskapet har aldrig dolt sina antisemitiska sympatier eller för den del ambition att förinta staten Israel, det senare en ambition som delas av Carl Henrik Grenholm, Broderskapare och professor emeritus i etik vid Uppsala Universitet.

Inte heller kan dagens ledning, Tro och Solidaritets nuvarande ordförande Sara Kukka-Salam med sin vice ordförande Jesper Eneroth varit omedvetna om samarbetet och det inflytande som Brödraskapet haft på Tro och Solidaritets utveckling då de under större delen av denna period ingått i förbundsstyrelsen.

Sara Kukka-Salam kommer närmast från ordförandeskapet för Föreningen Hjärta, den förening som Omar Mustafa var ordförande för när han lämnade Socialdemokraterna 2013 för att prioritera sitt ordförandeskap i Islamiska förbundet. Kukka-Salam var samtida i styrelsen med Mustafa.

Jesper Eneroth, son till infrastrukturminister Tomas Eneroth, är aktuell som valledare för Socialdemokraterna i valet till Svenska kyrkan samt toppar listan till kyrkomötet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se