Oro på Utrikesdepartementet: “261-listan” inte färdigbelönade

261-listan / UD. Faksimil samt pressbild.
  • Onsdag 23 Jun 2021 2021-06-23
E-post 1542

Den uppkomna regeringskrisen har skapat en stor oro på Utrikesdepartementet hos den grupp som internt kallas för ”Dirty Dozen” samt de som signerade den s.k ”261-listan”. Pressen på att få in de personal- och belöningsärenden som utlovats inom ramen för de fåtal regeringssammanträden som återstår har ökat i takt med nervositeten och besvikelsen rapporterar källor på UD till Ledarsidorna. 

”261-listan” var det upprop mot ett regeringsskifte 2018 som riskerade att utmana det som en stor del av UD:s politiskt renläriga personal menade var den värdegrund som övertrumfade regeringsformen och regeringskansliets arbetsordning.

Läs mer: UD-personal uppmanar till civil olydnad vid regeringsskifte

Karriärurvecklingen för de som signerade listan har annars varit markant bättre än de som ställde sig utanför. Efter snart tre år har omkring 15 blivit ambassadörer samt ytterligare fem personer kunnat beredas karriärer eller tjänster inom FN-systemet.

Tjänster inom FN är helt skatttebefriade med en lönenivå som inte sällan är minst tre, ofta fem gånger så hög som i Sverige utöver de väl tilltagna system för ersättning för merkostnader som uppstår. Inte sällan tas dessa kostnader direkt ur den svenska biståndsbudgeten. Exempel på hur detta gått till historiskt är finansieringen av Margot Wallströms period som FN:s höge representant efter att hon lämnade EU-komissionen. Där togs hela kostnaden för Wallströms lön, omkostnader samt stab av Sverige genom en omdisponering inom det svenska biståndet.

De skattebefriade inkomsterna i FN-systemet har historiskt visat sig vara en bra bas för att kunna bygga upp omfattande banktillgodohavanden som inte redovisas i Sverige. Det, och finansiering av en livsstil som kan omfatta italienska sportbilar som kan visas upp i patricierorter som skånska Arild vid de korta transporter som trots de korta avstånden i Arild, inte sällan understigande 400 meter, kan vara nödvändiga inför en häpen lokal beundrarskara.

Huruvida den lokala beundrarskaran i denna form av exempel är häpen över den exklusiva livsstilen eller den dåliga fysiska konditionen hos UD-anställda inom den trängre kretsen “Dirty Dozen” framgår dessvärre inte av rapporteringen.

Efter att statsministern föll i måndagens förtroendeomröstning fick de som ännu inte hunnit befordrats frågan av flertalet andra kollegor om hur “de mår nu” eftersom deras livsstil underförstått nu hotas. Frågan ställdes i flera fall av klassiska opolitiska karriärdiplomater i den annars totalt politiserade krets som kallas Dirty Dozen, initiativtagarna till listan som inte alla skrev på den, men som var inblandade o drivande i en serie ärenden där regeringen fått kritik av konstitutionsutskottet. Ett exempel på en sådan fråga är turerna som omgärdade säkerhetsrådskandidaturen, som omskrevs av bland annat DN och senare kom att fällas av KU. 

Läs mer: 261-listans undertecknare: En lång historia

I just den kretsen av c.a 20 personer som går under benämningen “Dirty Dozen” har utfallet varit långt bättre då nära nog samtliga, de flesta kända från Ledarsidorna, nu blivit enhetschefer och eller fått ännu bättre ambassadörsposter som tack för arbetet som partifunktionärer, eller som det sägs på UD inom den utvalda kretsen ” en bra person”.

Hos de som inte hunnit belönas eller på annat sätt fått en positiv särbehandling är nu nervositeten och besvikelsen stor. Flera hade blivit utlovade nya tjänster eller motsvarande befordringar ”under hösten”, något som kan bli omöjligt att uppfylla om regeringen Löfven II går över i expeditionsministär eller om den nuvarande politiska osäkerheten kommer innebära ett regeringsskifte.

Den oro som finns inom UD och vilka som oundvikligen måste belönas innan ett regeringsskifte kommer kunna följas i de regeringsprotokoll i form av utnämningar som upprättats från och med den 17 juni, då det stod klart att Löfven II riskerade att falla fram tills den 24 juni och då inkluderat det extra regeringssammanträde som hölls under den mellanliggande söndagen.

Läs mer: Uppropet på UD – Initiativtagarna finns i den politiska ledningens direkta närhet

Dessa protokoll kommer vara belagda med sekretess tills de slutjusteras vilket, enligt besked från Regeringskansliet till Ledarsidorna, kommer ta minst ett par månader. Vilka som kommer få sina utlovade belöningar i sista stund kommer därmed vara sekretessbelagt tills långt efter sommaren.

För en ökad överblick av vilka semi-politiska tjänstemän som belönats under mandatperioden för sina tjänster, lojalitet och sin politiska renlärighet kan en enklare samkörning av 261-listan och regeringsprotokollens personalärenden i framtiden göras.

Under förutsättningar att en tillträdande borgerlig ministär skulle vara intresserad.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se