Den perfekta politiska stormen från Mordor

Mordor. Free image by ca 5000 from Flickr
  • Lördag 17 Jul 2021 2021-07-17
E-post 1093

En statsminister väljer aldrig sin politiska agenda och kriser. Detta konstaterade Katrine Marcal under sin tid på Aftonbladet. Ingenting kan stämma bättre nu på den svenska regeringens förutsättningar inför hösten där inte bara Corona-krisen skall fortsätta hanteras utan nu får tillägg efter tillägg i form av nya, icke försumbara, kriser för det svenska samhället som nu staplas på hög. Där migrationsfrågan obevekligen nu kommit tillbaka efter Migrationsverkets beslut om att stoppa tvångsavvisningar till Afghanistan.

Säkerhetssituationen i Afghanistan har på kort tid förändrats efter att talibanrörelsen tagit kontroll över stora delar av landet. Migrationsverket fattade under gårdagen beslut om att införa ett verkställighetsstopp till landet.

– Beslutet gäller med omedelbar verkan och gäller tillsvidare, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket i den pressrelease som sändes ut.

Beslutet berör c.a 7 000 personer, mestadels män, som kom till Sverige och saknar egentliga asylskäl. 

En del av den situation som uppstått bygger på att dessa personer vägrat att testa sig för Corona-viruset samtidigt som Afghanisan vägrar ta emot personer som inte testat sig. En situation som byggts upp helt i onödan då Smittskyddslagen har paragrafer i sig som gör tvångstestning möjlig. 

Eftersom covid-19 är klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig smitta, finns möjligheter att besluta om åtgärder som karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa och avspärrningar av områden. Beroende på vilken åtgärd det gäller, är det antingen smittskyddsläkaren eller vi på Folkhälsomyndigheten som fattar beslut om det.

Smittskyddsläkarna hade kunnat, i samarbete med Migrationsverket och Polisen kunnat beordra om tvångstestning av denna grupp i enlighet med Smittskyddslagens 3.e kapitel, andra paragraf:

Om någon som med fog kan misstänkas bära på en allmänfarlig sjukdom motsätter sig den undersökning som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger, får förvaltningsrätten på ansökan av smittskyddsläkaren besluta om tvångsundersökning.

Under pandemins utbredning under framför allt vinterhalvåret och innan vaccinationsprogrammen kom igång bör det ha funnits anledning att finna fog för tvångstestning i stor skala av denna grupp som inte sällan levde, och fortfarande lever, under okontrollerade former. Men ingen på respektive myndighet agerade inom den möjlighet som Smittskyddslagen medger.

Med beslutet så innebär det en ökad press på kommunerna då nu 7 000 unga arbetföra män som i formella termer saknar såväl uppehållrätt som arbetstillstånd på något sätt skall finna både försörjning och bostad.

Från den 1 juni 2016 gäller att asylsökande vuxna utan barn som regel förlorar rätten till boende och ekonomiskt stöd när de får ett beslut om av- eller utvisning och beslutet börjar att gälla, eller när tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. Undantag görs endast om det är uppenbart oskäligt.

Då återstår försörjningsstöd enligt ett kraftigt begränsande regelverk eller kriminalitet.

Alla personer som vistas i en kommun har rätt att ansöka om bistånd och få sin ansökan prövad. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det inte finns någon skyldighet för kommunen att ge bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, inte heller för att undgå en akut nödsituation, till den som får avslag på asylansökan och håller sig undan för att undgå en avvisning eller utvisning.

Kommunen får dock ge bistånd i vissa fall, om en akut nödsituation uppstår om den önskar. Sådant akut nödbistånd ges med stöd av 4 kap. 2 § i Socialtjänstlagen. Beslut enligt denna bestämmelse kan inte överklagas.

Det finns inte reglerat vad så kallat akut nödbistånd kan bestå av.

Nödbistånd är en fråga om ett tillfälligt bistånd för akuta åtgärder så att den enskilde kan undvika nöd, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall, det kan till exempel vara fråga om tak över huvudet enstaka nätter eller mat för dagen.

En perfekt politisk storm i vardande

 

Höstens debatter har därmed börjat formas med en historiskt svag regering. Dels har statsministern att hantera situationen på Cementa på Gotland där nu kalkbrytning nu förbjudits från och med den 1 november men dels annat som är i vardande. 

Förbudet innebär att minst 200 000 arbetstillfällen inom byggbranchen är direkt hotade, med underleverantörer sannolikt mer än så. I tillägg kommer då hur EU-kommissionens reglering av skogsbruket, som svarar för en annan byggkomponent, kommer slå på denna branch och svensk ekonomi.

Med kanske upp till 400 000 varlsade inom byggbranchen och andra närliggande sektorer kommer i sådana fall Sverige ha utlöst ”Alla lågkonjunkturers moder” eftersom byggbranchen är den samhällssektor som har störst konjunkturpåverkan. Alla större låg- respektive högkonjunkturer börjar som regel inom denna sektor. Med det stora antal byggnadsarbetare från Sveriges baltiska grannländer, Polen samt Ukraina kommer i sådana fall konjunkturen få vidare spridning.

När då 7 000 icke sysselsatta företrädesvis afghanska män utan uppehållsrätt som saknar försörjning och tak över huvudet som är utelämnade till kommunernas godtycke läggs till detta lägger detta grunden för en perfekt lågkonjunktur och infekterad debatt.

Hösten har alla förutsättningar nu för att bli en i det närmaste perfekt politisk storm samtidigt som lågkonjunkturen från Mordor, eller alla lågkonjunkturers moder, lurar runt hörnet precis när Sverige skall resa sig efter Corona-krisen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se