Österrike skärper antiterrorlagar – Sverige alltmer isolerad fristad för islamism

Österrikes parlament. Foto Wikipedia
  • Tisdag 13 Jul 2021 2021-07-13
E-post 2552

Under förra veckan skärpte Östterike sina antiterrorlagar mot islamistiska och jihadistiska organisationer. Skärpningarna innebär att det införs hårdare straffskalor för religiöst motiverade brott. Beslutet togs i bred parlamentarisk enighet som bland annat innefattade Die Grüne eller Miljöpartiets österrikiska systerparti. Detta hade aldrig kunnat ske i Sverige som står allt mer isolerat i Europa som en säker hamn för radikaliserande islamistiska klusterorganisationer.

Under förra veckan skärpte Östterike sina antiterrorlagar mot islamistiska och jihadistiska organisationer. Skärpningarna siktar in sig på de nätverksorganisationer som ingår i det Muslimska brödraskapets österrikiska kluster kunde bland annat Die Zeit rapportera om.

Åtta månader efter terrorattacken i Wien antog  det österikiska parlamentet ändringen inom ramen för antiterrorpaketet med röster från ÖVP, De gröna, SPÖ och Neos. I framtiden bör moskéer stängas lättare i händelse av brott mot lagen. Dessutom har ett brott införts för ”religiöst motiverade” brott.

Ett annat syfte med ändringen av lagrummet är bland annat att öka transparensen avseende den ekonomiska förvaltningen av islamiska religiösa samfund med fokus på deras organisationsstrukturer och verktyg för att kunna kontrollera befintliga bestämmelser såsom förbudet mot utländsk finansiering lättare.

Skulle det tyska, franska och nu det östterikiska lagrummet tillämpas i Sverige skulle ett större antal moskéer behöva stängas däribland Stockholms moské vars imamer, både nuvarande och tidigare officiellt bekänt sig och moskén till Muslimska brödraskapets ideologi. Andra moskéer som skulle behöva lägga ned sin verksamhet är bland annat Bellevue-moskén i Göteborg samt moskéerna i Vivalla, Gävle och Landskrona vilka samtliga har utgjort eller utgör centrala radikaliserande kluster i den svenska islamistiska miljön.

Inrikesminister Karl Nehammer menade att är dessa åtgärder “rätta och väsentliga”, särskilt för att skydda muslimer i Österrike, eftersom “politisk islam hotar samhälle och samexistens”.

Denna åtgärd möttes av starka protester från flera av de organisationer som ingår i Muslimska brödraskapets kluster. Bland annat lämnade Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) ordförande Ümit Vura in en stämningsansökan mot den österriksiska staten. IGGÖ motsvaras i Sverige av Sveriges Muslimska Råd, även det en del av Muslimska brödraskapets nätverksstruktur.

”Den valda iavgränsnginen och det otillräckliga engagemanget för det berörda religiösa samfund visar att den federala regeringen inte är intresserad av konsensusorienterade diskussioner och i formuleringen av effektiva åtgärder för att förhindra extremism,

Åtminstone de gröna som ett uttalat parti för mänskliga rättigheter och oppositionen bör inte delta i denna form av politik, säger Vural.

Protester kom även från Farid Hafez, verksam vid Georgetown University, men som kom att utredas i Operation Luxor som inleddes efter terrorattentatet i Wien. Vid operationen kom ett 30-tal våldsbejakande islamister att gripas.

Österrike följer därmed efter, eller ligger sida vid sida, med europeiska länder såsom Tyskland och Frankrike i arbetet mot våldsbejakande islamism. Detta arbete fokuserar på de radikaliserande kluster som Muslimska brödraskapet utgör och sker i bred politisk enighet som inkluderar De Gröna i de länder dessa partier finns representerade. 

I Tyskland är det Die Grüne som kanske står för den mest repressiva politiken mot islamistiska rörelser.

Det som skiljer Sverige från övriga Europa är dels senfärdigheten i de lagstiftande åtgärderna men även det explicita motstånd alla dessa skärpningar innebär från främst Miljöpartiet de gröna. 

Det svenska miljöpartiet har endast tillägget “de Gröna” gemensamt med sina europeiska systerpartier, ingenting vad avser synen på terrorism samt islamism som en samhällshotande kraft. Tvärtom pekar allt mer på att Miljöpartiet samt Socialdemokraternas sidoorganisation Tro och Solidaritet är det som givit det Muslimska brödraskapet förutsättningar för sin svenska etablering.

Något som noterats i fler regeringskanslier i Europa.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se