Tro och Solidaritet vill ha miljard till att motverka det hat de själva är representanter för

Sara Kukka Salam, Jesper Eneroth. Pressbilder samt Tro och Solidaritet logo.
  • Torsdag 29 Jul 2021 2021-07-29
E-post 1874

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet för fram ett förslag om en antirasistmiljard. Ett förslag som sannolikt skulle kunna ha visst stöd  det inte vore för att det kommer från den organisation som kanske tydligast, och framför allt offentligt representerat ett institutionaliserat hat mot minoritetsgrupper.

En central aktör för att motverka både segregationen och rasismen är civilsamhället. Dessa ideella krafter behövs nu mer än någonsin. Föreningslivet är ett av de kraftfullaste verktygen vi har för att verka för integration och mot rasism i Sverige menar  Sara Kukka-Salam, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet samt Jesper Eneroth, vice ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet i en debattartikel i GP.

De menar att 

Under 2015 när Sverige i en historisk bragd hjälpte ett rekordstort antal människor på flykt lutade sig samhället tungt mot de civila aktörerna. När det nu kommer till att motverka vardagsrasismen finns det återigen ingen som är så väl skickad att göra detta som de ideella krafterna.

Kukka-Salam och Eneroth argumenterar för att staten skall avsätter en ”antirasistisk miljard” årligen till föreningslivet som ska ”bekosta projekt i civilsamhället som syftar till att bekämpa rasismen i vardagen”.

En modern historia av organiserad antisemitism och hat

 

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har en lång historia av vad som idag kan betecknas som antisemitism men även homofobi i svensk politik i allmänhet och från Socialdemokrater för tro och solidaritet i synnerhet. De delar av civilsamhället som Tro och Solidaritet menar skall svara för de av staten finansierade projekten har under den senaste tiden haft att hantera hur stora belopp avsedda för bland annat folkbildning nyttjats eller betalats ut på felaktiga grunder.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är dessutom vid sidan av ungdomsförbundet SSU den sidoorganisation som visat de tydligaste antisemitiska dragen samt underblåst rasism och hat mot minoritetsgrupper. 2011 menade dåvarande ordförande för Tro och Solidaritet, Peter Weiderud, att socialdemokratin inte bara kunde utan även borde tolerera homofobi bland muslimska medlemmar i en debattartikel på SVT Opinion.

Vare sig Weideruds efterträdare, professor Ulf Bjereld, eller dagens ordförarduo Kukka-Salam och Eneroth, har kommunicerat något annorlunda och inte heller tagit ut avståndet till sin företrädare.

Antisemitismen inom Tro och Solidaritet har även yngre datum. 2013 publicerade sidoorganisationen en ledare i organet ”Tro och Politik” författad av förbundsstyrelseledamoten Adrian Kaba. Kaba menade att det förelåg en judiskt inspirerad konspiration riktad mot europas muslimer samt framförde i andra sammanhang att Islamiska Staten var en skapelse finansierad och tränad av israeliska underrättelsetjänsten Mossad.

Läs mer: Adrian Kaba och nycklarna till Rosenbad

Även om Kaba var tvungen att avgå från sina politiska förtroendeuppdrag, bland annat som kommunstyrelseledamot i Malmö, fick han stå kvar som styrelseledamot i Tro och Solidaritet.

Tro och Solidaritet har nära bekräftade band med Muslimska brödraskapets kluster av nätverksorganisationer. Främst genom föreningen Hjärta där personunionerna mellan organisationerna varit flertaliga. Det tydligaste exemplet var Omar Mustafa som i rollen som ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, Brödraskapets sammanhållande organisation i Sverige, samtidigt var ordförande för föreningen Hjärta som är att betrakta som Tro och Solidaritets Stockholmsavdelning.

Dagens ordförande för Tro och Solidaritet, Sara Kukka-Salam, kommer närmast från att ha varit ordförande för föreningen Hjärta.

Läs mer: Så lät Tro och Solidaritet antisemitismen växa inom Socialdemokraterna

IFiS var en av huvudarrangörerna till de numera nedlagda Muslimska familjedagarna och kom att utveckla denna årliga konferens till att bli en arena för internationellt kända och erkända antisemiter, jihadist- och shariapredikanter.

Läs mer: Muslimska brödraskapet är som vilket kristdemokratiskt parti som helst enligt Tro och Solidaritet

Med tanke på att Jesper Eneroth inte bara är vice ordförande för Tro och Solidaritet utan även gruppledare för Socialdemokraterna i Kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) så har han unika möjligheter att få igenom sina krav då hans far är Tomas Eneroth, suppleant i det verkställande utskottet och infrastrukturminister i regeringen Löfven.

Eneroth är dessutom som gruppledare i direkt kontakt med statsministern via hans fru Ulla. Ulla Löfven sitter som vald ledamot på ett socialdemokratiskt mandat i Kyrkomötet samt kandiderar i höstens val för en mandatperiod till.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se