Cementa: Då blev Miljöpartiets politik till aska

Cemnta / Per Bolund. Foto: WIkipedia samt skärmavbildning från gårdagens pressträff
  • Onsdag 11 Aug 2021 2021-08-11
E-post 2668

Med gårdagens pressträff och besked förändras nu spelplanen helt och hållet. Per Bolunds besked om hur regeringen nu kommer prioritera skogsnäringen och produktionen av trävaror är inte bara en tydlig signal på att av Miljöpartiets tidigare politik finns endast aska kvar. Av en lika ogenomtänkt som orealistisk och verklighetsfrånvänd politik för råvaruförsörjning och insatsvaror finns idag inte någonting av substans kvar längre.

Cementas anläggning i Slite producerar 60 procent av den cement som används i Sverige. Domen från Miark- och miljööverdomstolen från förra månaden innebär att företaget inte får förlängt tillstånd efter den sista oktober för att bryta kalk.Cementas befintliga tillstånd är inte enbart tidsbegränsat, utan det finns också en övre gräns för mängden kalk som får brytas. 

I samtal med företaget har regeringen fått besked att det inom tillståndet är möjligt för Cementa att bryta en mängd kalk som motsvarar åtta månaders produktion efter den sista oktober.

Därför vill regeringen ge företaget möjlighet att fortsätta kalkbrytningen i åtta månader efter sista oktober vilket meddelades under gårdagens pressträff av näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljöminister Per Bolund (MP).

– Det är inget nytt tillstånd utan brytningen sker inom det givna tillståndet, försäkrade Per Bolund.

Det ska ske genom en förordning som gemomför en tillfällig och tidsbegränsad förändring av miljöbalken. Båda ministrarna pekade dock på att cementkrisen har visat på hur sårbart Sverige är när det gäller cement, men ven andra insatsvaror. Regeringen kommer därför att återkomma med regler kring en mer ”cirkulär” ekonomi i branschen.

Byggbranchen är dock tveksam till om gårdagens besked är tillräckligt. 

Risken finns att vi har en liknande situation när vi närmar oss slutet av de här åtta månaderna. De långsiktiga förändringar som behövs kommer man inte att klara på åtta månader, inte heller är det rimligt att tro att man fram till våren klarar av att hitta alternativ import. På så sätt är det en för kort tid, men i bästa fall ger det oss en möjlighet att sitta ned nu under ordnade former menade vd för Byggföretagen, Catharina Elmsäter-Svärd, till DN.

Miljöminister Per Bolund menade under pressträffen att fler bostäder nu skall produceras i trä. Att teknik för detta skall prioriteras och vidareutvecklas.

– Återvinning och återbruk inom byggsektorn måste öka, sade Bolund som tillade att fler byggnader skall framgent uppföras i trä samt miljöcertifieras.

Regeringens besked stick i stäv med EU-kommissionens initiativ

 

Beskedet får Bolund går tvärs emot EU-kommissionens tidigare besked och lagförslag. EU:s nya skogsstrategi, som presenterades för några veckor sedan, innehåller flera punkter av mycket stor betydelse för svensk skogssektor. Det är också tydligt att strategin på flera områden inte går i takt med svensk skogspolitik. Går EU-kommissionens förslag igenom som det är utformat kommer inte skogsindustrin kunna leverera trävaror i den omfattning som kommer krävas.

Läs mer: Kalken och skogen – Lång dags färd mot natt

Även om ansvaret för skogspolitiken ligger på varje enskilt medlemsland är det tydligt att EU nu vill ta ett allt större grepp om hur skogsbruk ska bedrivas i enskilda länder.

Bland de länder som reagerat kraftigast är Finland som tidigt tog initiativ till en skrivelse för att peka på konsekvenserna för EU:s skogsindustrier. Sverige valde som enda land med en större skogsindustri att inte underteckna det finska initiativet även om de flesta svenska EU-parlamentariker, Jytte Guteland (S) undantaget uttryckt sig negativt om kommissionens strategi.

Sverige valde att inte skriva under den protestskrivelse som Finland tog initiativ till.Strategin har en tydlig inriktning på bevarande av biologisk mångfald, skydd av värdefull natur och klimat. Det ska bland annat ske genom att all gammal kontinuitetsskog ska skyddas från skogsbruk. 

Några av punkterna i skogsstrategin innebär att:

  • Kalhyggen ska undvikas
  • Tunga maskiner i skogsbruket ska undvikas
  • Intensiv avverkning under fåglars häckningsperiod ska undvikas

EU-kommissionens förslag bygger på felaktig forskning

 

EU-kommissionens förslag  bygger på och hänvisar  till en artikel i tidskriften Nature som publicerades förra året och som uppger felaktig statistik gällande hur mycket skog som avverkas. 

Läs mer: Den lysande forntid är vår

Detta uppmärksammades tidigt av Skogsstyrelsen men var ingenting som fångades upp av vare sig dåvarande landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) eller hennes efterträdare näringsminsiter Ibrahim Baylan (S). Stefan Löfven valde vid regeringsombildningen efter misstroendevoteringen att till slut lägga ner sakområdet och lät avskaffa en särskild minister för lantbruks och landsbygsfrågor. 

Det kan inte uteslutas att Miljöpartiet motsatte sig att Sverige anslöt sig till den finska linjen. Något som nu kan komma att förändras.

I den artikel som EU-kommissionen bygger strategin på finns metodfel vid användning av satellitdata som föranledde felaktiga resultat i studien. Bland annat överskattades avverkningsvolymerna kraftigt och man drog långtgående slutsatser om orsakerna till den höga avverkningsökningen.

Skulle strategin, trots felaktigheterna i grunddata implementeras kommer det hota 100 000-tals jobb i skogssektorn och mer än dubbelt så många indirekt. Det vill säga i nivå med de antal arbetstillfällen som skulle hotats direkt av en nedläggning av kalkbrottet på Gotland.

Även om skogsägarna skulle kompenseras ekonomiskt finns det ingenting i EU-kommissionens förslag som kompenserar de som förlorar sina arbeten. Inte heller finns det nеgra mekanismer för att ge skogsbrukarna stöd för att ställa om sina maskinparker för skogsbruk av kontinuitetsskog. Med den avverkningsmetod som EU-kommissionen föreslеr för de arealer som trots allt i framtiden får brukas är dagens maskinparker oanvändbara.

Men med gårdagens pressträff och besked förändras nu spelplanen helt och hållet. Per Bolunds besked om hur regeringen nu kommer prioritera skogsnäringen och produktionen av trävaror är inte bara en tydlig signal till byråkraterna i Bryssel att även Sverige kommer med kraft motsätta sig den av kommissionen föreslagna regleringen av skogsbruk på nationell nivå.

Det är även en av flera tecken på att av Miljöpartiets tidigare politik finns endast aska kvar. Av en lika ogenomtänkt som orealistisk och verklighetsfrånvänd politik för råvaruförsörjning och insatsvaror finns idag inte någonting av substans kvar längre.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se