Den lysande forntid är vår

Miljöpartiet logo. Modell av jägarhydda från stenåldern, foto Bengt Fredriksson för Wikipedia.
  • Söndag 1 Aug 2021 2021-08-01
E-post 1952

Miljöpartiets inflytande på regeringen Löfvens politik har blivit större än de själva kunnat drömma om. Sektor efter sektor inom de svenska basnäringarna står inför kraftiga neddragningar vilket kommer påverka Sverige för generationer framåt. Erfarenheter om ett inflytande som nu skall gå på export på skattebetalarnas bekostnad.

Den senaste tiden har cementkrisen som utlösts av att en dom i Mark- och miljööverdomstolen kommer stoppa Cementas kalkbrytning på Gotland fått stor uppmärksamhet.

Om regeringen inte finner en juridisk lösning och domen står fast kommer Cementas kalkbrytning tvingas upphöra den första november i år, vilket riskerar att drabba byggbranschen och gruvnäringen men också en rad andra branscher, och hotar hundratusentals arbetstillfällen.

Miljöpartiet på Gotland är dock ”säkra på att människan kan utveckla ett sätt att bygga utan cement”. Det skriver partiet i ett inlägg på Facebook samt menar att endast 225 arbetstillfällen är i fara men att det är något som samhället klarar av att hantera. Miljöpartiet räknar endast de arbetstillfällen som är direkt berörda, inte de infrastrukturprojekt som kommer stå med materielbrist och därmed måste varsla om uppsägningar.

Uppsägningar som kommer att fortplanta sig i tredje och fjärde led inom andra sektorer som transporter och annan logistik.

 

Miljöpartiet kan sägas välkomna utvecklingen.

Miljöpartiet dominerar samhällsutvecklingen

 

Miljöpartiet har även under mandatperioden agerat för att förhala beslutet i frågan om slutförvar av kärnavfall. Fattas inget beslut kan svensk kärnkraft stängas ner inom bara några år eftersom mellanlagret i Oskarshamn börjar bli fullt. Om det inte finns någonstans att förvara använt kärnbränsle, kan reaktorerna inte drivas vidare vilket uppmärksammas av Susanna Silfverskiöld, SvD.

Sverige riskerar inom kort stå inför en akut elbrist. 

Energiföretagen presenterade för två år sedan ett scenario för elanvändningen till 2045 (en ökning med runt 35 procent), men branschorganisationen konstaterar redan nu att de nivåerna är alldeles för låga.

Orsaken till att energianvändningen väntas öka så kraftigt beror framför allt på de industrisatsningar som har presenterats under det senaste året inom stål-, kemi- och gruvnäringen, men även att elektrifieringen inom transportsektorn går betydligt snabbare än väntat.

Den senaste analysen som rapporterades av tidningen Energi tidigare i år visar att elbehovet kan komma att öka till 240–310 TWh 2045 jämfört med dagens nivå på 140 TWh. Det ökade elbehovet kommer att öka effektbehovet från dagens 26 GW till 37–47 GW. Analysen visar att elbehovet kan komma att öka till 240–310 TWh 2045 jämfört med dagens nivå på 140 TWh. Det ökade elbehovet kommer att öka effektbehovet från dagens 26 GW till 37–47 GW. 

Analysen visar vidare att mellan 65 och 70 procent av elbehovet tillkommer i elprisområde SE1. Det handlar bland annat om industriprojekten Hybrit, H2 Green Steel och LKAB:s planer. Det i sin tur kan leda till att SE1 behöver bli nettoimportör av el och att vi får ett norrgående flöde av elleveranserna. 

Elprisområde SE1 är norra Sverige som idag är exportör av el till övriga Sverige och grannländerna.

Vidare förväntas nu EU reglera skogsbruket till svensk nackdel genom att förbjuda slutavverkning av skogsarealer. Finland, som har en liknande struktur som det svenska skogsbruket har tagit ett initativ för att mildra eller anpassa EU-komissionens förslag så att det inte drabbar den finska skogsnäringen i en skrivelse som en rad andra EU-länder anslutit sig till. Sverige har valt att ställa sig utanför detta initiativ, ett beslut som sannolikt kan härledas till Miljlöpartiets inflytande i regeringen.

De svenska basnäringarna gruvdrift, skogsbruk samt kraft står idag för huvuddelen av förutsättningarna för den svenska samhällsekonomin i form av skapade arbetstillfällen samt ekonomiska överskott. Överskott som finansierar bland annat välfärd och miljösatsningar.

Svensk politik på export

 

Men trots det allvarliga läget för dessa sektorer, mycket av det framprovocerat av Miljöpartiets politiska inflytande, går nu regeringen vidare med att låta den svenska politiken gå på export inom ramen för Agenda 2030. 

Läs mer: UD rundar praxis och ökar Sida:s anslag

Under 2022 kommer Sverige stå som arena för en konferens om hur utvecklingsländer kan nå miljömålen snabbare. Även om det är formellt FN-organet UNDP som står för värdskapet är det uteslutande svenska skattemedel som finansierar denna tvådagarskonferens. 

Läs mer: Begreppen “Klimat” och “Korruption” visar på stora överlapp inom UNDP

Inititativet, som kommer i form av en direkt uppgörelse mellan Per Bolund, miljöminister (MP), Per Olsson Fridh, biståndsmininster (MP) samt UNDP:s biträdande generalsekreterare Ulrika Modéer (tidigare statssekreterare och partikamrat till Boludn och Olsson Fridh) har garanterats en finansiering med svenska skattemedel om 150 miljoner kronor att förmedlas av Sida. Till detta kommer Miljödepartementets egna kostnader för tvådagarskonferensen om knappt 45 miljoner kronor vilket departementet meddelade Ledarsidorna under förra veckan. 

Läs mer: Regeringen satsar mer på en tvådagarskonferens till en kostnad som överstiger vad regeringen lägger på kampen mot hedersrelaterat våld

Totalt anslår regeringen 195 miljoner kronor till en tvådagarskonferens i Stockholm för att exportera den svenska klimat- och miljöpolitiken och kunna dela med sig av erfarenheterna från hur Miljöpartiet påverkat den svenska händelseutvecklingen. Inom skogsnäring, gruvbrytning och kraftproduktion.

195 miljoner för arrangemanget av en två dagar lång konferens är i princip lika mycket som regeringen 2020 anslog till energiforskning för ett helt år, 203 miljoner kronor eller nästan lika mycket som regeringen avsatt för ett års energiberedskap, 258 miljoner kronor (2020 års siffror).

Miljöpartiets erfarenheter av påverkan på regeringen skall därmed nu gå på export finansierat med skattemedel i en initial satsning på en tvådagarskonferens för nära 200 miljoner kronor.

Den lysande forntid är vår.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se