Frontex rapporterar dramatisk ökning av asylsökande – Libanon står inför kollaps

Frontex/Flyktingläger Bekaa-dalen. Foto: Wikipedia
  • Söndag 15 Aug 2021 2021-08-15
E-post 760

I skuggan av krisen i Afghanistan tornar en annan mer akut, och närliggande, flyktingkris upp. En kris som redan nu kan anas i de senaste inrapporterade siffrorna från EU:s gränsskyddsmyndighet Frontex. Europa kan stå inför en historiskt stor flyktingvåg om inte internationella aktörer griper in.

Antalet illegala gränspassager vid Europas yttre gränser under de första sju månaderna 2021 nådde över 82 000, 59% mer än för ett år sedan, enligt preliminära beräkningar från EU:s gränsskyddsmyndighet Frontex.

I juli registrerade Frontex 17 300 olagliga gränsövergångar, 33 procent fler än samma månad förra året och något fler än föregående månad (14 600) i år Migrationstrycket har under året fortsatt att byggas upp vid Europeiska unionens östra gränser med mer än 3000 olagliga inresor från Vitryssland som registrerades vid gränsen till Litauen i juli.

Den centrala Medelhavsrutten stod dock för den högsta andelen olagliga gränsövergångar i juli, följt av västra Balkanrutten rapporterar Frontex. Hur flyktingarna fördelar sig per ursprungsland framgår dock inte ännu annat än i grova termer. Frontex anger att flyktingarna har sitt ursprung i främst Syrien och Turkiet.

 

Skärmdump Frontex rapport för juli 2021.

 

Migrationsverket har inte ännu ändrat sin prognos med den senaste utvecklingen i Afghanistan och förväntar sig att antalet asylsökande fortfarande kommer ligga på låga nivåer. Men det som inte framgått med tillräcklig tydlighet är hur situationen i Libanon utvecklas. Libanon ligger i allt väsentligt och även objektivt sätt närmare både Balkanrutten och den centrala Medelhavsrutten. 

Libanon – en förstående kollaps

 

Libanon står inför en kollaps inom den närmaste tiden. Inte månader, snarare inom en eller ett par veckor om inte internationella aktörer griper in.

Vid explosionerna i Beiruts hamn den 4 augusti förra året dog över 200 människor, flera tusen skadades och omkring 300 000 människor miste sina hem. Uppskattningsvis 77 000 byggnader mer eller mindre raserades. Inte ens hälften har återuppbyggts på grund av brist på medel eller lång väntan på försäkringar, om de ens var försäkrade. Många är fortfarande hemlösa.

Landet är sedan dess i en kris som inte har sin historiska motsvarighet.  Mycket på grund av att de stödinsatser som gjorts försvårats eller helt omintetgjorts på grund av den utbredda korruption som präglat landet och de ansvariga biståndsorganisationerna.

Med det libanesiska pundet devalverat med över 80 procent, en inflation över 140 procent och 40 procent arbetslöshet utvecklas nu en allt allvarligare situation. Fattigdomen beräknas ha fördubblats till över 55 procent mellan 2019 och 2020 medan extrem fattigdom har tredubblats till 23 procent; 841 000 libaneser är under matfattigdomsgränsen. Det vill säga, dessa är mer eller mindre permanent undernärda.

Till det kommer flyktingsituationen. Libanons syriska flyktingar lever under sämre betingelser än sina värdar.

 FN: s flyktingkommissarie (UNHCR) rapporterar att Libanon har 865 530 registrerade syriska flyktingar men detta är den siffra som gällde när UNHCR slutade att registrera nyanlända flytktingar för mer än fem år sedan. Idag uppskattas antalet syrier i Libanon till 1,5 miljoner. 

I hela världen ligger Libanon med sina 6,8 miljoner näst efter ön Aruba (med 110 000 invånare) och dess fördrivna venezuelaner i högst förhållandet mellan flyktingar och den inhemska befolkningen. 

Flyktingar på svältgränsen – kan inte återvända

 

Uppskattningsvis 90 procent av syriska flyktinghushåll lever i extrem fattigdom, en ökning från 55 procent i början av 2019. FN säger att dessa hushåll lever på mindre än hälften av den libanesiska minimilönen, ungefär 36 dollar per månad och denna krymper i reella termer. Detta innebär dessa inte har tillgång till grundläggande mänskliga behov, inklusive mat, säkert dricksvatten, sanitet, hälsa, skydd och utbildning.

Enligt undersökningar genomförda av University of Stanfords Immigration Policy Lab är det få flyktingar som vill åka tillbaka även om situationen i Syrien nu har stabiliserats och framtidsutsikterna rent objektivt borde vara mer gynnsamma. Rädslan för ett Syrien som drivs av Assad är överhängande och lokala kontakter och källor till Ledarsidorna har sedan flera år tillbaka gjort bedömningen att av de 1,5 miljoner syriska flyktingarna är uppskattningsvis 400 000 vapenföra män som desserterat eller på annat sätt undandragit sig vapentjänst i kriget mot IS.

Dessa har inga ambitioner att återvända till Syrien av rädsla för vad Assadregimen kan ha i åtanke för dem. Samtidigt så är dessa främst sunnimuslimska syrier illa sedda av Assads allierade Hezbollah som kontrollerar södra Libanon och som i sig utgör ett omedelbart hot mot staten Israel.

Skulle situationen i Libanon slutligen kollapsa och provocera fram en ny flyktingvåg står denna och väger mellan två grupper. Syrierna och de främst kristna libaneserna. Den förra gruppen, den syriska, domineras av låg utbildning och utbredd analfabetism och är de som inte tog sig vidare till Europa av olika skäl, främst ekonomiska då de inte hade de medel för att köpa sig transport. 

Den andra gruppen, de kristna libaneserna präglas av att stå kulturellt och utbildningsmässigt närmare Europa. Högutbildade och drivna har dessa historiskt visat god anpassning till sina nya hemländer visar erfarenheterna från tidigare flyktingvågor från Libanon. Men sannolikheten är mindre att denna grupp kristna skulle lämna ”Mount Lebanon” som är något av kristendomens vagga i Mellanöstern. Det var i Libanon som de första egentliga kristna församlingarna uppstod efter Jesu korsfästelse.

Krisen i Libanon är en avsevärt mycket mer akut kris än Afghanistan för både regionen i sig och Europa.

Inom den närmaste tiden, eller snarare veckorna, kommer situationen sannolikt till ett avgörande då det nu råder en akut bensinbrist i landet ovanpå matbristen.

Då, om inte förr, kommer Europa bli varse.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se