Hårdare tag att vänta i regeringskretsen

Rosenbad/Socialdemokraterna. Foto: Wikipedia. Montage.
  • Måndag 23 Aug 2021 2021-08-23
E-post 630

Gårdagens avgångsbesked från Stefan Löfven kom som en överraskning för i praktiken samtliga. Nu väntar en politiskt bullrig höst fram tills hans efterträdare är utsedd men den som tror att Stefan Löfven är en “lam anka” kan med en sannolikhet gränsande till visshet komma att bedra sig. Beslutet, och det mediala fokuset på socialdemokraternas interna processer, bäddar för hårdare tag i regeringens inre liv när ingen ser på.

De flesta blev överraskade av Stefan Löfvens avgångsbesked under gårdagen och i SVT Agenda får Löfven frågan om det inte nu innebär att hösten riskerar präglas av osäkerhet i allmänhet och budgetprocessen i synnerhet.

Sett i backspegeln fanns ändå ett fåtal små signaler att något var på gång. Den krets som kan ha varit informerade till trots har skickat ut några svårtydda signaler via ombud men att dessa skulle kunna läggas samman till gårdgens beslut är det hart när omöjligt att begära ens i efterhand av någon. Något som även Ewa Stenberg, DN, var inne på nu i efterhand i gårdagskvällens SVT Agenda.

Små signaler. Via ombud. Formulerade som bisatser och frågor om något annat. Men ändå. Skickligt.

Upplägget var Perssonskt. Den tidigare ordföranden och statsministern Göran Persson, eller ”Den gamle på Torp” som han numera kallas älskade att hålla parti, opposition och journalister på tå genom att alltid ha ett oväntat kort att spela ut.  Men i detta fall finns det tecken som tyder på att det är andra, eller i varje fall ytterligare rådgivare än bara Göran Persson som haft ett finger med i spelet eller varit Löfvens rådgivare och ombud. Persson själv menar att han blev förvånad vilket kan tyda på att han faktiskt stod utanför denna gång. 

Vilka det är kommer förbli en väl förborgad hemlighet men såvitt Ledarsidorna kan bedöma ingår Göran Persson inte längre som ensam i den inre krets som skickat ut de svårtydda signalerna som sedan blev logiska, men fortfarande svårtydda, när beslutet väl kommunicerades. 

Och att kretsen var liten styrks av att inte ens SSU:s ordförande var informerad samt inte heller partistyrelsen ens i en begränsad krets. Socialdemokraternas partistyrelse sammanträdde endast 48 timmar innan Stefan Löfven kommunicerade sin avgång och togs även de på sängen. Endast VU var informerade och då inte de inadjungerade. Endast de ordinarie ledamöterna samt sannolikt ersättarna.

Beslutet logiskt och välmotiverat

 

Men ändå är avgångsbeskedet logiskt. Att det kommer nu. Dels av de skäl som Löfven själv anger, att socialdemokraterna skall kunna gå till val med en statsmininsterkandidat som skall sitta hela mandatperioden 2022-2026 och att han ser till partiets bästa men dels även av egna skäl.

Genom Löfvens avgång slipper han de ständiga frågorna, även under valrörelsen, när under nästa mandatperiod han kommer att avgå samt att han slipper effektuera sitt avgångshot sedan tidigare. Att om höstbudgeten skulle falla och att regeringen skulle tvingas regera på en oppositionsbudget så skulle han avgå då och riskera ett extraval.

Detta löfte är inte Löfvens efterträdare bundet vid.

Det är även till Stefan Löfven som citatet ”Vi har varit naiva” är som hårdast knutet när han kommenterade de dramatiskt ökade antal skjutningarna i utanförskapsområdena. En ökning som har bestått och att Sverige idag är ett av Europas farligaste länder att leva och vara bosatt i. Beroende på vem som blir hans efterträdare kan Socialdemokraterna om inte helt, så åtminstone delvis, kunna manövrera sig ur den bild av handfallenhet inför en av väljarnas viktigaste frågor som Löfven bär med sig.

Att det blir en viss politisk turbulens under hösten bör stå klart men de som tror att Löfven på något sätt skulle vara försvagad fram tills han avgår i november kan komma att ångra de bedömningarna. Och det redan på torsdag.

Hårdare tag att vänta

 

Torsdagens regeringssammanträde är det sista regeringssammanträde där regeringen kan ta beslut om mellanlagring av utbränt kärnbränsle för att hålla de återstående reaktorerna igång.  Mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn är snart fullt. För att säkra kapaciteten – och därmed kärnkraftsdriften – efter 2024 krävs ett regeringsbeslut senast den 31 augusti.

Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet är motståndare till ett sådant beslut men nu kan Stefan Löfven helt sonika köra över regeringspartnern. Alla är väl medvetna om att en regeringsombildning ändå kommer i november.

Stefan Lövfen kommer även försvinna från regeringen långt innan Coronakommissionen kommer med sitt slutbetänkande. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022, det vill säga det finns för Löfvens efterträdare goda möjligheter att inte bli alltför skadad av kommissionens slutsatser om brister och ansvar i regeringen.

Som Viktor Barth Kroon konstaterar i Agenda kommer hösten präglas av buller och socialdemokraterna kommer återigen, med sin mycket speciella form av Kremlologi, stå i centrum för de politiska journalisternas intresse.

Stefan Löfven kommer med en sannolikhet gränsande till visshet använda detta mediala fokus på de interna processerna att mobilisera all sin kraft, och den har han kvar i obrutet och snarare förstärkt skick, till att rädda det som räddas kan av sitt eftermäle och kommer att köra över de motsträviga miljöpartister som behöver köras över för att hans historiebeskrivning inte skall bli alltför dyster.

Detta kommer att beröra främst de områden som klyver regeringen. Synen på migrationen, kraftförsörjningen och villkoren för skogen och malmen.

Som bonus, men helt utanför regeringskretsen och socialdemokraterna, kommer Andreas Norlén, riksdagens talman att på valdagen 2022 kunna titulera sig som riksdagens mest erfarne talman sedan enkammarriksdagen infördes. Norlén kommer att gå till historien som den svenske talman som fick det tveksamma nöjet att lotsa tre statsministrar fram till sitt ämbete under en och samma mandatperiod.

Det kommer i sig bli ett svårslaget rekord om han lyckas den tredje gången. För teoretiskt sett, i enlighet med Regeringsformen kan Stefan Löfven sitta kvar och leda en övergångsregering ända fram till valet även om han begär sig entledigad om talmannen skulle misslyckas.

 

Redaktionspodden

På torsdag sänds Redaktionspodden med Johan Westerholm och Johannes Nilsson.

Ämnet är givet, den socialdemokratiska kremlologin, valberedningens processer och de olika kandidaterna kommer att kommenteras och beskrivas.

Men redan nu bör det stå klart att spekulationerna om att Ardalan Shekarabi och Ibrahim Baylan skulle vara aktuella är obsoleta.

Bägge har dubbla medborgarskap, Iran respektive Turkiet, och vare sig socialdemokraterna, LO eller regeringen är redo för en statsminister med dubbelt medborgarskap. Till råga på allt med stater som idag har i det närmaste en skurkstatus internationellt oaktat deras egna åsikter eller preferenser.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se