“Ingen människa – Inget problem”

Aleksey Navalnyj / Vladimir Putin. Foto: Wikipedia.
  • Lördag 7 Aug 2021 2021-08-07
E-post 628

Vladimir Putin stärker sitt grepp om valet till den ryska statsduman i september. Putin blir allt tydligare en ideologisk arvtagare inte bara till Peter den store utan ansluter sig allt mer till Josef Stalins syn på hur en opposition skall hanteras. En syn som för Putin själv vilar på hans egna erfarenheter från DDR:s kollaps 1989.

Oleg Navalnyj, bror till den ryske oppositionelle aktivisten Aleksej Navalnyj dömdes under fredagen till ett års fängelse rapporterar TT med flera. Den 38-årige Oleg Navalnyjs brott består i att han uppmanade sin brors anhängare att delta i ett möte, som inte sanktionerats av myndigheterna, i januari. Mötet syftade till att visa stöd för Aleksej Navalnyj då oppositionspolitikern kommit tillbaka till Ryssland efter att ha vistats på ett sjukhus i Tyskland efter ett giftmordsförsök.

Den ryska oppositionen hävdar att myndigheterna har trappat upp sin offensiv mot oliktänkande inför landets val till statsduman, det ryska parlamenet i september, anklagelser som tillbakavisas av Kreml.

Men att Vladimir Putin nu agerar allt hårdare mot just Aleksej Navalnyjs organisation och anhängare bör stå klart. Tidigare har Navalnyjs organisation Fond borby s korruptsiyey, FBK, eller Antikorruptionsstiftelsen dels av det ryska justitiedepartementet förklarats vara en ”utlänsk agent”, dels förbjudits av Moskvas domstol som varandes en terroristorganisation.

Justitiedepartementet kan sägas ha fått sina påståenden styrkta genom den busringning, eller ”prank”, som riktades mot den svenska utrikesministern Ann Linde som i ett samtal med de två komikerna ”Volkov” och ”Nexus” utlovade politiskt och finansiellt stöd bakom ryggen för de ryska myndigheterna från EU till Navalnyjs organisation.

Läs mer: Så blev Sverige till Kremls nyttiga idiot

Vladimir Putins agerande är fullt logiskt med tanke på vilken tradition han kommer ifrån. Putin står idéhistoriskt den ryske tsaren Peter den Stores doktriner nära i att bygga en skyddsvall av buffertstater runt Ryssland, något som har avsevärt mycket längre och djupare rötter än den rysksovjetiska historien.

Epoken Peter den store satte punkt för Sveriges tid som nordeuropeisk stormakt då slutresultatet – med ett ryskt Lettland och Estland som exempel – flyttade fram Rysslands geopolitiska position närmare slutmålet: Den ryska tillgången till isfria vatten och Atlanten. Denna över tre hundra år gamla strävan att bli en stormakt även till havs präglar ännu dagens Ryssland och är en rörelse där bland annat Sverige och kanske framför allt Gotland ligger inom den ryska intressezonen.

Läs mer: Därför är Vladimir Putin så enkel att förstå

Men Putin står även som förvaltare av Stalins och Andropovs syn på opposition mot den förda politiken. Vladimir Putins egen historia börjar i den ryska säkerhetstjänsten KGB.

Innan Vladimir Putin inledde sin politiska karriär var han karriärofficer inom KGB. Putin blev bland annat den siste kommendanten i Dresden och var tvungen att fly när Östtyskland, DDR, kollapsade. Dresden var säte för det östtyska statsbärande Enhetspartiet varför just den ryske kommendanten i Dresden ansågs vara stationschef för KGB verksamhet i Östtyskland med en särskilt position.

Som en av Leonid Breznjevs efterträdare Yurij Andropovs skyddslingar, även han tjekist, fick Putin med denna erfarenhet den hårda vägen lära sig att tidigt ta itu med oppositionsyttringar. Andropov och Putin var bägge skeptiska till demokrati. Två ”tjekister”, bägge med ursprung i den hemliga polisen KGB. 

Demokrati leder till protester; protester slutar med attacker på tjekister. Det är bättre att stoppa samtal om demokrati tidigt för att skydda tjekister, löd deras gemensamma värdegrund.

Med endast några veckor kvar till valet till den ryska statsduman, valet inleds fredagen den 17 september och avslutas söndagen den 19 september, är nu två av de viktigaste symbolerna för oppositionen röjda ur vägen. Bröderna Navalnyj där den ene de facto utsatts för ett mordförsök som inte till fullo är utrett ännu. 

Det stundande valet kan med viss säkerhet sägas vara präglat av ett citat som tillskrivs Josef Stalin och som ännu mer kondenserar den gemensamma värdegrund som Putin och hans mentor och beskyddare Andropov representerade och fortfarande representerar;

Döden löser alla problem – ingen människa, inget problem.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se