Socialdemokraterna i Svenska kyrkan: 68-teologi och Muslimska brödraskapet

Socialdemokraterna / Tro och Solidaritet. Montage.
  • Lördag 21 Aug 2021 2021-08-21
E-post 966

Socialdemokraterna tonar nu ner kopplingen mellan kyrka och rikspolitik ju närmare kyrkovalet kommer. Men med tanke på Ulla Löfvens tidigare och tydliga besked om kopplingarna mellan dessa organisationer inom partiet är ett rimligt antagande att värderingar och sakpolitik som förs fram inom ramen för Kyrkomötet även kommer att influera och införas i moderpartiet inför riksdagsvalet 2022. Något som kommer påverka samarbetet med bland annat det Muslimska brödraskapet även i bredare termer.

Om en månad hålls kyrkovalet och frågan är åt vilket håll den Svenska kyrkan ska gå. Även om det socialdemokratiska partiet sedan några veckor tillbaka, efter en kritik mot systemet med politiska grupperingar som bland annat framförts av tidigare ärkebiskopar som KG Hammar och Gunnar Weman, nu tonar ner den partipolitiska styrningen av Svenska kyrkan så är det något som bland annat kandidaten till kyrkomötet Ulla Löfven tidigare lyft fram som en styrka.

Läs mer: Så stort inflytande har Tro och Solidaritet

I en intervu i AiP inför det förra valet till Svenska kyrkan menade Löfven, som även är hustru till statsminister Stefan Löfven, att just denna koppling innebar att vare sig valen till riksdagen eller kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) skiljer sig i någon mening.

– Röstar man på Socialdemokraterna i kyrkovalet då vet man vad det är för värderingar. De skiljer sig inte från Socialdemokraterna i det vanliga valet. 

Betydelsen av att det är socialdemokraternas partiledares och statsministerns hustru som  beskriver kopplingen mellan det socialdemokratiska partiet och dess företrädare i kyrkan skall inte underskattas. Framför allt inte då Ulla Löfven är ledamot i både sittande och sannolikt kommande Kyrkomöte. Värderingarna är det som i samtliga poltiska partier sedan mynnar ut i förd politik och sakpolitiska förslag.

Läs mer: Vem är Ulla Löfven?

I en artikel i tidningen Dagen utvecklar vice ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Jesper Eneroth detta tillsammans med Wanja Lundby Wedin detta. Eneroth i egenskap av gruppledare i Kyrkomötet för Socialdemokraterna och Lundby Wedin som vice ordförande i Kyrkostyrelsen.

Vi fortsätter arbeta utifrån en syn på evangeliet som befriande kraft. Här spelar den livsbejakande och människonära diakonin en viktig roll, liksom ett aktivt internationellt arbete med sikte på att bistå de allra fattigaste så att de kan ta kontroll över sina egna liv och sin vardag. Vi tror också på ett ömsesidigt utbyte med våra partnerkyrkor runt om i världen, där vi lär oss av varandra och våra olika traditioner.

Denna passage innebär att Socialdemokraterna mer öppet erkänner sig till en befrielseteologisk uttolkning av Gamla och Nya Testamentet. 

Befrielseteologi

Befrielseteologi är en kristen (främst katolsk) politisk teologisk inriktning som uppkom på 1960-talet i länder med stora sociala och politiska orättvisor och militärdiktaturer, främst Latinamerika och Afrika. Befrielseteologin syftar till att aktivt bringa social rättvisa för de fattiga och befria de förtryckta. Denna teologiska rörelse uppstod, som nyare forskning visat, inte bland de fattiga i Sydamerika, utan bland sydamerikanska romersk-katolska universitetsstudenter ur medelklassen.

Under de två tidigare mandatperioderna har det ömsesidiga utbytet med Svenska kyrkans partnerkyrkor runt om i världen inskränkt sig till engagemanget i Kyrkornas Världsråd och då med fokus på kyrkor i Mellanöstern menar flera av varandra i relation till kyrkoledningen mer oberoende tjänstemän och prästvigda. Det som sedan förenar dessa internationella kyrkor och församlingar med främst företrädare som Anna Karin Hammar är engagemanget i BDS-rörelsen. Boycott, Disenvest and Sanctions riktad mot staten Israel. BDS-rörelsen har av Tysklands avgående förbundskansler Angela Merkel klassats som antisemitisk.

Den befrielseteologiska inriktningen har sedan lång tid  kompletteras med en ersättningsteologisk inriktning som bäst kunde sammanfattas med Carl Henrik Grenholms, Broderskap (Tro och Solidaritets tidigare namn) uttalande från 1971. Grenholm, som först 50 år efter sitt uttalade om att det vore en god idé att förinta staten Israel, tog tillbaka detta efter en längre tids debatt med docent Johan Sundeen.

Kombinationen av befrielse- och ersättningsteologi har öppnat upp vägen för omtolkningar av Svenska kyrkans roll och möjliggjort dagens mer eller mindre öppna samarbete med Muslimska brödraskapet.

Eneroth och Lundby Wedin menar vidare att

Svenska kyrkans sociala, diakonala och internationella arbete ska utvecklas. Det betyder att kyrkans roll i välfärdsbygget ska stärkas genom ett ökat samarbete med den gemensamma sektorn och frivilligorganisationerna. Det betyder också att mer resurser ska gå till diakonalt arbete i Sverige och det internationella arbetet genom Act Svenska kyrkan.

Med mer resurser genom Act Svenska kyrkan innebär detatt socialdemokraterna kommer driva på projektet En värld av grannar. Detta projekt innefattar ett födjupat samarbete med två av det Muslimska brödraskapets biståndsorganisationer Islamic Relief och Muslim Aid samt al Manaar-moskén i Kensington, London.

Islamic Relief har under det gångna året skakats av flera avslöjanden om utbredd antisemitism i organisationen samt förlorat statsbidragen av samma skäl i bland annat Nederländerna och Tyskland. I Tyskland suspenderades Islamic Relief från det gemensamma biståndsarbetet. I Norge var två tredjedelar av norska Islamic Reliefs styrelse tvugna att avgå av samma skäl.

Al Manaar-moskén var IS-bödeln Jihadi Johns hemmaförsamling där han tilläts att hålla egna prediktningar innan han anslöt sig till den Islamiska staten.

Läs mer: Svenska kyrkans Malmö-konferens synliggör radikalt kluster

I vilken utsträckning som det socialdemokratiska partiet kommer influeras av de värderingar i den del som kandiderar till Kyrkomötet samt Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är idag okänt.

Men med tanke på Ulla Löfvens tidigare och tydliga besked om kopplingarna mellan dessa organisationer samt att det är socialdemokraternas partistyrelse som antagit programmet inför kyrkovalet är  det ett rimligt antagande att värderingar och sakpolitik som förs fram inom ramen för valet till Svenska kyrkan och Kyrkomötet även kommer att influera och föras in i moderpartiet inför riksdagsvalet 2022.

 

Mer material:

 

Intervju med Johan Westerholm om det Muslimska brödraskapet och Svenska kyrkan i Världen Idags “Hotspot”

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se