Den radikaliserande islamismens tillväxt i Sverige – Inget nytt under solen

Stockholms moské, Muslimska brödraskapet Montage
  • Måndag 13 Sep 2021 2021-09-13
E-post 1315

SVT lyfter idag som nyhet att de våldbejakande islamistiska grupperna har vuxit under senare år. Men är det en nyhet i egentlig mening? Det enda som är en nyhet är att det som varit känt länge nu når en bredare krets. Och såväl polisen som säkerhetspolisen saknar fortfarande de verktyg som krävs eftersom motståndet från den politiska nivån, regeringsunderlaget, att ge dem det fortfarande är kompakt.

De våldbejakande islamistiska grupperna har vuxit under senare år i Sverige. Miljöerna har gått från att innefatta hundratals till tusentals personer, och bland de så kallade IS-återvändarna finns enskilda individer som skulle kunna utgöra ett hot, enligt Säpo vilket SVT har ett inslag om.

– Säkerhetspolisen följer upp samtliga utifrån bedömningar som görs. De görs dels direkt när en person återvänder men också kontinuerligt, säger Säpos presschef Karl Melin.

Säpo har de senaste åren varnat i sina årsberättelser för den tilltagande radikaliseringen i den islamistiska miljön. Från att 2019 inte förstått frågan vid ett seminarium i Almedalen ger Säpo idag intryck av att ha byggt upp en bredare kompetens vilket bland annat bekräftas av omhändertagandet av sex utländska medborgare för varandes hot mot rikets säkerhet 2020.

Enligt Säpo finns personer som återgått till radikala kretsar efter att de återvänt till Sverige, men hur många personer det handlar om eller vilka roller de har får vi inte veta.

Trots att den Islamiska Staten i territoriella termer är nedkämpad samt att den bredare medvetenheten om islamism i allmänhet och de våldsbejakande eller våldsapologetiska dragen i synnerhet växt har ingenting i grunden förändrats i dessa miljöer. Ett exempel, vid sidan av Göteborg som länge stått i fokus, är Örebro.

Örebro – Ett radikaliserande kluster

 

Örebro har kallats den ”fjärde staden” av Säkerhetspolisen, efter Stockholm, Göteborg och Malmö, när det handlar om krigsresor till områden som kontrollerades av terrorgruppen IS.

Den tidgare områdespolisen i Vivalla, Fredrik Malm menade 2019 att han ville vill se ett bättre samarbete med Säpo när fler IS-anhängare kan komma att återvända till Örebro.

– Det bor knappt 8 000 invånare i Vivalla. Under åren mellan 2013 och framåt åkte drygt 20 personer till Syrien. Sedan dess har mellan 12 och 15 återvänt. Ett antal är döda. Sedan finns det några som vi inte vet så jättemycket om, säger Fredrik Malm.

Fredrik Malm berättade om en av återvändarna, som kom tillbaka från Syrien med splitterskador från en granat. Han satt i rullstol ett tag, fick svensk sjukvård och blev helt återställd. Nu är mannen åtalad för mord som skedde i en skogsdunge i Vivalla, förra sommaren.

SVT Nyheter har kunnat kartlade 41 av återvändarna. 12 är kvinnor. Flera har fått barnen omhändertagna, men ingen har dömts för brott. En tredjedel – 13 personer, som alla är män – har efter att ha lämnat krigsområdet dömts för eller misstänks för brott.

Örebro är dessutom ett kluster som omfattas av Abo Raad, den imam från Gävle som utvisats men som fortfarande befinner sig i Sverige då det föreligger hinder för verkställighet. Raad, och hans bror som har haft ett engagemang i moskén i Örebroförorten Vivalla och även han är utvisad, har sedan lång tid spritt sina läror i denna moské. En annan moské som inte nämns är moskén i Landskrona som bland annat var de två attentatsmäns hemmaförsamling som blev dömda för försök till mordbrand av Lars Vilks bostad.

Relaterat: Provkapitel ur Islamismen i Sverige: Lars Vilks – ”När jag blir fri”

Det radikala islamistiska klustret i Örebro är även kända för att ha finansierat sin verksamhet finansierat med statsbidrag genom bland annat utbildningsförbundet Medborgarskolan. Med förfalskat underlag misstänks fler personer ha tillskansat sig skattemedel för denna verksamhet som även gått ut på att få resurser till att sprida sina radikaliserande budskap. Även detta har varit känt sedan innan 2019. 

Ledarsidorna kunde tidigt avslöja att något inte stod rätt till i studieförbundet Ibn Rushd. 2018 kunde Ledarsidorna avslöja hur studieförbundet tillskansat sig minst en halv miljon kronor för två studiecirklar genom användande av såväl kapade som förfalskade identiteter. Underlagen, som sedan låg till grund för utbetalning i samarbete med ABF, undertecknades av Ibn Rushd vid den tiden kvalitetsansvarige.

Mer läsning: Folkbildnignsrådets pengar på drift – och endast en person vet var

Denna form av granskning fick aldrig något genomslag vid den tiden utan flera medieaktörer menade att den hade rasistiska undertoner. Sedan 2019 har debatten svängt och bland annat Expressen ledarredaktion kliver idag fram och menar att de som granskat och kritiserat islamism övergivits av samhället.

Granskningarna fick till följd att även den akademiska miljön och forsknignen kommit att intressera sig, främst genom docenterna Aje Carlbom och Magnus Ranstorp. Den press som till slut sattes fick flera effekter. 

Dels Folkbildningsrådets egen granskning av Ibn Rushd, som i praktiken kom fram till att det i och för sig förelåg vissa problem men ingenting av allvarligare karaktär men även att media fick upp ögonen för miljonrullningen. TV4 kunde sedan, hösten 2020, avslöja de omfattande bedrägerierna med skattemedel på Järvafältet i Stockholm. 

Regeringsunderlaget motsätter sig granskning

 

Till slut nådde frågan riksdagen där moderaterna tog ett intiativ till granskning men som till slut kom att falla när Liberalerna och Centerpartiet vek sig inför den socialdemokratiska pressen att inte granska statsbidragen närmare. Riksrevisionen kom dock att ta ett eget granskningsinitiativ som beräknas klart under vårvintern 2022.

Relaterat: Moderaterna tröttnar på regeringens förhalning

Riksrevisionen står helt oberoende av regeringen.

Det som skulle vara det mest effektiva medlet att både kartlägga men framför allt motverka de radikala islamistiska miljöerna är de demokrativillkor som redovisas i SOU 2019:35, Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Detta är regeringen medvetna om. Men trots att såväl Säkerhetspolisen, Skatteverket, Polisen, Domstolsverket med flera ställt sig bakom förslaget som det presenterats och vill se de 57 skarpa förslagen implementerade i det skick de är idag valde regeringen att försena dessa ytterligare två år.

Först den första januari 2023 kan det regelverk som innebär att finansieringen av de radikaliserande klustren implementeras. Fyra år efter att utredaren lagt fram sina förslag.

Det SVT lyfter som nyhet är med andra ord inget nytt i någon egentlig mening. Säpo har i sina årsböcker varnat i flera år. Andra har varnat ännu längre.

Nyheten ligger i att SVT bevakar frågorna på ett helt annat sätt, om än staplande, än tidigare men där samtidigt den politiska nivån konsekvent ligger efter och där regeringsunderlaget förnekar Säkerhetspolisen och andra myndigheter de verktyg som krävs för att bekämpa den radikalsierande islamismen med de våldsinslag den har.

 

 

Bild: Stockholms moské samt Muslimska brödraskapets insignia. Stockholms moské är en av Sveriges mest radikaliserande miljöer där imamen Mahmoud Khalfi vid flera tillfällen vitsordat tillhörigheten till Brödraskapet. Flera av församlingsmedlemmarna har antingen anslutit sig till al Qaida/al Nusrafronten eller finansierat denna form av verksamhet genom insamlingar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se