Kluvet Kyrkomöte – S vill öka finansieringen av samarbetet med Muslimska brödraskapet

Kyrkomötet / En värld av grannar. Faksimil Svenska kyrkans hemsida. Montage.
  • Torsdag 30 Sep 2021 2021-09-30
E-post 627

Inför årets Kyrkomöte, som genomförs med början i oktober, samlas ledamöterna inför att fatta beslut i en rad frågor. Allt från medlemsutvecklingen till hur kyrkan skall förhålla sig till klimatförändringarna. Flera motioner handlar om den interreligiösa dialogen i allmänhet och relationerna till det Muslimska brödraskapet i synnerhet.

Kyrkomötet 2021 sammanträder 5-8 oktober samt 22-24 november under blandade former. Den första sessionen genomför digitalt och den andra under mer traditionella former som konferens. Kjell O Lejon och Berth Löndahl, båda representanter för Frimodig Kyrka (FK) motionerar inför det kommande Kyrkomötet att det beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att snarast möjligt avsluta programmet Interreligiös praktik för fred ‒ en värld av grannar samt i lämpliga former påbörja en avveckling av medlemskapet i ACT Alliance. 

Programmet ”En värld av grannar” är ett av ärkebiskop Antje Jackeléns mest prioriterade dialogprojekt. Programmet En värld av grannar skall enligt Svenska kyrkan utveckla och fördjupa relationerna mellan religiösa samfund och organisationer som arbetar med integration och för människor på flykt i Sverige och i Europa.

Det omfattar ett flertal religioner och inriktningar men där den muslimska representationen helt kommit att domineras av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer Islamic Relief och Muslim Aid samt Muslim Cultural Heritage Center, MCHC. MCHC är även känd som al Manaar-moskén i Kensington, London, och var bland annat Jihadi Johns hemmaförsamling där han tilläts hålla sina predikningar innan han anslöt sig till den Islamiska Staten, IS.

”En värld av grannar” bedriver idag integrationsprojekt på Järvafältet, ett av de områden i Sverige som haft stora problem med religiös radikalisering och där ett flertal boende anslöt sig till IS när denna organisation var som mest framgångsrik. 

Relaterat: Svenska kyrkans religionsdialog synliggör radikaliserande europeiskt kluster

Brödraskapets nätverksorganisationer representerades vid dess första möte i Malmö av bland annat den tidigare bostadsmininstern Mehmet Kaplan (då MP) som representerade Muslim Aid samt den tidigare ordföranden för Islamiska Förbundet i Sverige samt förbundsrektorn för studieförbundet Ibn Rushd, Omar Mustafa. Islamiska Förbundet i Sverige är idag att betrakta som Brödraskapets svenska paraplyorganisation där dess grundande organisation, Islamiska Förbundet i Stockholm genom imamen i Stockholms moské Mahmoud Khalfi är öppen med sin ideologiska tillhörighet.

Relaterat: Muslimska brödraskapet: C, S och Svenska kyrkan visste vilka de samarbetade med 1993

Brödraskapet har internationellt klassats som förbjudet att ha relationer med av al Azhar-universitetets Shura-råd. Detta råd är ett av sunni-islams mest inflytelserika.

Mot Lejon och Lönndals motion ställs den motion som inlämnats av den socialdemokratiska nomineringsgruppen genom Tro och Solidaritets vice ordförande Jesper Eneroth. Eneroth menar tvärtom att finansieringen till ACT skall öka med 40 miljoner kronor av Svenska kyrkans medlemmars medel. Kyrkomötet föreslås av Eneroth och medförfattaren till motionen Mats Ludvigsson, även han (S) besluta att tillföra Act Svenska kyrkan sammanlagt 40 miljoner kronor, 

Till skillnad från Frimodig Kyrka som är oberoende politisk är den socialdemokratiska nomineringsgruppen formellt kopplad till Socialdemokraterna då det är partistyrelsen som lägger fast den förda kyrkopolitiken. 

Ulla Löfven, den avgånende partiledaren Stefan Löfvens hustru som även är delegat i Kyrkomötet för S har tidigare tydliggjort denna starka koppling i en intervju i Aktuellt i Politiken. Artikeln med intervjun togs bort från nätet inför årets val till Svenska kyrkan. Ulla Löfven menade då att det inte råder någon motsättning mellan den politik som S för i riksdagen eller andra parlament och i Kyrkomötet.

Relaterat: Socialdemokraterna i Svenska kyrkan: 68-teologi och Muslimska brödraskapet

Den socialdemokratiska nomineringsgruppen domineras av Tro och Solidaritet och även om det inte är känt om Ulla Löfven är aktiv medlem i sidoorganisationen så återfinns bland delegaterna andra aktiva inom Tro och Solidaritet såsom Lars Bryntesson, S, som till vardags är departementsråd vid Näringsdepartementet. Bryntesson var tidigare kommunalråd i Sigtuna och står den tidigare partisekreteraren Carin Jämtin, även hon medlem i Tro och Solidaritet, nära. Jämtin är idag generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida.

Hur det stundande kyrkomötet kommer ställa sig till Jesper Eneroths och den socialdemokratiska nomineringsgruppens motion, att tillföra medel till den verksamhet som utvecklat och vill utveckla relationerna med det Muslimska brödraskapet är okänt men en rimlig bedömning är att det som kan ses som en motmotion, Frimodig kyrkas motion, kommer falla.

De krafter som vill se en fördjupad religionsdialog och en utvecklad relation med det Muslimska brödraskapet bedöms vara starkare än de som vill föra Svenska kyrkans villkor för religionsdialog i en annan riktning.

NITEK Publicism som driver Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Som prenumerant får utöver extramaterial även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 3 000 artiklar.

Ur dagens artikel finner du de två motioner som ligger till grund för artikeln.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se