Med- och motgångar för Karl Hedin: Polisen vägrar följa eget regelverk

Svea hovrätt. Foto: Wikipedia
  • Onsdag 1 Sep 2021 2021-09-01
E-post 1585

I väntan på utslaget av förhandlingarna i Svea hovrätt i målet mot Karl Hedin har Hedin begärt att få tillbaka sina vapen och vapenlicenser. Polisen vägrar dock fatta ett nytt beslut eftersom de inte anser att det tillkommit något nytt. Detta agerande riktat mot Hedin, att vägra prövning, är ett avsteg från det egna regelverket om prövningsskyldighet.

Svea hovrrätt har beslutat att gå emot åklagare Lars Magnussons begäran om en ny huvudförhandling utan kommer fatta beslut baserat på handlingarna från tingsrättsförhandlingen, som friade Hedin, samt de inlagor som parterna skickat in.

Hovrättens beslut är en motgång för åklagaren som hade begärt en ny förhandling. Nederlaget i tingsrätten för åklagaren, där Hedin friades på samtliga punkter. En enig tingsrätt menade att åklagarens bevisföring och sakframställan var så svag att Hedin inte egentligen behövde ett juridiskt ombud samt poängterade att rätten aldrig skulle fälla någon för sin åsikts skull vilket åklagaren menade var en brottslig handling.

Hedins vapen beslagtogs för snart tre år sedan efter det tillslag som byggde på förvanskade bandupptagningar och under en förundersökningsprocess som även kom att omfattas av både vittnespåverkan och annan bevismanipulatin. Då Hedin anser att det utöver detta tillkommit information som polisen bör ta ställning till i sitt beslagsbeslut, som den friande domen i Västmanlands tingsrätt, har Hedin skickat in en begäran om detta. Även om domen inte vunnit laga kraft menar Hedin att det tillkommit omständigheter, den friande domen, som i sig kräver att polisen fattar ett nytt överklagningsbart beslut.

Relaterat: Nya motgångar för Karl Hedin – Polisen tar åklagarens parti

Polisen menar å sin sida att ingenting nytt tillkommit och kommer inte ens bereda ärendet utan vilar på sitt tidigare beslut, att Hedins vapen troligen kommer återkallas permanent.

Polisens agerande medför att myndigheten inte lever upp till bestämmelserna om prövningsskyldighet

Detta föranledde Hedin att via ombud i förra veckan att anmäla polisen till Justitiekanslern. Justitiekanslern är den tillsynsmyndighet som har till syfte att kontrollera att andra myndigheter efterlever Sveriges lagar och andra författningar. Justitiekanslern har sedan 1998 en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten.

Relaterat: Har åklagaren väckt obefogat åtal mot Hedin?

Det är med andra ord väntans tider för Karl Hedin. Å ena sidan vann Hedin en halv delseger i och med att Svea hovrätt inte valde att gå på åklagarens linje och kalla till ny huvudförhandling. Detta kan vara ett tecken på att de anser att åklagarens tilläggsinlagor inför förhandlingarna i hovrätten är lika svaga som den av tingsrätten underkända bevisningen. Å andra sidan fortsätter en form av ”lawfare”, eller trakkaserier från myndigheterna riktade mot en enskild medborgare från polisens sida mot Karl Hedin genom att neka honom nya överklagningsbara beslut.

Även om detta agerande från polisen innebär att de bryter mot sin egen prövningsskyldighet.

 

Relaterat: Samtliga artiklar om Västmanlandsfallet och Karl Hedin finner du här.

 

NITEK Publicism som driver Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad.Som prenumerant och premiumkund kan du ta del avpodden. Till skillnad från annan nyetablerad media har Ledarsidorna tillsammans med Nyheter Idag fattat det principiella beslutet att inte ansöka om statsbidrag. Trots att vi uppfyller kriterierna.

Detta då vi är principiella motståndare till sådant stöd som nu även kommer påverkas av subjektiva rekvisit om nyhetsvärdering och tolkning från MPRT sida för att beviljas i framtiden.

Som prenumerant får du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 3 000 artiklar.

Dagens artikels extra- och källmaterial omfattar Hedins anmälan till JK samt de relevanta bilagorna, såsom den friande domen från Västmanlands tingsrätt.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se