Så finansierar svenska skattebetalare Intifadan

Intifada / TFT (Zackari Zubeidi). Foto: Andrea Mancini on Flickr / Skärmdump TFT Facebook. Montag.
  • Lördag 11 Sep 2021 2021-09-11
E-post 573

Sedan i måndags pågår i Israel en landsomfattande jakt på sex terrorister efter att de lyckats gräva sig ut ur ett av Israels hårdast bevakade fängelser. Men vad som är okänt för svenska läsare är en av ledarnas starka kopplingar till Sverige och hur svenska skattemedel finansierat hans verksamhet.

En av de mest hårdbevakade palestinska ledarna i israelisk fångenskap, Zakaria Zubeidi, rymde natten till måndagen från högsäkerhetsfängelset Gilboa vilket flera medier uppmärksammade tidigare i veckan. Zubeidi och fem medfångar från rörelsen Islamska Jihad hade grävt en tunnel ut ur sin cell och under fängelsemuren. Natten till idag rapporteras att två av de sex fångarna nu har gripits igen i Nasareth. Deras identiteter är än så länge okända.

Zakaria al-Zubeidi är en tidigare ledare för den palestinska militanta rörelsen al-Aqsas martyrbrigader i Jenin, på den ockuperade Västbanken. De övriga fem rymlingarna tillhör rörelsen Islamiska jihad.

Den israeliska polisen har inlett en storskalig operation för att få fast demefter det som i israeliska medier beskrivs som en genant pinsamhet, medan rymningen bland många palestinier hyllas som heroisk. Bedömningen är att fångarna försöker ta sig till Västbanken, eller över den jordanska gränsen. Gilboa-fängelset är beläget omkring fyra kilometer från Västbanken och 14 kilometer från den jordanska gränsen.

Zakaria al-Zubeidis väg till radikalisering beskrivs i en levnadstckening i tidningen Haaretz, redan som ung tonåring deltog han i de olika upploppen och blev arresterad första gången 14 år gammal. Sedan 2002 bedömer den israeliska säkerhetstjänsten Sen Beith  Zubeidi som en av de absolut mest efterlysta palestinska terroristerna efter att han deltagit i planeringen och genomförandet av flera terrorattentat riktade mot staten Israel. När Zubeidi rymde inväntade han slutet på den rättegång för de brott han misstänkts för under början av 2000-talet sedan han greps 2019.

Rättegången var fortfarande pågående när han greps. Bland de som visade sitt stöd till Zubeidi vid gripandet och den inledande rättegången märks ett flertal svenska journalister vid sidan av bland annat Dror Feiler.

Vad som inte är känt är Zubeidis nära koppling till Sverige och hur Sverige till del har finansierat hans verksamhet.

Sverige finansierar ledningen av Intifadan

 

Sedan unga år har Zubeidi pendlat mellan kulturverksamhet och deltagande i terroristdåd. Hans främsta plattform har varit ”The the Jenin Freedom Theater”, TFT. En av huvudsponsorerna är det svenska konsulatet i Jerusalem vid sidan av Folke Bernadotte Akademin, FBA. Kulturverksamheten har för Zubeidi tjänat både som skyltfönster och skydd.

Det svenska konsulatet i Jerusalem har sedan tidigare finansierat av det Muslimska brödraskapet och Hamas kontrollerade verksamheter såsom det numera nedlagda Humanitarian Law Secretariat som i sin tur med svenska skattemedel finansierade det palestinska advokatsamfundets verksamhet, PBA. PBA förbjöd explicit sina medlemmar att interagera eller ha någon som helst kontakt med israeliska myndigheter och medborgare samt menade att ”landet mellan havet och floden skulle rensas på judar” (d.v.s det landområde som ligger mellan Medelhavet och Jordanfloden).

Relaterat: Sverige finansierar Hamas via det palestinska advokatsamfundet

Efter att Ledarsidorna parallellt med Världen Idag avslöjat detta lät Sveriges samarbetspartners, bland annat Norge, Danmark och Österrike, frysa biståndet till Humanitarian Law Secretariat. Efter att de genomfört egna utredningar, med Ledarsidornas och Världen Idags underlag som grund lades medverkan ned.

Norge begärde utbetalade medel tillbaka från den Palestinska myndigheten.

Men sedan 2017 tycks med andra ord ingenting ha förändrats i den svenska biståndsstrategin. Sverige har, visar det sig, fortsatt att finansiera och ge ett visst mått av skydd till Intifadans ledning genom att bidra till vad som kan ses som en legitim verksamhet i form av en teater eller annat kulturbistånd.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se