Så likriktas den Svenska kyrkan ideologiskt

  • Söndag 19 Sep 2021 2021-09-19
E-post 373

I slutspurten i valet till Svenska kyrkan lyfts nu det som valet borde handlat om in i debatten. Men detta är inte en korrekt bild av vad partierna representerar. Under ytan för bland annat Socialdemokraterna en politik som underlättar för ideologisk och teologisk likriktning av denna idéburna organisation.

Anna Ardin menar i en debattartikel i Expressen under gårdagen att det inte framkommit ordentligt i debatten vad dagens val till Svenska kyrkan handlar om. Ardin är författare och diakon i Equmeniakyrkan samt aktiv i Socialdemokraterna, närmare bestämt i sidoorganisationen Tro och Solidaritet i vars verkställande utskott hon är invald, samt medlem i Svenska kyrkan

Ardin menar att valet inte står mellan politiska och ”opolitiska” kandidater. Valet handlar om vi överhuvudtaget ska ha en demokratisk folkkyrka som är öppen för dialog, kristet samhällsansvar och internationell solidaritet menar Ardin.

På makroplanet skiljer sig inte inte denna formulering sig nämnvärt från det de andra nomineringsgrupperna säger sig stå för. När  Sverigedemokraternas kyrkopolitiska program läggs vid sidan av Ardins formuleringar och det socialdemokratiska kyrkopolitiska programmet blir likheterna uppenbara. Sverigedemokraterna menar att

Kyrkan ska vara öppen i mötet med främlingar men alltid utgå från klassisk kristen tro och inte tillfälliga politiska trender.

Församlingarna ska vara en diakonal kraft för de som lider nöd, alltifrån fattigpensionärer till kvinnor i hedersförtryck.

Den socialdemokratiska kyrkopolitiken har i likhet med Sverigedemokraternas beslutats av respektive partistyrelse varför då kopplingen till de respektive partierna blir ofrånkomlig.

Men på detaljnivå, i praktiken, så driver Socialdemokraterna fler frågor än endast den politiska teologiska tolkningen, att ta bort den så kallade väjningsmöjligheten för prästvigda inför vigande av HBTQI+ – personer.

Ulla Löfven, kandidat till kyrkomötet på plats sex i Stockholms stift var explicit inför förra kyrkovalet i en intervju i AiP. Där menade Löfven att det inte förelåg någon skillnad mellan socialdemokraterna i kyrkovalet och till riksdagen. Detta framgår genom att socialdemokraterna i valet till Svenska kyrkan driver även arbetsmiljöfrågor. Löfven har även drivit igenom att politisk representation skall finnas vid chefstillsättningar och driver idag att chefer inte nödvändigtvis behöver vara skolade teologer.

Ulla Löfven menar att

– Om det vore den kyrka som en del vill ha, att det bara är präster, biskopar och teologiskt skolade som får bestämma, då hade jag inte fått vara med om den tillsättningen. Nu kunde jag föra in frågor om hur de sökande såg på chefskap. Det kändes bra.

Detta är implicit samma linje som Anna Ardin, författare till boken “Politisk och profetisk diakoni” driver i dels boken, dels de föreläsningar hon har genomfört innan pandemin slog till i bland annat Stockholms stift riktat till präster vilket Ledarsidorna kunde rapportera om.

En idéburen organisation kan numera styras i sin teologiska och organisatoriska utveckling av en annan idéburen organisations värderingar. Både genom beslut i Kyrkomötet och vid chefstillsättningar.

Något som är föga känt är att Socialdemokraterna under denna mandatperiod även drivit frågan om en centraliserad lönehantering. Argumenten för att lyfta denna administrativa fråga från stiften är att en central lönehantering skulle bli mer kostnadseffektiv än idag då stiften svarar för de anställdas lönesättning, villkor och utbetalning. Med denna administrativa åtgärd möjliggörs för en centraliserad rekrytering av chefstjänster och prästvigda.

Med kontrollen av de anställda som en central löneadministration medger och en politisk intervention i rekryteringsprocessen samt vid tillsättningsbeslut av chefstjänster skapas goda förutsättningar för en politisk majoritet att politiskt och ideologiskt likrikta den svenska kyrkan.

I praktiken en lösning där en idéburen organisation leder en annan idéburen organisations utveckling.

Oavsett om den i framtiden blir dominerad av Socialdemokrater eller Sverigedemokrater i den politiska ledningen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se