Stefan Löfven och historieböckerna

Stefan Löfven / Remember Re Act. Pressbilder regeringen.se
  • Tisdag 14 Sep 2021 2021-09-14
E-post 394

Det finns inga skäl att misstro i detta fall privatpersonen Stefan Löfvens engagemang mot antisemitism när nu en knapp månad återstår innan Malmö-konferensen mot antisemitism går av stapeln. Där kommer Löfven med marginal befinna sig på rätt sida i framtidens historieböcker. Men vad avser statsministern samt inte minst partiordföranden Stefan Löfven så är det inte uteslutet att historien kommer placera honom någon annan stans. Oavsett vad han själv och kanske partiet i synnerhet kan ha för åsikter om det.

Antisemitismen i Sverige är påtaglig, det visar flertalet studier från Brottförebyggande rådet och då Forum för levande historia som grundades av den tidigare statsministern Göran Persson (S). 

Antisemitism är ett samlande begrepp för hat och fientlighet mot judar, med månghundraåriga rötter i Europa. Redan under medeltiden attackerades judar av kristna kyrkan. Förintelsen, folkmordet på över sex miljoner judar under andra världskriget, är det mest extrema uttrycket för antisemitism.

I Europa har judar utsatts för diskriminering och förföljelse under hundratals år. Kyrkan anklagade judarna för att ha mördat Jesus. 

Myten om en judisk världskonspiration är även idag central i antijudisk propaganda. Påståenden om att judar har en enorm makt över politik, banker och medier är vanliga.

En månad kvar till Remember ReAct i Malmö

 

Om en månad samlas representanter från åttio länder och internationella organisationer i Sverige för att delta vid Remember ReAct – Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, som regeringen tagit initiativ till. 

Regeringen markerar detta med en debattartikel i Aftonbladet där de avslutningsvis hävdar att

I dag är Malmö hem för många religioner och kulturer. Precis som i andra städer finns här antisemitism. Men det är inte antisemitismen som utmärker Malmö, utan modet och viljan att bekämpa den och andra former av rasism.

Denna linje är en logisk konsekvens av hur statsminister Stefan Löfven analyserade situationen för Malmös judar 2017 i en frågestund där riksdagsledamoten Boriana Åberg ställde frågan om hur statsmininstern såg på den tilltagande antisemitismen i Malmö och hur han skulle bemöta den.

Statsministern gav Sverigedemokraterna hela skulden för den tilltagande antisemitismen i det svenska samhället.  Även i Malmö.

Socialdemokraterna bär ett huvudansvar för Malmös utveckling

 

Malmö intar en särställning internationellt i dessa sammanhang. Flertalet amerikanska presidenter har uppmärksammat situationen för Malmös judar, bland annat genom att identifiera det tidigare kommunalrådet Illmar Reepalus, S, ansvar för de senaste decenniernas utveckling av situationen.

Men Reepalu är långt ifrån ensam om att antingen ge uttryck för antisemitiska värderingar eller legitimera sådana. Riksdagsledamöterna Hillevi Larsson (S) samt Jamal el Haij (S) har återkommande kommit att delta i manifestationer och demonstrationer med antisemitiska förtecken. 

Tro och Solidaritets förbundsstyrelseledamot Adrian Kaba lät 2013 på ledarplats i förbundets tidning ”Tro och politik” sprida antisemitiska värderingar. Även om Kaba tvingade lämna sina politiska uppdrag behöll han forbundsstyrelsens och medlemmarnas förtroende. Det var aldrig tal om att utesluta Kaba ur socialdemokraterna. Trots att det inträffade under Löfvens ordförandetid för partiet.

Tvärtom var Löfven delaktig i det regeringsbeslut där Tro och Solidaritets tidigare ordförande Peter Weiderud anställdes som kansliråd vid Utrikesdepartementet. Weiderud menade 2011 i en debattartikel på SVT Opinion att Socialdemokraterna kan tolerera bland annat homofobi bland muslimska medlemmar då dessa inte kommit lika långt i sin demokratiska mognadsprocess.

På samma sätt har SSU under deltagande i Första maj-tåg skanderat ”Krossa sionismen” vilket enligt IHRA är att ge uttryck för antisemitiska värderingar och åsikter. IHRA är International Holocaust Remembrance Alliance där Sverige under 2022 kommer inneha ordförandeposten.

Den antisemitism som präglar Malmö har som gemensam faktor att den har sitt ursprung i islamism i allmänhet och i synnerhet den som har sina rötter inom politiska partier till vänster om mitten. Trots detta ofrånkomliga faktum väljer statsmininstern att låta jämställa antisemitism, med dokumenterat mer än sex miljoner judar som gick under i Förintelsen, med det mer luddiga och vagt definierade islamofobi. En term som kommit att användas som slagträ av islamistiska miljöer. Men likväl bäddar statsministern in termen islamofobi i debattartikeln i Aftonbladet på ett sådant sätt att den jämställs med antisemitismen och dess historia.

I sammanhanget bäddas andra termen in, för att dra nytta av antisemitismen som begrepp, när statsministern pekar på att

Skräddarsydda åtgärdsprogram mot antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi och rasism mot samer ska tas fram

(Red:s fetmarkering)

Detta för med sig konsekvenser. Att opinionsbildare som Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil kan tolkas som att det som dessa två menar att den kritik som Göteborgs tidigare kommunalråd Ann-Sofie Hermansson framfört istället blir straffbar islamofobi. Detta genom den process de driver om förtal, som drivs som en form av “lawfare”, i domstol. Hovrättsförhandlingarna är nyligen avslutade och dom beräknas komma inom ett par veckor. Hermansson friades tidigare i tingsrätten.

Miljöer där islamistiska organisationer och nätverk som det Muslimska brödraskapet använder sig av islamofobi som term för att undvika granskning och kritik. Islamism är inte islam i sig utan en post-marxistisk tillämpning med rötter i nazismen som använder sig av religionen som legitimitet och skydd.

Det finns inga skäl att misstro i detta fall privatpersonen Stefan Löfvens engagemang mot antisemitism. Där kommer han med marginal befinna sig på rätt sida i framtidens historieböcker.

Men vad avser statsmininistern Stefan Löfven samt inte minst partiordföranden och partimedlemmen Stefan Löfven så är det inte uteslutet att historien kommer placera honom någon annan stans.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se