Sveriges evakuering dominerad av oreda – Tolkar och journalister lämnades kvar

Kabul International Airport / UD. Foto Jim Kelly on Flickr samt pressbild.
  • Fredag 3 Sep 2021 2021-09-03
E-post 1347

Såväl Utrikesdepartementet, utrikesminister Ann Linde som media tecknar bilden av en lyckosam evakuering av Kabul. Men när nu de evakuerade vartefter anländer Sverige visar det sig att få eller ett försumbart antal tillhör de prioriterade grupper som Sverige angett. Tvärtom lämnades tolkar, journalister och försvarare av mänskliga rättigheter bakom trots garantier från utrikesministern om motsatsen.

Magda Gad, på plats i Kabul, uppgav i Expressen att evakueringen av svenskar eller sådana med svensk anknytning från Afghanistan skett under kontrollerade former och strikta säkerhet-s och bakgrundskontroller utfördes. När nu de mer än 1 000 evakuerade landat på svensk mark framkommer en annan historia vartefter identiteterna på dessa börjar försöka fastställas och Migrationsverket skall försöka bringa någon form av ordning i det som Utrikesdepartementet levererat.

Faksimil Expressens chat med krigskorrespondenten Magda Gad.

 

Evakueringen av svenska medborgare, journalister, MR-försvarare och andra med skyddsbehov från Afghanistan visar sig ha präglats av kaos och starka motsättningar inom Utrikesdepartementet som en öppen motsättning mellan olika fraktioner av politiskt tillsatta tjänstemän som har olika intressen att bevaka eller skydda. Vissa ville att allt skulle gå rätt till, andra var mer intresserade att sopa igen spåren efter egna tidigare misstag. Detta uppger flera av varandra oberoende källor på Migrationsverket och Utrikesdepartementet till Ledarsidorna.

De som skulle evakueras delades in i fyra kategorier när det stod klart att Kabul skulle falla. Som Ledarsidorna och Aftonbladet har rapporterat tidigare motsatte sig några få centrala högre tjänstemänn på UD, några av de högre tjänstemän som ingår i ”Dirty Dozen” (de som i formella termer anställda på UD som tjänstemän men som i realtieten är lojala partifunktionärer). Dessa förvägrade bland annat konsekvent ambassaden att ens börja planlägga en evakuering trots att ambassaden redan i juli såg i vilken riktning som händelseutvecklingen gick vilket Aftonbladet tidigare kunnat rapportera.

De kategorier som organiserades var

  • Den så kallade ”svensklistan”, det vill säga svenska medborgare samt sådana med permanent elller tillfälligt uppehållstillstånd. De senare två grupper personer som har fått asyl av skydddsskäl men trotsat UD:s reserekommendationer och uppmaningar och rest till sitt ursprungsland trots hotbilden.
  • Tolkar
  • Försvarare av mänskliga rättigheter (MR)
  • Vissa journalister

Evakueringen skedde genom ett antal bussar till Kabuls flygplats.

Från UD uppstod tidigt bråk mellan olika fraktioner av politiskt tillsatta tjänstemän om alla kategorier skulle evakueras tillsammans i samma transport eller inte samt hur urvalet skulle ske. 

Relaterat: Kaos och öppna gräl på UD när “Dirty Dozen” sopar igen spåren

Andra länder evakuerade MR-kategorin, tolkar och och journalister separat och med prioritet. Detta för att underlätta passering förbi talibanernas vägspärrar och för att kunna undvika kaos samt mot bakgrund av att  de med nationella resehandlingar som hade möjlighet att ta sig ut lättare och kunde få konsulär hjälp senare. 

De politiskt tillsatta högre tjänstemännen, flera tillhörande Dirty Dozen och placerade på både UD och justitiedepartementet,  vägrade bl.a med hänvisning till att “det inte skulle framstå som bra”, “att det kunde uppfattas som rasistiskt” samt det faktum att det är valår och fick till slut genom UD:s ledning igenom sin vilja.

En fråga som opinionsbildaren och journalisten Merit Wager tidigt ställde sig var om Sverige verkligen hade kontroll på evakueringen ser ut att ha fått sitt svar nu.

Konsekvensen blev att ”svensklistan”, de med svenska resehandlingar och de som på plats antingen ”hyrt” eller köpt förfalskade handlingar eller kommit över äkta handlingar tillhörande en annan person trängde ut de med reella skyddsbehov.  Denna grupp kompletterades med personer med svenska resehandlingar som medvetet trotsat reserekommendationerna genom att åka till Afghanistan på föräldraledighet eller semester trots UD:s explicita avrådan. Personalen i Kabul och på flygplatsen var heller inte utbildade för att skilja på äkta och falska resehandlingar och de uppgivna identiteterna uppges vara osäkra.

Ambassadpersonalen och den personal som på plats skulle kontrollera de med svenska resehandlingar hade med andra ord ingen möjlighet att avgöra, trots försök, om identiteten var korrekt och korresponderade med handlingarna utan släppte igenom dessa enligt UD:s instruktioner givna på distans från tidigare nämnda partifunktionärer.

Resultatet blev att utav omkring 1 200 totalt evakuerade utgjorde endast uppskattningsvis 40 till 50 personer ur de skyddsvärda grupperna, omkring en tredjedel bedöms sakna alla former av papper och övriga med hävdade identiteter som fortfarande ingen med säkerhet vet om det är den i Sverige uppgivna identiteten alternativt om de uppvisat hyrda, stulna eller lånade handlingar.

En källa på Migrationsverket hänvisade dessutom under gårdagen till sin egen officiellt publicerade statistik, att över 90 procent av flyktingarna från Afghanistan regelmässigt saknar eller har bristfälliga identitets- och resehandlingar. Något som inte skiljde sig nämnvärt under evakueringen.

 

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se