Sveriges Radio genomför politisk kartläggning av präster inför kyrkovalet

SR P4 Göteborg / Svenska kyrkan. Montage.
  • Måndag 6 Sep 2021 2021-09-06
E-post 806

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar folkbokförda i Sverige som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att den Svenska kyrkan ska gå. Det finns bland annat krav på att nya präster i framtiden måste viga samkönade par. Inför valet har Sveriges Radio p4 påbörjat en politisk kartläggning av präster som tjänstgör i Göteborgs och Skara stift.

Enligt Socialdemokraterna och gruppledaren i kyrkomötet, Jesper Eneroth, är det en rättighet, inte bara för samkönade par att få vigas i Svenska kyrkan, utan också att inte behöva möta präster som står för en annan äktenskapssyn. Det framkom i en debatt i Sveriges Radio den 19 augusti i år.

– Alla som möter kyrkan ska mötas med kärlek och respekt, sade Eneroth som pressades av programledaren på om S vill att de präster som av teologiska skäl inte kan viga samkönade par ska få sparken, något han undvek att svara på.

– För att bli präst i dag så måste man acceptera att viga alla, det är det förslag vi lagt på bordet.

Jesper Eneroth är även vice ordförande i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Relaterat: Essä – Så inflytelserika är Tro och Solidaritet

Ur Socialdemokraternas valmanifest inför kyrkovalet framgår att

Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen för att bli jämställd och ickediskriminerande finns det fortfarande utmaningar. Det finns präster som inte vill arbeta med kvinnliga kollegor eller viga HBTQ-personer. Detta är för oss en förlegad och omodern hållning. Vår målsättning är att alla präster i Svenska kyrkan ska vilja viga samkönade par och vi är beredda att vidta nödvändiga åtgärder i arbetet mot diskriminering.

(Red:s fetmarkering)

I kyrkomötet finns idag en majoritet för denna typ av reform och även de flesta präster är idag utförare och bejakare av samkönade äktenskap. De invändningar som finns kommer från teologer, även sådana som stödjer samkönade äktenskap som menar att detta är en fråga för en teologisk och ekumenisk diskussion, ingenting för politiken att lägga sig i.

Även om SR programledare Henrik Torehammar pressar Eneroth på ett svar om på om de präster som vägrar viga samkönade par kommer avkragas, eller skiljas från sitt ämbete, bör det inte ses som uteslutet att dessa kan komma uppleva en hårdnande attityd från arbetsgivaren.

Frågan är inte längre en teologisk eller ekumenisk fråga. Den är genom bland annat socialdemokraternas olika initiativ kommit att bli rent politisk.

Socialdemokraterna har sedan kyrkovalet 2013 drivit på för ett politiskt infytande vid chefs- och tjänstetillsättningar. Detta är Ulla Löfven, statsminister Stefan Löfvens hustru, explicit med i en intervju i Aktuellt i Politiken 2017. Ulla Löfven förstärker detta i intervjun med att

– Röstar man på Socialdemokraterna i kyrkovalet då vet man vad det är för värderingar.

Konsekvensen av den form av påverkan som Löfven drivit igenom i Stockholms stift är att det möjlggjort för även en politisk likriktning av chefer och teologer. En inte orimlig slutsats är att motståndare till samkönade vigslar, eller de som förespråkar en samvetsklausul även om de bejakar samkönade äktenskap kommer sorteras ut i rekryteringsprocessen på ett tidigt stadium om deras åsikter blir kända i bredare kretsar.

Relaterat: Vem är Ulla Löfven?

Socialdemokraterna får nu hjälp från oväntat håll för denna form av kartläggning och åsiktsregistrering.  Sveriges Radio Göteborg skickade den andra september ut vad de själva kallar en enkät men vad som i praktiken är en åsiktskartläggning nedbrutet på enskild prästvigd i stiftet. En kartläggning som inte på något sätt heller är anonymiserad utan där varje präst uppmanas till att motivera sitt ställningstagande.

De frågor som SR P4 (P4 Göteborg, P4 Skaraborg, P4 Sjuhärad och P4 Väst) ställt till samtliga verksamma präster i Göteborgs och Skara stift. var, utöver att respondenten avkrävdes namn, församling samt pastorat

1, Kan du som präst tänka dig att viga samkönade par? (JA eller NEJ)

2, Att eventuellt ta bort samvetsklausulen (väjningsrätten) är något som diskuteras just nu. Vill du som präst ha klausulen (väjningsrätten) kvar? (JA eller NEJ)

samt att den tillfrågade skulle motivera sina svar.

Trots att det är frivilligt att svara för varje enskild är även ett icke inskickat svar en signal till stiftet att en utredning kan behöva göras om var den enskilde står i en religiös fråga som politiserats. Och därmed leda till en exkludering i rekryteringsprocesserna till chefstjänster i enlighet med de reformer Ulla Löfven drivit igenom i Stockholms stift.

De jurister, såväl erfarna domare som meriterade advokater, som Ledarsidorna var i kontakt med under söndagen var eniga i det djupt stötande och olämpliga i Sveriges Radios agerande. Den oenighet som fanns var om Sveriges Radios åsiktsregister är olagligt eller inte i den form som frågorna utformades och den följande bearbetningen.

Den åsiktsregistrering som Sveriges Radio nu genomför behöver inte vara direkt olaglig då varje respondent frivilligt skickat in sitt svar. Men, givet hur Sveriges Radio sedan hanterar svaren och om de som svarat från vad en majoritet i kyrkomötet anser kunna vara avvikande politiskt kan detta register bli olagligt.

I synnerhet om de präster som givit inte inkommit med svar eller svarat avvikande från den politiska linjen eller otydligt som sammanfattas, delges andra parter och där de enskilda riskerar att framställas som avvikande, opålitliga eller klandervärda i socialdemokrater som Jesper Eneroths, Ulla Löfvens eller andras ögon.

Relaterat: Identitetspolitk i fokus för socialdemokraterna i kyrkovalet

 

Åsiktsregistrering

Åsiktsregistrering i form av anteckning om medborgare i allmänt register får i Sverige enligt 2 kap 3 § regeringsformen sedan 1975 ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.

Politisk åsiktsregistrering förbjöds för myndigheter i och med 1969 års grundlagsreform, men Säkerhetspolisen (Säpo) kringgick förbudet genom att föra "arbetsanteckningar" med uppgifter som inte kunde föras in i Säpos register (till exempel de som prenumererade på vissa tidningar eller som var medlemmar i VPK eller anhängare av FNL).

2006 fälldes Sverige för åsiktsregistrering i en dom i Europadomstolen.

 

 

NITEK Publicism som driver Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Som prenumerant och premiumkund kan du ta del av poddar och hela nyhetsarkivet med över 3 000 artiklar samt extra källmaterial, ofta unikt och som inte publiceras i annan media..

För prenumeranter kan Ledarsidorna i extramaterialet idag delge det e-postmeddelande som gick ut från SR P4 Göteborg som innebär en politisk åsiktsregistrering.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se