SVT och Polisen – Olika frihetsgrader i debatten

Ordmoln "Värdegrund".
  • Söndag 5 Sep 2021 2021-09-05
E-post 297

Medierna i P1 följer i det senaste avsnittet upp turerna kring SVT programledare Carina Bergfeldt. Regelverket är tydligt i SVT fall och motsvarande regelverk finns inom annan statlig verksamhet. Som polisen. Som gör en helt annan tolkning av hur medarbetare vid en offentligt finansierad verksamhet kan och skall agera i och utanför tjänsten.

Reaktionerna på programledaren och SVT-journalisten Carina Bergfeldts olika engagemang utanför arbetsplatsen har varit lika kraftiga som delade.

Inledningsvis menade att SVT sett mellan fingrarna för hennes insamling till Svenska Afghanistankomittén. I det senaste avsnittet av Medierna i P1 slår cheferna tillbaka.

– Vi ser inte mellan fingrarna. Det är en medarbetare som betett sig olämpligt och som själv vet om det, säger Anne Lagercrantz, divisionschef för SVT Nyheter i Medierna i P1.

Carina Bergfeldt har nu fått sina arbetsuppgifter och sitt mandat som journalist begränsat av arbetsgivaren. Carina Bergfeldt svarar när Aftonbladet söker henne för en kommentar att hon hänvisar till det inlägg hon gjorde på Instagram den 24 augusti. I detta inlägg menar hon att 

Jag har ingen avsikt att bli influencer.

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

Ett inlägg delat av Carina Bergfeldt (@cbergfeldt)

Något som dock Jonna Sima, Aftonbladet, menar är att hon är när hon nu tar Bergfeldt i försvar i en ledare tidigare i veckan. Sima menar att 

Hon är SVT:s just nu största tv-profil – men också en influencer.

Sima har stöd för sin uppfattning av Anders Lindberg, chefredaktör för Ledarredaktionen.

SVT interna regelverk styrs av sändningstillståndet som stadgar att

Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. 

Det finns därmed få eller inga öppningar för vare sig Bergfeldt eller Aftonbladets ledarredaktion att göra någon annan tolkning än SVT Nyheters divisionschef Anne Lagercrantz.

Samma regelverk – annan tolkning

 

Samma explicita regelverk som styr SVT:s medarbetare, men upphöjt till en förordning gäller för anställda inom polismyndigheten. Detta omsätts i den värdegrund som reglerar polisers agerande. I polisens värdegrund framgår följande:

Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Uppdraget styr vad vi ska göra, medan värdegrunden vägleder oss i hur vi ska utföra uppdraget och utveckla verksamheten.

Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara:

  • Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.
  • Effektiva – för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling.
  • Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande.

I polisens fall är fortfarande inte polisinspektören Nadim Ghazales medverkan i den offentliga debatten helt avslutad. Ghazale erhöll stort beröm för sin medverkan i Sommar i P1 men kom i efterhand att kritiseras för sitt uttalande om att svenskar var födda med silversked i mun men inte minst hans agerande under pseudonym på Twitter. På Twitter gav Ghazale uttryck för antisemitiska åsikter, enligt IHRA definitioner, när han menade att staten Israel var att jämställa med Islamiska staten och cancer.

Relaterat: Yttrandefriheten omfattar även poliser men med omdöme

Ghazale, som idag har lämnat sociala medier, har dock till skillnad från Carina Bergfeldt myndighetens stöd:

“Det är en svår balansgång att vara polis och en offentlig person, men han har definitivt mitt stöd”, säger Stefan Gustafsson, biträdande lokalpolisområdeschef i Borås till SR P4 Sjuhärad.

Det vill säga, polismyndigheten menar att en polisansälld kan ge uttryck för antisemitiska åsikter och liknande retoriska modeller utan repressalier. Att det som Ghazale uttryckt ligger inom ramen för en polisanställds roll samt att det även har stöd av  polismyndighetens värdegrund. Att respektera alla människors lika värde och att vara stödjande.

Ledarsidornas källor inom polisen vittnar om samma stöd för Ghazale från polisledningen som från Ghazales närmaste chef, Stefan Gustafsson. Befäl på högre nivåer menar att hans roll som “mångfaldspolis” är ovärderlig och motiverar en positiv särbehandling samt att polisen därmed kan se mellan fingrarna på det som skett och de värderingar som Ghazale kommunicerar i andra sammanhang.

Att jämställa staten Israel med den Islamiska staten.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se