Tyskland och Europa vid ett vägskäl – Ökade elpriser riskerar framtida tillväxt

Ratcliffe-on-Soar Power Station, Storbritannien. Foto: Wikipedia.
  • Måndag 27 Sep 2021 2021-09-27
E-post 493

Utgången av det tyska valet till Förbundsdagen är fortfarande osäkert. Lika osäker är framtiden för den tyska industrins villkor med idag skenande elpriser. Elpriser som inte bara påverkar industrier utan slår direkt på de tyska hushållens ekonomi och politiska sympatier. Något som inte rapporterats av svensk media.

De europeiska elkraftpriserna har överstigit alla tidigare nivåer beroende på en rad olika faktorer under de senaste veckorna, allt från stigande råvaru- och koldioxidpriser till låg vindproduktion. Det finns idag inga tecken på att ökningen skulle mattas av utan tvärtom, att nervositeten och de höga prisnivåerna på energimarknaderna sannolikt kommer att bestå under hela vintern.

De tyska koldioxidutsläppen från elproduktion ökade under första halvåret 2021 med en fjärdedel, eller 21 miljoner ton, enligt tyska tankesmedjan Agora Energiewende vilket rapporterats av Reuters tidigare. Gaseldade kraftverk ökade med 15%, kolkraftverk med 36%och kraftkolsverk med 44%.

Experter säger att det beror på att Tysklands ekonomi växer mer än tidigare beräknat i sin återhämtning efter den tillbakagång som Covid-19 har inneburit. 

“Sammantaget är återhämtningen i efterfrågan överlägset den viktigaste faktorn bakom ökningen av produktionen av fossila bränslen”, säger en tysk energianalytiker.

Men ökningen berodde också på bristen på vind, det kraftslag som Tyskland har fokuserat på inom ramen för den tyska energiomställningen. Vinden producerade bara 46,8 terawattimmar under de första sex månaderna 2021, vilket är mer än en fjärdedel mindre än de 59,4 TWh de producerade under första halvåret 2020. Även havsbaserad vindproduktion sjönk med 16%till 11,7 TWh under perioden.

Dyr – och osäker – utfasning av kolkraft

 

Tyskland har antagit en utfasningslagstiftning för att avsluta kolkraftsproduktion senast 2038 och enades 2020 om ett avstängningsschema för enskilda brunkolkraftverk samt ersättningsbetalningar till operatörer.

Kolutfasningslagen anger färdplanen och tidtabell för att stänga av landets kvarvarande kolkraftkapacitet. Lagen skiljer tydligt villkoren för brunkol och stenkol. En utfasning av brunkol har större inverkan på gruvregioner och arbetare än en utfasning av stenkol. Tysklands sista stenkolgruva stängdes 2018.

Så här långt, vilket även präglat den tyska valrörelsen men inte kommenterats av svensk media i någon mening, är Tyskland direkt beroende av kolkraftproduktion för överskådlig tid, trots satsningarna på alternativa energikällor. Flera av de politiska partierna, bland annat vänsterpartiet Die Linke samt miljöpartiet Die Grüne driver på för en ännu snabbare utfasning och anger 2030 som måldatum. 

Att lägga till så mycket som 12 gigawatt gaseldade kraftvärme- och kraftvärmeverk till en blandning av förnybara energikällor skulle hjälpa landet att ersätta befintliga kolanläggningar år 2030, enligt en färsk rapport som upprättats.

Europa hämtar sin energi från olika källor, naturgas står för cirka 20% av den tillgången. Enskilda länder är mer beroende av det än andra; Tyskland, till exempel, använder den för att värma cirka hälften av hushållen.

Pressen uppåt på gaspriserna har till stor del orsakats av vädret. Den senaste europeiska vintern var ovanligt kall och tömde lagren av lagrad naturgas. Normalt skulle detta fyllas på under våren och sommaren som förberedelse för nästa vinter, men av de kallaste aprilmånaderna på två decennier slog sedan hårt på uppbyggnaden av ytterligare lager. Detta slår igenom på hushållens ekonomi där en ökning på mer än tio procent det kommande året.

Omvärlden beroende av Ryssland

 

Detta moment förstärks av Rysslands gasexporterande monopolföretag Gazprom. Gazprom, som tillhandahåller cirka en tredjedel av all Europas naturgas, har i år bestämt att vägra öka utbudet på naturgas avsedda för spotmarknader, där naturgas köps när behovet uppstår. Ryssland menar att de har sina egna behov att fylla innan en ökning av exporten till Europa kan komma ifråga och ser hellre att Europa förbinder sig till mer långsiktiga terminer istället.

Gasleveranserna begränsas även av att Nordstream 2, som skall öka den ryska överföringskapaciteten försenats av bland annat USA:s sanktioner mot projektet samt det motstånd mot projektet som finns inom EU.

Tyskland och Storbritanniens problem kommer på sikt Sveriges problem. I synnerhet i elområde tre och fyra som ligger närmast kontitenten. Där tillgången på el redan idag är så pass begränsad att nyetableringar av industrier försvårats eller är omöjliga.

Även Storbritannien, vars elmarknad inom kort kommer att ingå i den nordiska elbörsen Nordpool, dras med höga elpriser baserat på en dyr energimix varför den än så länge billiga svenska produktionen kommer påverkas. En elproduktion som idag dessutom gjorts dyrare då regeringens energiöverenskommelse, som i huvudsak kom att dikteras av Miljöpartiet och EU innebar att 1 700 små vattenkraftverks skall rivas eller läggas ner något som förstärker den svenska elbristen och osäkerheten kring den svenska elförsörjningssäkerheten efter att ytterligare kärnkraftverk lagts ner.

Relaterat: Rosenbad och Bryssel ansvarar för de höga svenska elpriserna

Skulle även Tyskland ansluta sig till Nordpool kommer Sverige i allmänhet och hushållen i synnerhet behöva vänja sig vid energipriser som riskerar att bli minst dubbelt så höga som idag.

Om elen ens räcker till.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se