Analys: Underskatta aldrig socialdemokratin

Socialdemokraterna / Tobias Baudin. Pressbild. Montage.
  • Onsdag 13 Okt 2021 2021-10-13
E-post 359

Även om nomineringen av Tobias Baudin till socialdemokraternas partisekreterare kom överraskande har hans namn nämnts flyktigt i förhandsspekulationerna. Men sett till att han nominerats och kommer väljas vid partikongressen samt det idag minimala läckaget från partiet så tyder det mesta på att Socialdemokraterna nu samlar sig efter ett decennium av röra och interna slitningar. Partiet går in i en ny fas. Både politiskt och organisatoriskt.

Tobias Baudin, idag ordförande för fackförbundet Kommunal, föreslås av socialdemokraternas valberedning att bli ny partisekreterare efter Lena Rådström Baastad som avgår vid partikongressen i Göteborg den 3-7 november. För snart två veckor sedan föreslog valberedningen att finansminister Magdalena Andersson ska ta över efter  Stefan Löfven.

Baudin menade bland annat vid pressträffen när han presenterades att

-Jag ska ta debatten med den mörkblåa konservativa högern där Moderaterna och Sverigedemokraterna låter alltmer lika. Konflikten är hård, det är många som vill backa in i framtiden. Det blir en stentuff match men vi ska vinna valet.

Tobias Baudin valdes till Kommunals förbundsordförande vid förbundets kongress 2016. Utöver sitt engagemang i Kommunal har Tobias Baudin också varit vice ordförande på LO.

Valet av Baudin som partisekreterare kom överraskande även om hans namn nämndes som ett möjligt alternativ vid flera tillfällen. Med Baudin får Socialdemokraterna en kompetent organisatör samt en erfaren valledare. Kommunals bidrag till socialdemokratiska valframgångar vid samtliga val kan inte underskattas och det var framför allt Kommunal som bäddade för att Stefan Löfven kunde göra så pass bra valrörelser som han ändå gjorde vid valen 2014 och inte minst 2018. 

Det var bland annat, eller kanske främst, att abortfrågan lyftes in i valrörelsen 2018 som bäddade för detta. Kommunal är ett kvinnodominerat fackförbund där många medlemmar stod och vägde att rösta på Sverigedemokraterna i valet 2018 men när Socialdemokraterna och Kommunal kunde kasta in abortfrågan i valrörelsen och peka på den då rådande sverigedemokratiska skrivningen i sitt partiprogram vände opinionsvinden till Löfvens fördel.

Det som kan vara av intresse att bevaka är om LO:s valledare, Johan Ulvenlöv, följer med. Ulvenlöv har stått Baudin nära och var den politiske tjänsteman som byggde upp Socialdemokraternas nätverk Netroots. Nätverket som arbetade med opinionsbildning på sociala medier. Ulvenlöv har fått ett antal branchutmärkelser för sin skicklighet inom PR och opinionsbildning.

Valet av Baudin markerar även ett vägval för socialdemokraterna som ser ut att stärka banden till sina rötter, fackföreningsrörelsen, och bryter därmed den mer identitetspolitiska färdriktning som partiet haft sedan 2007 då Mona Sahlin tillträdde som ordförande. Med valet av Baudin vädras slutligen även arvet efter Carin Jämtin ut. Lena Rådström Baastad var i huvudsak Jämtins val, inte vad partiet behövde.

Värt att notera i citatet från pressträffen är att Baudin lägger sig inte i samma retoriska modell som sin företrädare eller som Stefan Löfven. Baudin betecknar oppositionen som ”mörkblå” och inte som bland annat regeringspartnerns språkrör ”blåbrun” eller som Stefan Löfven som betecknar Sverigedemokraterna som rasistiskt. Baudin är väl medveten, smärtsamt, om hur nära många av LO:s medlemmar ligger i att byta partisympati till Sverigedemokraterna till förmån för Socialdemokraterna.

Baudin väljer från början en väg där han till skillnad från hans företrädare och inte minst Stefan Löfven inte ser ut att vilja nazist-, idiot- eller omyndigförklara 20 procent av väljarkåren.

Mer rätt än fel

 

Per Gudmundson, Bulletin, har tidigare varnat oppositionen för att Socialdemokraterna nu ser ut att göra allt mer rätt. Och det är svårt att inte stämma in i den analysen. Från att ha gjort det mesta fel under Löfvens ledarskap ser partiet ut att samla sig och strama upp organisation och politik. Något som om inte Tro och Solidaritets ordförande Sara Kukka Salam ger implicit uttryck för.

Tro och Solidaritet står i begrepp att förlora sin ständiga inadjungering i det Verkställande utskottet. Sara Kukka Salam har, enligt egen utsago, försökt sätta sig i dialog med partiet för att undgå detta men menar att partiet slutit sig. Att de har gått in i en bunker.

Denna observation kan sägas nu gälla i praktiken hela partiledningen och dess kanslier. Partiet har slutit sig och normalt pratglada källor har idag ingenting att berätta längre. Information om korridorsamtal sipprar inte längre ut från partiet där det mesta numera omgärdas av hård sekretess och hålls i snäva, pålitliga, kretsar. Läckage är, om de förekommer, noga planerade.

Det kan inte uteslutas att valet av Magdalena Andersson var villkorat. Från Anderssons sida. 

Andersson har tidigare, för flera år sedan, i förbifarten i ett mer privat sammanhang nämnt att hon vid den tidpunkten kunde tänka sig att efterträda Löfven som statsminister men att hon var helt ointresserad av att ta över ett så pass trasigt parti. Under försommaren 2021 har dock något hänt som innebar att en majoritet i VU gav Andersson  i praktiken fria händer med partiet bara hon accepterade att bli dess ordförande.

Vad som var den utlösande faktorn finns det idag bara lösa uppgifter om men partiet vek sig för Anderssons krav varför utnämningen av Baudin är fullt ut logisk. Baudins prestationsnivå är omvittnat hög och han är även känd för att kunna fatta obekväma beslut om det krävs.

Andersson har dessutom en helt annan krets av informella rådgivare runt sig där den tidigare statsministern Göran Persson nu återigen finns med. Persson har hållit en lägre profil sedan han själv avgick och har bara sporadiskt återfunnits i denna krets men har med Anderssons och Perssons gemensamma historia nu gjort entré i denna trängre krets av “silverryggar” igen. Silverryggar med lång erfarenhet från partiets olika faser där flertalet haft framträdande positioner men att deras roll idag är okänd för de flesta.

Dessa verkar sedan Andersson nominerades allt oftare men utan att synas. Som krishanterare, mentorer eller som mer allmänna bollplank.

En uppstramning av kulturen kring ledningen samt en både pågående och i allra högsta grad även förestående utstädning av mindre lyckade rådgivare och medarbetare blev resultatet. Att näringsminister Ibrahim Baylan nu lämnar är bara ett av fler exempel där än fler väntar. Andersson har ett kort tålamod med underpresterare som är mer intresserade av politiskt spel. Hennes temperament och starka vilja är väl känt i trängre kretsar.

Pratmakare göre sig icke längre besvär.

Från ett decennium med ett parti som inte bara uppvisat ett självskadebeteende väntar nu en konsolidering och uppryckning under duon Andersson – Baudin. Och för att citera Bulletins Per Gudmundson igen: 

Nu gör Socialdemokraterna det mesta rätt.

Läggs detta citat bredvid Sverigedemokraternas Richard Jomshoff, där han pekar på att man aldrig skall underskatta ett socialdemokratiskt valmaskineri när nu valmaskineriet självt i form av Baudin kliver in i ledningen finns det all anledning för oppositionen att börja agera som opposition. Och genomföra samma uppryckning.

Annars kommer valrörelsen 2022 totalt domineras av ett parti som nu reser sig upp ur ett träsk av interna konflikter, nervositet samt identitetspolitik och samlar sig för ytterligare en mandatperiod i Rosenbad. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se