Assange och Broderskapsrörelsen – En kärlekshistoria

Julian Assange / Broderskap. Foto Wikipedia samt skärmavbild internet. Montage.
  • Måndag 4 Okt 2021 2021-10-04
E-post 327

Som ett led i produktionen av uppföljaren till “Islamismen i Sverige”, som nu fått sin titel “Ur askan – radikala rörelsers framväxt i Europa under efterkrigstiden” publiceras delar av kapitel vartefter de blivit källkontrollverade och klara. Delkapitlet om Julian Assange och Socialdemokraternas sidoorganisation Tro och Solidaritet är ett exempel på ett sådant då det är aktuellt med FHS studie om transnationell extremism. Boken är planerad för utgivning i skiftet mars/april 2022.

Försvarshögskolan fick i december 2019 i uppdrag av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brottsförebyggande rådet (Brå) att genomföra en studie om transnationella kopplingar till svenska extremistmiljöer. Detta innefattade att belysa kopplingar från utländska statliga och icke-statliga aktörer till samtliga av de tre svenska extremistmiljöerna – ideologiskt, operationellt samt finansiellt. 

Genom fokus på de svenska extremistmiljöernas transnationella kopplingar belyser studien “Gränslös extremism” ett tidigare outforskat område, vars perspektiv är nödvändigt för att förstå extremistmiljöernas förmåga, modus och utveckling. Studien undersöker dels hur de transnationella kopplingarna tar sig i uttryck, samt dels hur dessa skiljer sig åt mellan de olika extremistmiljöerna. 

Studien påvisar att de transnationella kopplingarna till respektive svensk extremistmiljö har en avgörande roll för miljöernas förmåga, modus och utveckling. 

Den radikalislamistiska miljön är i grunden en transnationell miljö som har utvecklats med händelser som delvis skett i omvärlden. Särskilt framträdande inom denna miljö är direktkommunikation med terrorgrupper, resande för att ansluta sig till terrorgrupper, deltagande i utländska träningsläger, samt attentatsplanering i samverkan med utländska aktörer. Därtill utmärker sig även den radikalislamistiska miljön avseende omfattningen av finansiering från utländska aktörer. Det finns även finansiella flöden från Sverige till likasinnade miljöer utomlands. 

Den radikalnationalistiska miljön har en tydligare nationell och nordisk dimension.

Den saknade länken

 

Men studien har en brist vilket inte är konstigt. Det saknas, vilket CATS konstaterat, relevant forskning och litteratur på de delar som omfattar de vänsterautonoma miljöerna. Utöver Jan Jämtes doktorsavhandling Antirasismens många ansikten (Umeå Universitet 2013) finns ingen forskning i egentlig mening på senare år. Det närmaste en kunskapsöversikt som finns tillgänglig är den nästan 20 år gamla statliga utredningen  Hotet från vänster (SOU 2002:91).

Det är hur framför allt avsaknaden av kunskap om hur de vänsterautonoma radikala och våldsbejakande grupperingarna har utvecklat ett interagerande med de radikalislamistiska nätverken. Interdepenser och relationer som inte är kända eller tidigare dokumenterade. Inte sällan har dessa även ett religiöst raster som i kombination med en postmarxistisk extrem ideologi skapar möjligheter för att dessa miljöer skall attraheras av varandra.

Julian Assange och Wikileaks ett exempel på hur den vänsterautonoma, delar av den radikalt religiösa och den anarkistiska miljön flyter samman helt opvåerkade av territoriella gränser. Inte sällan med ett tydligt syfte att påverka media och opinion.

Vem är, eller var, Julian Assange?

 

För den bredare allmänheten är Julian Assange, född i Australien 1971, känd som journalist och Wikileaks självklare frontperson. Assange var medlem i Wikileaks styrelse som bestod av nio medlemmar, och var talesman i media för organisationen. Han har också beskrivits som Wikileaks redaktör och grundare. Även om han inte använder den senare termen om sig själv, har han medgivit att han har den sista beslutanderätten i huruvida dokument skulle publiceras på webbplatsen där gruppens avslöjanden publicerades  och tillgängliggjordes.

Assange och Wikileaks kom att revolutionera det globala informationsflödet genom att systematiskt offentliggöra hemligstämplat material. I samarbete med olika medier har allt från korruption, tvivelaktiga bankaffärer till övergrepp i krig kunnat nå media och allmänhet.

Men Assange har även en annan historia som delvis återgivits av stiftelsen och tidskriften Expo. En historia med en från början stark koppling till både brittiska och svenska radikala eller religiösa kluster.

Assange och antisemitismen

 

I nummer två av Expo från 2011, redogör Expo:s Jonathan Lehman för Assange nära relation med den svenske medborgaren Israel Shamir. Shamir har, trots sitt namn, inga egentliga kopplingar idag till vare sig staten Israel eller judendom om man bortser från den explicita antisemitism som präglar honom och hans gärning. Shamir är sedan 2003 grekisk-ortodox.

Israel Shamir är född 1947 i Novosibirsk i dåvarande Sovjetunionen av enligt egen uppgift judiska föräldrar. Shamir flyttade till Israel 1969 och kom till Sverige 1984. Svensk medborgare blev han 1992. Under en period använde han sig av namnet Jöran Jermas men sedan 2005 är han folkbokförd i Sverige under namnet Adam Ermash. Israel Shamir titulerar sig själv i olika sammanhang som Mellanösternexpert.

2010 blev Israel Shamir kontaktperson för Wikileaks i Ryssland, vilket kritiserades av den ryske journalisten Julija Latynina. Shamir har senare uttryckt stöd för Belarus president Aleksander Lukasjenko som flera gånger omvalts i val som kritiserades av OSSE.

Shamir har under åren kommit att publicera sina åsikter och artiklar i bland annat

  • Den svenska vänstertidningen Mana, 
  • Det judiskamerikanska Tikkun Magazine (som anklagats för antisionism, Red:s anm),
  • Den norska dagstidningen Klassekampen, 
  • Den ryska dagstidningen Pravda, 
  • Den socialistiska veckotidningen Left Russia, 
  • Den kubanska tidskriften Granma, 
  • Den amerikanska progressiva webbtidskriften Counterpunch, 
  • Den ryska traditionalistiska nationalkommunistiska tidningen Zavtra samt 
  • Den amerikanska högerpopulistiska tidningen The Spotlight.

På sin egen hemsida har Shamir bland annat publicerat en artikel där han hävdar att den amerikanska regeringen utkämpar judarnas krig under inflytande av ZOG, Zionist Occupation Government, vilket är en känd antisemitisk tankemodell. Shamir har i andra sammanhang menat att det är varje kristens och muslims plikt att förneka Förintelsen.

Expo kunde senare under 2011, efter avslöjandet om Assange relation med Shamir återge hur Assange anklagat den engelska tidningen The private eye för att ingå i en judisk konspiration. 

The Private Eye redogjorde i ett nummer publicerat 2011 för ett telefonsamtal med Julian Assange där Assange var upprörd över en artikel om Israel Shamir. Enligt redaktörens kolumn ska Assange ha anklagat Private eye för att ingå i en internationell konspiration mot Wikileaks.  Assange ska ha även ha anklagat tidningen för att ingå i en konspiration ledd av judiska journalister. Enligt Assange leddes sammansvärjningen av två journalister från morgontidningen Guardian samt en tredje journalist från yttrandefrihetsorganisationen Index of censorship. 

Assange, Broderskap och Cage-rörelsen

 

Assange har även andra kopplingar till organisationer som indirekt kunde kopplas till bland annat Kreml men även till radikala islamistiska kretsar. En sådan organisation var Cage UK där Assange vid flera tillfällen uppträdde gemensamt med organisationens grundare Mozzam Begg, före detta Guantanamo-fånge. Cage UK har fått omfattande kritik då dess företrädare förespråkat ett globalt kalifat och inte velat ta avstånd från dödsstraff för apostasi och andra hanlingar som skulle vara kriminella i ett kalifat baserat på sharia-lagstiftning.

Cage UK var den organisation som 2010 gav ut en vitbok om den svensk-libanesiske svenske medborgaren Munir Awad som gripits tre gånger misstänkt för terrorbrott. Cage UK menade att Awad var utsatt för en islamofobisk och rasistiskt motiverad förföljelse. Awad kom, knappt ett halvår efter att Cage UK publicerat sin rapport om Awad, gripas och sedan dömas till 12 års fängelse för delaktigheterna i förberedelserna av försök till terrodåd riktat mot den danska tidningen Jyllandsposten.

Den brittiska Cage-rörelsens svenska kusinorganisationer är MMRK, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, Charta 2008 och i viss mån Svenska muslimer för fred och rättvisa. Dessa har historiskt, i varje fall på medlemsnivå, visat sig samarbeta med varandra över nationsgränserna.

Men hur kom då Julian Assange i kontakt med Socialdemokraternas sidoorganisation Broderskap (dagens Socialdemokrater för Tro och Solidaritet)?

Det var den dåvarande ordföranden för Broderskap, Peter Weiderud, idag  kansliråd vid utrikesdepartementet och ansvarig för interreligiös dialog, som tog kontakt med journalisten Johannes Wahlström. Wahström var då representant i Sverige för Wikileaks samtidigt som Israel Shamir var dess representant i Ryssland.  

Att Broderskaps kontakt skedde genom Wahlström framgår i de förhör som polisen genomförde efter det att Assange anklagats för våldtält av två kvinnor vid hans besök i Sverige.

Wahlström menar i förhöret som återges i häktningsprotokollet att

Eh, men, eh, tanken var att, eh, har för mig att han heter Peter Wiederud tror jag, han som är, var ansvarig där på Broderskapsrörelsen. Eh, han och … och jag och en journalist som heter Donald Boström, vi var de som eh, hade haft kan man säga alla de ursprungliga kontakterna med, dels med Julian men dels med de från Broderskap också.

Vad som inte framgått riktigt tydligt är att Johannes Wahlström är Israel Shamirs son. Samt att flera av Wahlströms reportage ligger nära hans fars i form av vinklingar och budskap.

I Ordfront magasin nr. 12/2005 publicerades Wahlströms uppmärksammade artikel “Israels regim styr svenska medier“, som handlade om den svenska medierapporteringen av Israel-Palestina-konflikten. Artikeln skapade stor debatt på kultursidor och bloggar och kritiserades av bland andra Svensk Israel-informations Lisa Abramowicz, historikerna Lars M. Andersson och Henrik Bachner, samt av forskaren docent Heléne Lööw som ansåg att artikeln innehöll “alla typer av element som återfinns inom klassisk antisemitisk konspirationsteori”.

Wahlström kom även att kritisera de åtgärder som vidtogs mot tidskriften Mana efter anklagelser om antisemitism på redaktionen och i tidskriften.Mana var en av de tidskrifter som hans far Israel Shamir publicerades i.

På senare tid har Wahlström framför allt arbetat på Aftonbladets kulturredaktion men har tidigare arbetat med bland annat Svenska Dagbladet och SVT.

Liknande tankegods i Tro och Solidaritet

 

Under denna period, från mitten på 00-talet och tio år framåt kom motsvarande tankegods att publiceras i  Tro och Solidaritets tidskrift ”Tro och Politik” på ledarplats av Adrian Kaba, fortfarande idag förbundsstyrelseledamot för sidoorganisationen. Partiet vidtog inte 2013, när den aktuella ledartexten och Kabas egna funderingar på sociala medier publicerades, några andra åtgärder än att uppmana Kaba att avsäga sig alla de uppdrag han hade i Malmö stad.

Ingen reste vid tiden några krav på partiinterna disciplinära åtgärder såsom uteslutning eller avsägelse av uppdrag. Ordförande för Tro och Solidaritet var, när detta inträffade Peter Weiderud. Partisekreterare vid den tiden var Carin Jämtin som hade ansvaret för de åtgärderna. Jämtin är även hon är medlem i Tro och Solidaritet samt anställde under sin tid som biståndsminister Peter Weiderud som politisk rådgivare vid UD.

Johannes Wahlström är medgrundare till International Middle East Media Centre tillsammans med palestiniern Ghassan Andoni. Andoni är även grundare till International Solidarity Movement som är liktydigt med BDS-rörelsen; Boycott, Disenvest, Sanctions riktat mot staten Israel. BDS-rörelsen har av Tysklands avgående förbundskansler Angela Merkel definierats som antisemitisk.

BDS-rörelsen har sina rötter, eller snarare förgreningar in i bland annat det Muslimska brödraskapets utlöpare av associerade men det är en annan historia som kommer återges och beskrivas med tidigare ej publicerade källor i ett senare avsnitt.

Detta kan ge en bild av hur den del av vänstern som präglas av en radikal postmarxism blandat med religion söker, och får, kontakt med andra transnationella radikala kluster och nätverk. Kluster och nätverk som trotsar inte bara nationsgränser utan även, för en yttre betraktare på avstånd, uppvisar ideologiska skillnader. Men dessa senare skillnader är inte större än att de kan överbryggas i kampen mot en gemensam fiende. I detta fall ett ett samlat västs kultur och livsstil samt ett kapitalistiskt USA med Israel vid sin sida.

För den som vill veta hur Broderskaparnas och Julian Assanges relation senare kom att utvecklas redogör förbundsstyrelseledamoten i Tro och Solidaritet och diakonen i Equmeniakyrkan Anna Ardin för sin bild och sina erfarenheter i sin bok ”I skuggan av Assange” (Bazar 2021). 

 

Ur askan Radikala rörelsers framväxt i Europa under efterkrigstiden

"Ur askan - Radikala rörelsers framväxt i Europa under efterkrigstiden" kommer bli en fristående uppföljare av "Islamismen i Sverige" av Johan Westerholm.

Boken kommer ges ut på eget förlag, Greycat, och är planerad till första tertialet 2022 i god tid innan riksdagsvalet 2022. Den kommer från början ges ut på minst tre språk. Utöver svenska även engelska och franska samt förhoppningsvis tyska som planen ser ut just nu. Detta då dessa språkområden omfattas av boken.

Precis som FHS studie rör sig boken tillsammans med dessa rörelsers framväxt över nationsgränser och ibland även mellan kontinenter.

Förhandsbeställning samt crowdfunding kommer finansiera projektet men först då manus och sättning är till 80 procent klart för att kunna garantera läsare och finansiärer leverans och att boken verkligen blir klar.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se