Hedin återfår vapen och vapenlicens – Förvaltningsrätten riktar skarp kritik mot polisen

  • Fredag 8 Okt 2021 2021-10-08
E-post 2005

Under gårdagen meddelade Förvaltningsrätten i Dalarna att Karl Hedin efter ett överklagande nu skall återfå sina vapen. Förvaltningsrättens motivering till beslutet är en svidande uppgörelse och skarp kritik mot inte bara Polismyndigheten utan även implicit en förstärkning av tingsrättens tidigare skoningslösa kritik mot åklagaren i jaktbrottsmålet.

Förvaltningsrätten upphävde under gårdagen Polismyndighetens beslut att omhänderta Karl Hedins skjutvapen med tillhörande ammunition samt tillståndsbevis. Domstolsbeslutet var oväntat då åklagare Lars Magnusson tidigare överklagat den friande domen i Västmanlands tingsrätt till Svea hovrätt.

Svea hovrätt, som beslutat att inte avgöra målet med en huvudförhandling utan istället basera sitt beslut på inlämnade handlingar och föregående band- och ljudupptagningar, har ännu inte kommunicerat sitt beslut. Det är dessutom för närvarande okänt när ett sådant domstolsutlag kan förväntas.

Inför Förvaltningsrätten yrkade Karl Hedin att förvaltningsrätten skulle undanröja polisens beslut om beslag av vapen, ammunition och tillstånd. Av Polismyndighetens skrivelse framgår emellertid att myndigheten vägrar att fatta beslut i frågan. 

Polismyndigheten anförde att något överklagbart beslut inte fattats i och med svarsskrivelsen den 16 juli 2021 och att överklagandet av Hedin till förvaltningsrätten borde avvisas. 

Förvaltningsrätten menar dock att Polismyndigheten argumenterar på ett sätt som inte kan tolkas annat än att myndigheten just fattat ett beslut. Genom att Polismyndigheten underlåtit att pröva frågan förnekas Hedin av Polismyndigheten med andra ord möjligheten att återfå sina vapen. 

Förvaltningsrätten menar sedan i motiveringen av sitt beslut att

Till skillnad från Polismyndigheten anser förvaltningsrätten att även sannolikheten för att den enskilde kommer att dömas för ett brott ska beaktas vid prövningen om den enskildes vapen ska omhändertas.

Förvaltningsrätten konstaterar att Västmanlands tingsrätt har frikänt Karl Hedin från de åtal som väckts mot honom. Oaktat den omständigheten att brottmålet mot Karl Hedin ännu inte slutligt avgjorts kan det, med hänsyn till vad som framkommer i domen från tingsrätten, inte längre anses sannolikt att Karl Hedins tillstånd att inneha vapen m.m. kommer att återkallas vid en slutlig prövning. Polismyndighetens beslut av den 28 juni 2019 att omhänderta Karl Hedins vapen, ammunition och tillståndsbevis ska därför upphävas. 

Den explicita kritiken från Förvaltningsdomstolen mot Polismyndighetens underlåtenhet att följa gällande regelverk för beslut är i praktiken förödande och spär på bilden av en rättsprocess där relationer och politiska åsikter i relation till Karl Hedin fått företräde för de regelverk och med vilken noggrannhet brott skall utredas och beivras.

Detta förstärks med Förvaltningsdomstolens analys av tingsrättens friande dom där Västmanlands tingsrätt i sitt domstolsbeslut menade att åklagarens bevisföring var så svag att Hedin hade friats även utan juridiskt biträde.

 

NITEK Publicism som driver Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad.Som prenumerant och premiumkund kan du ta del avpodden.

Som prenumerant får du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 3 000 artiklar.

Ur dagens artikels extramaterial finner prenumeranterna Förvaltningsdomstolens beslut i målet Karl Hedin vs Polismyndigheten.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se