Tro och Solidaritet mobiliserar genom att ta på sig offerkoftan

Socialdemokraterna / Tro och Solidaritet. Montage.
  • Torsdag 7 Okt 2021 2021-10-07
E-post 469

Inför Socialdemokrarernas kongress  har partistyrelsen lagt ett förslag att begränsa antalet ständigt inadjungerade i det verkställande utskottet till endast en sidoorganisation. Den enda sidoorganisation som fortsättningsvis, om partistyrelsens förslag vinner kongressens gillande, kommer vara ungdomsförbundet SSU. Detta har mötts av protester och en sidoororganisation, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, gör nu allt för att mobilisera sympatier bland ombuden.

Inför Socialdemokrarernas kongress på Svenska mässan  i Göteborg den den 3-7 november har partistyrelsen lagt ett förslag att begränsa antalet ständigt inadjungerade i det verkställande utskottet till endast en sidoorganisation. Den enda sidoorganisation som fortsättningsvis, om partistyrelsens förslag vinner kongressens gillande, kommer vara ungdomsförbundet SSU.

De övriga som för närvarande är ständigt inadjungerade, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, S-kvinnor, S-studenter samt S-HBTQ skulle förlora sin unika särbehandling. Bortsett från möjligen S-kvinnor representerar dessa sidoorganisationer endast små minoriteter inom partiet. Det argument som partistyrelsen menar väger tyngst är att det är orimligt att det verkställande utskottet, som genom en mer eller mindre permanent delegationsordning, skulle ha ledamöter som inte är valda av kongressen.

Protesterna mot denna nyordning, att ta ifrån den positiva särbehandling och särställningen från sidoorganisationer har framkallat en del protester från sidoroganisationerna. Starkast partiintern har dessa kommit från Tro och Solidaritet som nu ser ut att mobilisera inför kongressen om en knapp månad.

Inledningsvis försökte den politiske sekreteraren vid Tro och Solidaritet, Mattias Irving, tona ned förslaget som en majoritet av partistyrelsen står bakom. Irving menade i ett twitterinlägg att denna form av förslag skulle dyka upp med jämna mellanrum från partistyrelsen men att kongressen alltid röstade ner det. Ett direkt sakfel från Tro och Solidaritet då det är första gången som partistyrelsen lagt fram förslaget.

Tidigare har dessa förslag presenterats som motioner som kongressen behandlat, som senast 2013 då den partistyrelsens motdrag – orkestrerat av Carin Jämtin tillsammans med Peter Weiderud – blev att öka antalet inadjungerade med HBTQ-organisationen. Såväl Jämtin som Wejderud är tongivande medlemmar i Tro och Solidaritet där Wejderud, idag ansvarig för interreligiösa dialoger som opolitisk tjänsteman vid UD, är tidigare ordförande.

Wejderud anställdes till denna tjänst som kansliråd av den förre utrikesministern Margot Wallström.

Idag blåser andra politiska vindar inom partiet. Tro och Solidaritet ses av allt fler som en permanent belastning istället för den tillgång som kanske främst diakonen i Equmeniakyrkan och förbundsstyrelseledamoten i Tro och Solidaritet Anna Ardin argumenterar för. I en krönika, bakom betalvägg, i tidskriften ETC menar Ardin att sidoorganisationen är en stor tillgång för det verkställande utskottet och att de återkommande kunnat lotsa partiet rätt i svåra frågor.

Ardin ställer sig den retoriska frågan om när hon får dödförklara socialdemokratin. När en försvunnen inte avhörts på fem år förklaras hon död menar Ardin och följer upp med resonemanget om hur länge är det rimligt att vänta på ett parti som hon menar navigerat snett sedan 2015.

Sidoorganisationens frustration över situtationen slår igenom då Ardin menar att partiet försvunnit för henne sedan många år och implicit menar att det kanske är dags att gå skilda vägar. Att Tro och Solidaritet skulle representera den renläriga socialdemokratin. Närvaron av offerkofta är påtaglig i Tro och Solidaritets upprop som kommunicerat av Ardin.

Vilken denna renläriga socialdemokrati är ger Ardin sin bild av men nämner inte att Tro och Solidaritet är även, vilket är dokumenterat genom egna uttalanden, den sidoorganisation som är vid sidan av SSU den kanske starkaste polariserande kraften i partiet idag. 

Tro och Solidaritets historia som polariserande kraft sträcker sig långt bak i tiden. Det första exemplet kom i tidningen Broderskap (idag Tro och Politik) 1971. I nummer 10/71 menade broderskaparen och teologen Carl Henrik Grenholm att socialdemokraterna skulle stödja palestinierna i deras kamp att ”förinta Israel”eftersom detta enligt Grenholm var en god sak att stödja.

Dessa strömningar etablerades i sidoorganisationen och fick fler efterföljande exemplifierande uttryck. Det senaste som fick en mer allmän kännedom var när förbundsstyrelseledamoten Adrian Kaba hävdade en judeo-europeisk högerkonspiration mot Mellanöstern 2013. Kaba kunde uttalandena till trots behålla både sitt medlemskap i Socialdemokraterna (Carin Jämtin var då partisekreterare och ansvarig för partidisciplinen) samt sin post som förtroendevald i Tro och Solidaritets förbundsstyrelse.

Liknande formuleringar har Ardin själv använt sig av då hon hävdat så sent som för ett par månader sedan att Europa använder sig av judar som kanonmat i ett krig mot Mellanöstern med koloniala förtecken. Denna formulering i en tweet raderades av Ardin då hon fick ett massivt stöd från konton som kan associeras med nationalextrema organisationer.

Ytterligare exempel på vad Tro och Solidaritet politik är den tidigare ordföranden Peter Wejderuds uttalanden i form av en debattartikel på SVT Opinion från 2011. Wejderud menade, i egenskap av ordförande för sidoförbundet, att socialdemokratin skulle acceptera homofobi från muslimska medlemmar.

Tro och Solidaritet mobiliserar nu på bred front och även om Ardins artikel i ETC ligger bakom betalvägg och därmed bara når en snävare krets så har den en påverkan på de mer vänsterradikala kongressombuden. Och tonen är satt. Det är Tro och Solidaritet som är de renläriga och de som är offer för andra krafter som fört partiet på villovägar.

Trots allt det som sidororganisationen idag dokumenterat representerar i form av en strukturell antisemitism och en kultur som ställer sig apologetisk inför förföljelse av andra minoritetsgrupper i samhället i bredare termer såsom HBTQ-kollektivet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se