Vilks död synliggör radikaliserande kluster och aktiverar återvändare

Illustration: © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.
  • Onsdag 6 Okt 2021 2021-10-06
E-post 1026

I skuggan av Lars Vilks död visar det sig att det pågått en radikalisering i flera islamistiska kluster under en längre tid. Dödsfallet föranledde en rad med reaktioner från radikaliserande miljöer vilket gjort det lättare att få tidigare obekräftade uppgifter bekräftade. Samtidigt pågår en motrörelse inom främst det socialdemokratiska partiet där företrädare vill tona ner tendenserna och riskerna.

Under den senaste tiden har flera IS-kvinnor och deras barn fått assistans av UD med att ta sig tillbaka från de kurdiskt kontrollerade lägren i norra Syrien till Sverige. Väl i Sverige släpptes de ut i samhället efter förhör, utan att någon bedömning gjorts om de är radikaliserade och utgör en fara för samhället, enligt uppgift till SVT. Uppgifter till Ekot gör gällande att en eller flera av kvinnorna ska ha anklagats för att tidigare ha rekryterat kvinnor från Sverige till IS.

Men även om utvecklingen rapporteras först nu, och som om dessa förflyttningar av individer inte förekommit tidigare är det ingen ny företeelse. Under 2020 anlände ett antal kvinnor till Sverige varav några bedömdes även av svenska myndigheter så pass farliga för sin omgivning att de omedelbart togs i förvar.

Källor inom SiS, Statens Institutionsstyrelse som administrerar institutionsvård för unga brottslingar kunde sensommaren 2020 rapportera om att en ung kvinna, under 18 år, anlänt till Sverige via Arlanda där hon direkt vid ankomst omhändertogs enligt LVU, Lagen om vård av unga. Kvinnan, med egentlig bostadsort på Järvafältet i Stockholm, bedömdes så pass farlig att hon omhändertogs.

Ärendet, som omgärdats av strikt sekretess, hade förberetts i mer än en vecka. Dels med den fattade tvångsåtgärden som ett LVU-omhändertagande innebär, dels med de rent praktiska åtgärder som SiS var tvugna att genomföra. SiS var tvugna att tömma en hel avdelning på en av sina anläggningar för att kunna ta emot kvinnan.

Ett annat exempel på hur pass farliga för sin omgivning dessa återvändare kan vara är Michael Skråmos svärmor ”Umm Hamza” som även hon, enligt uppgifter i brittisk media, haft en avgörande roll i Islamiska Statens administration. Umm Hamza hade även hon en roll att rekrytera unga kvinnor till den Islamiska staten och har, såvitt känt, inte förändrats nämnvärt ideologiskt efter återkomsten till Sverige.

”Umm Hamza” kunde dock återvända utan större problem med sina egna två minderåriga barn och lever idag i frihet. Hennes två barn går i en skola i Gteborgs-området med islamistisk inriktning.

Sett till de reaktioner från islamistiska miljöer som konstnären Lars Vilks död föranlett i sociala medier, reaktioner som fått stor spridning även utanför Sverige i andra europeiska islamistiska grupper på bland annat Facebook, går det inte att utesluta att dessa kvinnor, men även barnen, kan få starka symboliska värden i radikala kluster. Kluster som de senaste dygnen visat en ökad aktivitet.

I några av dessa framför allt utländska nätverk har bland annat Johan Westerholms publicering av kapitlet om Lars Vilks i ”Islamismen i Sverige” mötts av reaktioner visar skärmavbildningar och översättningar som sänts in. Identitieterna bakom användarna tyder på att de ingår eller kan associeras till radikaliserande och radikala kluster.

I Sverige är inte dessa nätverk eller kluster helt koncentrerade utan det finns i flera moskéer radikala element vilket Anas Khalifa, tidigare en av de islamistiska förebilder som uppmanat flera svenskfödda muslimer att ansluta sig till den Islamiska staten, vittnar om.

Khalifa menar att det finns denna form av element i snart sagt varje moské. Khalifas återgivna beskrivning av tillståndet i flera av Sveriges moskéer kan idag bedömas som både trovärdiga och styrkta.

Den tidigare socialförsäkringsministern, idag riksdagsledamot (S) Annika Strandhäll, nyvald ordförande för S-kvinnor och i varje fall fram tills den socialdemokratiska partikongressen i november inadjungerad i det verkställande utskottet menar dock att delar av denna form av sakframställan är en form av radikalisering. I en kritik mot SvD:s medarbetare Ivar Arpi menar hon att hans utveckling förskräcker.

Huruvida detta synsätt kommer få genomslag i det regeringsbärande partiet i allmänhet eller i regeringsarbetet i synnerhet återstår att se. Pressen på den tillträdande partiledaren Magdalena Andersson, idag finansminister, är stor på att inta en mer apologetisk syn på återvändare från andra håll i partiet. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se