Blir Turkiet en dumpnings- och samlingsplats för utvisade IS-anhängare?

Ahmed Ahmed / IS. Foto: Facebook / Wikipedia. Montage.
  • Söndag 23 Jan 2022 2022-01-23
E-post 377

Den utvisade imamen Ahmed Ahmed transporterades nyligen till Turkiet efter det att Irak vägrat ta emot honom. Den genomförda utvisningen väcker en hel del frågor. Inte så mycket vad avser regeringens handlag utan mer om Turkiet och vad som sker nu. Om Turkiet än mer utvecklas till en dumpningsplats för utvisade IS-anhängare kan kartan snabbt ritas om.

Tidigare under januari utvisades den 52-åriga imamen Ahmed Ahmed ur landet under en hemlig Säpoinsats, vilket Aftonbladet var först att rapportera om. Enligt Aftonbladet hade Ahmed Ahmed vägrats inresa av det land han enligt regeringsbeslut utvisats till varför han istället flögs till Istanbul i Turkiet.

Enligt uppgift skall han ha lämnats med en mindre summa pengar, en mobiltelefon samt en flygbiljett till Irak. Stiftelsen Doku har löpande rapporterat om de utvisade imamerna sedan de sattes i förvar för ett år sedan  efter att regeringen fattat beslut om utvisning enligt lagen om särskild utlänningskontroll. Abo Raad, imamen vid Gävle moské, som även han sattes i förvar är dock nu släppt och har sedan dess anmälningsplikt hos polisen flera gånger i veckan.

Av säkerhetsskäl placerades Ahmed Ahmed i avskildhet på häktet i Huddinges säkerhetsavdelning.

I sin roll som imam och predikant gick Ahmed Ahmed under ett flertal alias och han har som imam varit verksam vid bland annat Eskilstuna, Västerås och Örebro moskéer.

Till Stiftelsen Doku menar docent Magnus Ranstorp vid FHS/CATS att

Ahmed Ahmed var en nyckelperson i radikalisering och rekrytering av jihadister inte bara i Örebro och Eskilstuna moskéer men också i Göteborg och framförallt Stockholm. Det дr viktigt att man avlägsnar viktiga säkerhetshot mot Sverige – detta kommer påverka säkerhetsläget framöver.

Utvisningen har varit möjlig genom att det regeringsbeslut som reglerar utvisningen, eller i Migrationsverkets beslut i Ahmed Ahmeds fall inte bara pekar ut Irak som mottagandeland utan även öppnar för andra alternativ. Detta är fullt möjligt enligt lagen om särskild utlänningskontroll. Den enskilde behöver inte nödvändigtvis vara medborgare i det land han eller hon utvisas till. Om det finns särskilda skäl, får mer än ett land anges i beslutet.

Turkiet – Ett svart hål i kampen mot IS

 

Ahmed Ahmed kan orimligen ha lämnats av Säkerhetspolisen före passkontrollen på flygplatsen utan först efter passagen in i Turkiet. Att Turkiet blev det land som tog emot Ahmed Ahmed är inte helt överraskande men ändå helt i strid med vad Turkiets ledning tidigare signalerat.

Turkiet har haft en kluven inställning till våldsbejakande och våldstillämpande islamister samt jihadister tidigare. Å ena sidan har den turkiska regeringen agerat med kraft mot de som planerat och genomfört terroristhandlingar eller på annat sätt bidragit till radikalisering på turkiskt territorium, å andra sidan har de inte bara upplåtit en fristad för bland annat Hamas nyckelpersoner utan även tjänat som bas för omfattande finansiering av terroristceller och motsvarande kluster.

Relaterat: Turkiet fristad för Hamas

Turkiets strategi mot bland annat IS uppvisar stora hål menar Fehim Tastekin vid Al Monitor och pekar på bland annat fallet med terroristen Yunus Durmaz som ett typiskt händelseförlopp som lämnar stora hål av informationsbrist efter sig.

Durmaz var efterlyst för flera terrordåd som utförts i Turkiet under 2015, men han greps inte trots att myndigheterna visste var han var vid 19 tillfällen samma år.

Durmaz hade planerat bilbombningen i Gaziantep den 1 maj 2016, men han greps inte direkt ens efter attacken. Först två veckor senare, efter ett tips om att han planerade en attack mot det regerande AKP:s konvent, slog turkiska säkerhetsstyrkor till mot hans gömställe den 19 maj 2016. Durmaz sprängde sig själv i luften under operationen. Drygt två veckor efter hans död beslutade de turkiska myndigheterna att förstöra all information som rör hans fall.

Turkiet har även reagerat kraftigt mot Frankrikes presidents hårda och repressiva handlag mot radikaliserande islamistiska miljöer.

Relaterat: Så påverkas EU av turkiska reaktioner mot Frankrike

Transporten av den utvisade imamen Ahmed Ahmed väcker en del frågor. Inte så mycket om den svenska regeringens handlag, regeringen har visat att det är fullt möjligt att även de facto utvisa personer som utgör ett hot mot rikets säkerhet. Den enda fråga som berör Sverige är i vilken omfattning och takt de övriga utvisade nu kommer att transporteras till tredje land.

De frågor som väcks rör främst Turkiet och vad som händer nu. Om även de andra utvisade kommer få detta som slutdestination och i vilken riktning som Ahmed Ahmed nu börjar röra sig .

Vad det kommer att innebära för kampen mot IS och andra radikaliserande miljöer i Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet.

Relaterat: Så har informationskriget mot Sverige inletts från Turkiet

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se