Därför kommer Tro och Solidaritet inte förändras

Socialdemokraterna / Tro och Solidaritet. Montage.
  • Onsdag 26 Jan 2022 2022-01-26
E-post 372

Efter att den socialdemokratiska föreningen Hjärta mer eller mindre kollektivt lämnat partiet öppnas i teorin för en ompositionering av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Men, visar Ledarsidornas granskning, en sådan ompositionering kommer vara omöjlig att genomföra med sidoorganisationens långa historia av en blandning av historierevisionism och ersättningsteologiskt tankegods.

Den förestående upplösningen av Föreningen Hjärta, tidigare Socialdemokrater för Tro och Solidaritets lokalförening på Kungsholmen i Stockholm och nybildandet av en nygammal förening Hjärta utanför det socialdemokratiska partiet och dess sidoorganisation har fått bland annat prästen och teologie doktorn Annika Borg att kommentera föreningen i Värden Idag.

Föreningen Hjärta var på sin tid ett av socialdemokratins verkliga maktkluster med företrädare i styrelsen som Helle Klein. Helle Klein är idag ordförande för Sveriges Tidskrifter samt har tidigare varit redaktör för Aftonbladets ledarredaktion. Borg lyfter att med Helle Klein i styrelsen fanns en direkt personunion med Svenska kyrkans tankesmedja Seglora smedja samt vad den kom att representera. Det var genom den personunionen som vägen in i partiet öppnades, eller underlättade för Mattias Irving som gick från tankesmedjan till att bli politisk tjänsteman för Tro och Solidaritet. Mattias Irving blev den socialdemokratiska föreningen Hjärtas sista ordförande och blir nu den första i det nystartade Hjärta.

Relaterat: Socialdemokrater lämnar i “Bad standing”

En plats i styrelsen för Hjärta, men även ett till synes enkelt medlemsskap, har kunnat tjäna som språngbräda till högre inflytande- och maktpositioner inom parti, media och statsförvaltning. Bland de som innehavt ordförandeposten märks bland annat Omar Mustafa, Ibn Rushd tidigare förbundsrektor och Islamiska Förbundet i Sveriges ordförande samt Alexander Sassan Ahklagi.

Ahklagi var tidigare Stefan Löfvens utrikespolitiske rådgivare under hans första tid som statsminister och efter två år som Obama-stipendiat i USA kunde han påbörja diplomatprogrammet på Utrikesdepartementet. Idag är Ahklagi förstesekreterare vid ambassaden i Kabul, men efter det talibanska maktövertagandet åter i Stockholm. Ahklagi har i sitt CV även studier vid universitetet i Teheran, det universitet som endast är öppet för regimlojala studenter till regimen i Iran.

Med föreningen Hjärtas sorti öppnas för en ompositionering av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som varit det mest Israel-fientliga klustret i partiet. En Israel-fientlighet som sedan lång tid varit representant för de mest antisemitiska inslagen och klustren inom arbetarrörelsen. Bland annat publicerade sidoorganisationens tidning på ledarplats starkt antisemitiska och konspirationsteoretiska ledare författade av förbundsstyrelseledamoten Adrian Kaba. Ledarkrönikor som senare togs bort efter omfattande protester. Kaba fick dock fortsatt förtroende och sitter än idag kvar i förbundsstyrelsen.

Relaterat: Så sopar Socialdemokraterna antisemitismen i partiet under mattan

En antisionism med lång historia

 

Men att föreningen Hjärtas upplösning och senare återuppståndelse utanför partiet skulle kunna innebära att Socialemokrater för Tro och Solidaritet på kort sikt skulle förändra sin syn på staten Israel och det judiska folket är osannolikt. Föreningen Hjärta var bara en logisk konsekvens, likt Adrian Kabas mycket tydliga ställningstagande 2013, av en lång historia av historierevisionism, ersättningsteologi och antisemitiskt influerade vanföreställningar.

Inte bara är sidoorganisationen inspirerad av Carl Henric Grenholms numera väl kända ställningstagande från 1971 där han menade att

Carl Henric Grenholm citat tidningen Broderskap 10/71

 

Dessa föreställningar och inte minst åsikter har djupare rötter än så. Samtida med Grenholms uttalanden var Evert Svensson ordförande för Broderskapsrörelsen (1968-1986). Svensson var även riksdagsledamot och en av Olof Palmes närmast förtrogna. Svensson var under sin tid som riksdagsledamot 1957–1991 och som sådan ledamot i utrikesutskottet under en mandatperiod.

Evert Svensson har aldrig erkänt staten Israel eller judendomens särställning. I sin bok från 1978 ”En utjämning skall ske” (s 133) blir det tydligt när han skriver att

”Vi kan inte ifråga om Israel handla som om inte Jesus Kristus kommit och slutit ett nytt förbund med mänskligheten.  Vidare är det svårt för mig att tro att Jesus Kristus upprättar en stat för en viss grupp människor och dessutom med väpnat våld”.

I denna passage finns såväl ersättningsteologi som en direkt historierevisionism som tydligt ramar in Socialdemokrater för Tro och Solidaritets syn vid dåtiden och som genomsyrat samt danat organisationen in i våra dagar. 

Israel som en judisk tillflyktsort, beslutad av FN (inte med det våld som Svensson hävdar) har enligt Evert Svensson ingen rätt att existera i och med andra testamentet (förbundet) när Jesus dör på korset för alla människors synders skull . Med detta så är inte längre judarna Guds egendomsfolk. Jesus tar på sig synden som judiske Eva och Adam drog på sig när de kastades ut ur Edens lustgård (syndafallet) och upprättar ett nytt förbund med Gud. Synderna är förlåtna. Nu är alla som erkänner Kristus Guds egendomsfolk enligt ersättningsteologiska tankemodeller.

Det vill säga, en renodlad ersättningsteologisk positionering av socialdemokraterna och som sedan fortplantade sig in i den Svenska kyrkans ledning. Förnekande av judarnas rätt till en egen tillfyktsort och eget land trots fattade FN-beslut. En syn som idag kan sägas vara representativ för Svenska kyrkan även om det finns undantag hos enskilda präster och svenska teologer.

Relaterat: Socialdemokraterna – 68-teologi och Muslimska brödraskapet

Att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är under förändring genom den i praktiken genomförda kollektiva uteslutning av föreningen Hjärta står utom allt rimligt tvivel. Men det bör betecknas som direkt orimligt att sidoorganisationen kommer förändras i någon annan vidare mening. Oavsett om nu Tro och solidaritet nu tar ut avståndet från sina tidigare medlemmar som valt att följa med Anna Ardin och Mattias Irving eller inte har tillräckligt många ur detta kluster kunnat avancera vidare i parti, media och statsförvaltning.

Alla formade av Evert Svensson och Carl Henric Grenholms syn på saken.

Dessa personband, ofta utvecklade till djupa vänskapsband, är inget som kapas över natt. Lika lite som Carl Henrik Grenholms och Evert Svenssons tankegods, som dominerat sidoorganisationen i mer än femtio år, kommer lämna Tro och Solidaritet innan valet 2022.

Och lika lite som Alexander Sassan Ahklagi, Helle Klein med flera kommer kapa vänskapsbanden med sina forna partikamrater Omar Mustafa, Anna Ardin och Mattias Irving,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se